Giờ hoạt động cho phép Windows biết thời điểm bạn thường sử dụng PC. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để lập lịch cập nhật và khởi động lại khi bạn không sử dụng PC.

Dưới đây là hai cách đặt giờ hoạt động theo Windows 11.

Yêu Windows động điều chỉnh giờ hoạt động dựa trên hoạt động của thiết bị

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Windows Update > chọn Nâng > Giờ hoạt động.

  2. Bên cạnh Điều chỉnh giờ hoạt động, chọn Tự động.

Chọn giờ hoạt động của riêng bạn

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Windows Update > chọn Nâng > Giờ hoạt động.

  2. Bên cạnh Điều chỉnh giờ hoạt động, chọn Thủ công.

  3. Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho giờ hoạt động của bạn.

Thay đổi giờ hoạt động

Giờ hoạt động cho phép Windows biết thời điểm bạn thường sử dụng PC. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để lập lịch cập nhật và khởi động lại khi bạn không sử dụng PC.

Dưới đây là hai cách đặt giờ hoạt động theo Windows 10.

Yêu Windows động điều chỉnh giờ hoạt động dựa trên hoạt động của thiết bị (cho phiên bản Cập nhật Windows 10 tháng 5 năm 2019, phiên bản 1903 trở lên)

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > cập & mật > Windows Update , sau đó chọn Thay đổi giờ hoạt động.

  2. Bật Tự động điều chỉnh giờ hoạt động cho thiết bị này dựa trên hoạt động.

Chọn giờ hoạt động của riêng bạn

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > cập & mật > Windows Update , sau đó chọn Thay đổi giờ hoạt động.

  2. Bên cạnh giờ hoạt động hiện tại của bạn, chọn Thay đổi. Sau đó chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho giờ hoạt động.

Thay đổi giờ hoạt động

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×