Quản lý cài đặt ngôn ngữ nhập và hiển thị trong Windows 10

Để quản lý tất cả các khía cạnh của cài đặt ngôn ngữ nhập và hiển thị trên thiết bị Windows 10, hãy làm theo các cách sau đây.

 

Để chuyển đổi bố cục bàn phím bạn đang sử dụng trong Windows 10, hãy nhấn và giữ phím Windows  rồi nhấn Phím cách để chuyển đổi giữa tất cả các bàn phím đã cài đặt. (Nếu bàn phím không thay đổi, tức là bạn chỉ cài đặt một bàn phím duy nhất.)

Bạn cũng có thể chọn chữ viết tắt ngôn ngữ ở phía ngoài cùng của thanh tác vụ, sau đó chọn ngôn ngữ hoặc phương thức nhập mà bạn muốn sử dụng.

Lưu ý

Trong trường phương thức nhập, hãy nhấn Windows + dấu chấm (.) để truy cập vào bàn phím biểu tượng cảm xúc nếu ngôn ngữ của bạn hỗ trợ bàn phím này.

Nếu không tìm thấy bố cục bàn phím mình muốn, thì có thể bạn phải thêm bàn phím mới.

Việc thêm một ngôn ngữ nhập cho phép bạn đặt thứ tự tùy chọn ngôn ngữ cho các trang web và ứng dụng, cũng như thay đổi ngôn ngữ bàn phím của mình.

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt Thời gian và ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ ưa thích, chọn ngôn ngữ chứa bàn phím mà bạn muốn, sau đó chọn Tùy chọn.

 3. Chọn Thêm bàn phím và chọn bàn phím mà bạn muốn thêm. Nếu bạn không thấy bàn phím mình muốn, thì có thể bạn phải thêm một ngôn ngữ mới để có thêm tùy chọn. Nếu là như vậy, hãy tiếp tục đến bước 4.

 4. Quay lại trang Cài đặt ngôn ngữ và chọn Thêm ngôn ngữ.

 5. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng từ danh sách, rồi chọn Tiếp theo.

 6. Xem lại bất kỳ tính năng ngôn ngữ nào bạn muốn thiết lập hoặc cài đặt, sau đó chọn Cài đặt.

Lối tắt "Thêm bàn phím"

Ngôn ngữ hiển thị bạn chọn sẽ thay đổi ngôn ngữ mặc định mà các tính năng của Windows sử dụng như Cài đặt và File Explorer.

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt Thời gian và ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

 2. Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

Lối tắt "Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn"

Nếu ngôn ngữ được liệt kê trong Ngôn ngữ ưa thích nhưng không xuất hiện trên danh sách ngôn ngữ hiển thị trên Windows, thì trước tiên, bạn cần cài đặt gói ngôn ngữ của ngôn ngữ đó (nếu có).

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt Thời gian và ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

 2. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách Thêm một ngôn ngữ trong Ngôn ngữ ưa thích, sau đó chọn Tùy chọn.

 3. Chọn Tải xuống từ tùy chọn Tải xuống gói ngôn ngữ.

 4. Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ, hãy chọn Quay lại .

 5. Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

Lối tắt "Cài đặt một gói ngôn ngữ"

Nếu bạn nhận được thông báo "Chỉ một gói ngôn ngữ được cho phép" hoặc "Giấy phép Windows của bạn chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ hiển thị", tức là bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 một ngôn ngữ. Sau đây là cách kiểm tra phiên bản ngôn ngữ Windows 10 của bạn:

 1. Chọn nút Bắt đầu  , chọn Cài đặt > Giới thiệu, sau đó cuộn xuống phần Thông số kỹ thuật Windows.

 2. Nếu bạn thấy Windows 10 Home Single Language bên cạnh Phiên bản, tức là bạn có phiên bản Windows 10 một ngôn ngữ và bạn không thể thêm ngôn ngữ mới trừ khi bạn mua một gói nâng cấp lên Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro.

Nâng cấp lên Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro

 1. Chọn nút Bắt đầu  , sau đó chọn Cài đặt > Thời gian và Ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ ưa thích, chọn ngôn ngữ mà bạn muốn xóa, sau đó nhấp vào Xóa.

 3. Để xóa từng bàn phím, hãy chọn bàn phím muốn xóa (xem bước 2), chọn Tùy chọn, cuộn xuống phần Bàn phím, chọn bàn phím mà bạn muốn xóa, nhấp vào Xóa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×