Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giờ hoạt động cho phép Windows biết thời điểm bạn thường sử dụng PC. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để lập lịch cập nhật và khởi động lại khi bạn không sử dụng PC.

Dưới đây là hai cách đặt giờ hoạt động theo Windows 11.

Yêu Windows động điều chỉnh giờ hoạt động dựa trên hoạt động của thiết bị

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Windows Update > chọn Nâng > Giờ hoạt động.

  2. Bên cạnh Điều chỉnh giờ hoạt động, chọn Tự động.

Chọn giờ hoạt động của riêng bạn

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Windows Update > chọn Nâng > Giờ hoạt động.

  2. Bên cạnh Điều chỉnh giờ hoạt động, chọn Thủ công.

  3. Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho giờ hoạt động của bạn.

Thay đổi giờ hoạt động

Giờ hoạt động cho phép Windows biết thời điểm bạn thường sử dụng PC. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để lập lịch cập nhật và khởi động lại khi bạn không sử dụng PC.

Dưới đây là hai cách đặt giờ hoạt động theo Windows 10.

Yêu Windows động điều chỉnh giờ hoạt động dựa trên hoạt động của thiết bị (cho phiên bản Cập nhật Windows 10 tháng 5 năm 2019, phiên bản 1903 trở lên)

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > cập & mật > Windows Update , sau đó chọn Thay đổi giờ hoạt động.

  2. Bật Tự động điều chỉnh giờ hoạt động cho thiết bị này dựa trên hoạt động.

Chọn giờ hoạt động của riêng bạn

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > cập & mật > Windows Update , sau đó chọn Thay đổi giờ hoạt động.

  2. Bên cạnh giờ hoạt động hiện tại của bạn, chọn Thay đổi. Sau đó chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho giờ hoạt động.

Thay đổi giờ hoạt động

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×