Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để quản lý tất cả các khía cạnh của cài đặt ngôn ngữ nhập và hiển thị trên PC Windows 11 bạn, hãy sử dụng các phương pháp sau.

Để chuyển đổi bố trí bàn phím bạn đang sử dụng, hãy nhấn và giữ phím Windows, rồi nhấn liên tục Phím cách để chuyển đổi giữa tất cả các bàn phím đã cài đặt. (Nếu bàn phím không thay đổi, tức là bạn chỉ cài đặt một bàn phím duy nhất.)

Bạn cũng có thể chọn chữ viết tắt ngôn ngữ trong thanh tác vụ, rồi chọn ngôn ngữ hoặc phương pháp nhập liệu bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Trong trường nhập, nhấn phím logo Windows + dấu chấm (.)  để truy cập biểu tượng cảm & bàn phím khác, nếu ngôn ngữ của bạn hỗ trợ bàn phím đó.

Nếu không tìm thấy bố cục bàn phím mình muốn, thì có thể bạn phải thêm bàn phím mới. 

Việc thêm một ngôn ngữ nhập cho phép bạn đặt thứ tự tùy chọn ngôn ngữ cho các trang web và ứng dụng, cũng như thay đổi ngôn ngữ bàn phím của mình.

 1. Chọn nút Bắt >Cài đặt và > thời gian & ngôn > ngôn & vùng.

 2. Chọn ngôn ngữ có bàn phím bạn muốn, rồi chọn Tùy chọn.

 3. Chọn Thêm bàn phím và chọn bàn phím bạn muốn thêm. Nếu không thấy bàn phím mình muốn, bạn có thể phải thêm một ngôn ngữ mới để có các tùy chọn bổ sung. Nếu là như vậy, hãy tiếp tục đến bước 4.

 4. Quay lại trang Cài đặt ngôn ngữ, chuyển đến Ngôn ngữ ưa thích, sau đó chọn Thêm ngôn ngữ.

 5. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng từ danh sách, rồi chọn Tiếp theo.

 6. Xem lại bất kỳ tính năng ngôn ngữ nào bạn muốn thiết lập hoặc cài đặt, sau đó chọn Cài đặt.

Lối tắt "Thêm bàn phím"

Ngôn ngữ hiển thị do bạn chọn sẽ thay đổi ngôn ngữ mặc định mà các tính năng của Windows sử dụng như Cài đặt và File Explorer.

 1. Chọn Bắt >Cài đặt >thời gian & ngôn > ngôn & khu vực.

 2. Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

Lối tắt "Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn"

Nếu ngôn ngữ được liệt kê trong Ngôn ngữ ưa thích nhưng không xuất hiện trên danh sách ngôn ngữ hiển thị trên Windows, thì trước tiên, bạn cần cài đặt gói ngôn ngữ của ngôn ngữ đó (nếu có).

 1. Chọn Bắt >Cài đặt >thời gian & ngôn > ngôn & khu vực.

 2. Trong Ngôn ngữ ưa thích, chọn Thêm ngôn ngữ, nhập ngôn ngữ bạn muốn, rồi chọn Tiếp theo.

 3. Chọn Tải xuống từ tùy chọn Tải xuống gói ngôn ngữ.

 4. Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ, hãy chọn Quay lại.

 5. Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

Lối tắt "Cài đặt gói ngôn ngữ"

Nếu bạn nhận được thông báo "Chỉ cho phép một gói ngôn ngữ" hoặc "Giấy phép Windows của bạn chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ hiển thị", thì tức là bạn đang sử dụng phiên bản ngôn ngữ Windows 10. Dưới đây là cách kiểm tra phiên bản ngôn Windows 10 của bạn:

 1. Chọn Bắt đầu > đặt> giới thiệu, sau đó đi tới phần Đặc tả Windows .

 2. Nếu bạn thấy Windows 11 Home Single Language bên cạnh Phiên bản thì có nghĩa là bạn đang sử dụng phiên bản Windows 11 một ngôn ngữ và không thể thêm ngôn ngữ mới trừ khi bạn mua bản nâng cấp lên Windows 11 Home hoặc Windows 11 Pro.

Nâng cấp lên Windows 11 Home hoặc Windows 11 Pro

 1. Chọn Bắt đầu > Đặt >thời gian và & ngôn > ngôn & khu vực.

 2. Trong Ngôn ngữ ưa thích, hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa.

 3. Để xóa từng bàn phím, hãy chọn ngôn ngữ (xem bước 2), chọn Tùy chọn, cuộn xuống mục Bàn phím, chọn bàn phím bạn muốn xóa, rồi chọn Loại bỏ.

Để quản lý tất cả các khía cạnh của cài đặt ngôn ngữ nhập và hiển thị trên thiết bị Windows 10, hãy làm theo các cách sau đây.

Để chuyển đổi bố cục bàn phím bạn đang sử dụng trong Windows 10, hãy nhấn và giữ phím Windows  rồi nhấn Phím cách để chuyển đổi giữa tất cả các bàn phím đã cài đặt. (Nếu bàn phím không thay đổi, tức là bạn chỉ cài đặt một bàn phím duy nhất.)

Bạn cũng có thể chọn chữ viết tắt ngôn ngữ ở phía ngoài cùng của thanh tác vụ, sau đó chọn ngôn ngữ hoặc phương thức nhập mà bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Trong trường phương thức nhập, hãy nhấn Windows + dấu chấm (.) để truy cập vào bàn phím biểu tượng cảm xúc nếu ngôn ngữ của bạn hỗ trợ bàn phím này.

Nếu không tìm thấy bố cục bàn phím mình muốn, thì có thể bạn phải thêm bàn phím mới.

Việc thêm một ngôn ngữ nhập cho phép bạn đặt thứ tự tùy chọn ngôn ngữ cho các trang web và ứng dụng, cũng như thay đổi ngôn ngữ bàn phím của mình.

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt Thời gian và ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ ưa thích, chọn ngôn ngữ chứa bàn phím mà bạn muốn, sau đó chọn Tùy chọn.

 3. Chọn Thêm bàn phím và chọn bàn phím bạn muốn thêm. Nếu không thấy bàn phím mình muốn, bạn có thể phải thêm một ngôn ngữ mới để có các tùy chọn bổ sung. Nếu là như vậy, hãy tiếp tục đến bước 4.

 4. Quay lại trang Cài đặt ngôn ngữ và chọn Thêm ngôn ngữ.

 5. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng từ danh sách, rồi chọn Tiếp theo.

 6. Xem lại bất kỳ tính năng ngôn ngữ nào bạn muốn thiết lập hoặc cài đặt, sau đó chọn Cài đặt.

Lối tắt "Thêm bàn phím"

Một số ngôn ngữ yêu cầu các tính năng ngôn ngữ bổ sung

Để một số ngôn ngữ hoạt động đúng cách, bạn cần một quản trị viên trên PC của mình để cài đặt các tính năng ngôn ngữ. Dưới đây là danh sách các ngôn ngữ bị ảnh hưởng:

 • Microsoft IME – Bàn phím chính tiếng Nhật

 • Microsoft Bính âm – Bàn phím chính tiếng Trung (Giản thể, Trung Quốc), Bàn phím chính tiếng Trung (Giản thể, Singapore)

 • Microsoft Wubi – Bàn phím phụ tiếng Trung (Giản thể, Trung Quốc), Bàn phím phụ tiếng Trung (Giản thể, Singapore)

 • Microsoft Bopomofo – Bàn phím chính tiếng Trung (Phồn thể, Đài Loan), Bàn phím phụ tiếng Trung (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Hồng Kông), Bàn phím phụ tiếng Trung (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Macao)

 • Microsoft ChangJie – Bàn phím phụ tiếng Trung (Phồn thể, Đài Loan), Bàn phím phụ của tiếng Trung (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Hồng Kông), Bàn phím phụ tiếng Trung (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Macao)

 • Microsoft Nhanh – Bàn phím phụ tiếng Trung (Phồn thể, Đài Loan), Bàn phím chính của tiếng Trung (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Hồng Kông), Bàn phím chính của tiếng Trung (Phồn thể, Đặc khu Hành chính Macao)

 • Tiếng Bangla Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Bengali (Ấn Độ)

 • Gujarati Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Gujarati

 • Tiếng Hindi Theo phiên âm – Bàn phím phụ của tiếng Hindi

 • Tiếng Kannada Theo phiên âm – Bàn phím phụ của tiếng Kannada

 • Tiếng Malayalam Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Malayalam

 • Tiếng Marathi Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Marathi

 • Tiếng Odia Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Odia

 • Tiếng Punjabi Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Punjabi (Gurmukhi)

 • Tiếng Tamil Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Tamil (Ấn Độ)

 • Tiếng Telugu Theo phiên âm – Bàn phím phụ của Telugu

Ngôn ngữ hiển thị do bạn chọn sẽ thay đổi ngôn ngữ mặc định mà các tính năng của Windows sử dụng như Cài đặt và File Explorer.

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt Thời gian và ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

 2. Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

Lối tắt "Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn"

Nếu ngôn ngữ được liệt kê trong Ngôn ngữ ưa thích nhưng không xuất hiện trên danh sách ngôn ngữ hiển thị trên Windows, thì trước tiên, bạn cần cài đặt gói ngôn ngữ của ngôn ngữ đó (nếu có).

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt Thời gian và ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

 2. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách Thêm một ngôn ngữ trong Ngôn ngữ ưa thích, sau đó chọn Tùy chọn.

 3. Chọn Tải xuống từ tùy chọn Tải xuống gói ngôn ngữ.

 4. Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ, hãy chọn Quay lại .

 5. Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

Lối tắt "Cài đặt gói ngôn ngữ"

Nếu bạn nhận được thông báo "Chỉ cho phép một gói ngôn ngữ" hoặc "Giấy phép Windows của bạn chỉ hỗ trợ một ngôn ngữ hiển thị", thì tức là bạn đang sử dụng phiên bản ngôn ngữ Windows 10. Dưới đây là cách kiểm tra phiên bản ngôn Windows 10 của bạn:

 1. Chọn nút Bắt đầu  , chọn Cài đặt > Giới thiệu, sau đó cuộn xuống phần Thông số kỹ thuật Windows.

 2. Nếu bạn thấy Windows 10 Home Single Language bên cạnh Phiên bản, tức là bạn có phiên bản Windows 10 một ngôn ngữ và bạn không thể thêm ngôn ngữ mới trừ khi bạn mua một gói nâng cấp lên Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro.

Nâng cấp lên Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro

 1. Chọn nút Bắt đầu  , rồi chọn Cài đặt >giờ cho & ngôn >ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ ưa thích, chọn ngôn ngữ mà bạn muốn xóa, sau đó nhấp vào Xóa.

 3. Để xóa từng bàn phím, hãy chọn bàn phím muốn xóa (xem bước 2), chọn Tùy chọn, cuộn xuống phần Bàn phím, chọn bàn phím mà bạn muốn xóa, nhấp vào Xóa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×