Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để sử dụng camera với các ứng dụng trên Windows 11, bạn sẽ cần phải bật một số quyền trong Cài đặt camera. Sau đó, bạn sẽ cần kiểm tra quyền ứng dụng của mình nếu bạn muốn sử dụng camera với các ứng dụng. Cách thực hiện như sau:

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt> riêng & và > Camera, sau đó đảm bảo bật truy nhập Camera. Cài đặt này cho phép mọi người dùng trên thiết bị chọn xem họ có muốn ứng dụng có thể truy nhập camera không.

  Lưu ý: Nếu bạn không thể thay đổi thiết đặt Truy nhập camera, bạn sẽ cần người quản trị trên thiết bị để bật tính năng này cho bạn.

  Cho phép truy nhập vào camera trên thiết bị này

 2. Đảm bảo cho phép các ứng dụng truy cập vào camera của bạn được bật. Cài đặt này cho phép bạn chọn xem ứng dụng nào của bạn có thể truy cập camera hay không. Nó không đặt những ứng dụng cụ thể nào có thể truy nhập vào camera. 

 3. Sau khi đã cho phép ứng dụng của mình truy nhập camera, bạn có thể thay đổi cài đặt cho từng ứng dụng. Tìm ứng dụng bạn muốn, sau đó bật truy nhập camera cho ứng dụng đó.

 4. Nếu bạn không thấy một ứng dụng trong danh sách, đó có thể là một ứng dụng trên máy tính. Tìm Cho phép ứng dụng trên máy tính truy nhập vào camera của bạn và đảm bảo camera đã bật. Bạn không thể thay đổi cài đặt truy nhập camera cho các ứng dụng trên máy tính cá nhân.

  Các ứng dụng trên máy tính có thể bao gồm các ứng dụng được cài đặt từ internet, ổ đĩa USB hoặc ứng dụng do người quản trị CNTT của bạn cài đặt. Các trình duyệt Internet, Microsoft Edge, và các ứng dụng hội thảo video, chẳng Microsoft Teams, là các ứng dụng trên máy tính cần bật cài đặt này.  

Ngoại lệ đối với thiết đặt quyền riêng tư camera

Nếu bạn sử dụng Windows Hello nhập, PC của bạn sẽ đăng nhập bạn ngay cả khi đã tắt cài đặt Truy cập camera. Nếu Windows Hello đang tắt, PC của bạn sẽ không truy cập camera của bạn.

Một số ứng dụng chụp ảnh hoặc quay video bằng ứng dụng Camera. Điều này có nghĩa là ứng dụng sẽ không xuất hiện trong danh sách và quyền truy nhập vào camera được xác định bởi cài đặt truy nhập camera dành cho ứng dụng Camera. Ứng dụng Camera sẽ không chụp và gửi bất kỳ hình ảnh nào cho ứng dụng đã mở trừ khi bạn chọn rõ ràng nút chụp lại trong ứng dụng Camera.

Các ứng dụng trên máy tính bàn có thể không xuất hiện trong danh sách ứng dụng sẵn dùng trên trang Cài đặt camera và vẫn có thể truy nhập camera hoặc micrô của bạn ngay cả khi tắt các cài đặt này. Tìm hiểu thêm

Để sử dụng camera với các ứng dụng trên Windows 10, bạn sẽ cần bật một số quyền trong cài đặt camera. Sau đó, bạn sẽ cần kiểm tra quyền ứng dụng của mình nếu bạn muốn sử dụng camera với các ứng dụng. Cách thực hiện như sau:

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > riêng > Camera.  Trong mục Cho phép truy nhập vào camera trên thiết bị này, chọn Thay đổi và đảm bảo bật Truy nhập vào camera cho thiết bị này. Cài đặt này cho phép mọi người dùng trên thiết bị chọn xem họ có muốn ứng dụng có thể truy nhập camera không.

  Lưu ý: Nếu bạn không thể thay đổi thiết đặt Truy nhập camera, bạn sẽ cần người quản trị trên thiết bị để bật tính năng này cho bạn.

  Cho phép truy nhập vào camera trên thiết bị này

 2. Tìm cho phép ứng dụng truy cập vào camera của bạn và đảm bảo camera đã bật. Cài đặt này cho phép bạn chọn xem ứng dụng nào của bạn có thể truy cập camera hay không. Nó không đặt những ứng dụng cụ thể nào có thể truy nhập vào camera.  

 3. Khi bạn đã cho phép camera truy nhập vào ứng dụng của mình, bạn có thể thay đổi cài đặt cho từng ứng dụng. Trong Cài đặt camera, đi tới mục Chọn các ứng dụng Microsoft cóthể truy nhập camera của bạn và bật truy nhập camera cho các ứng dụng bạn muốn.

 4. Nếu bạn không thấy một ứng dụng trong danh sách, đó có thể là một ứng dụng trên máy tính. Tìm cho phép các ứng dụng trên máy tính truy nhập camera của bạn và đảm bảo camera đã bật. Bạn không thể thay đổi cài đặt truy nhập camera cho các ứng dụng trên máy tính cá nhân.

  Các ứng dụng trên máy tính có thể bao gồm các ứng dụng được cài đặt từ internet, ổ đĩa USB hoặc ứng dụng do người quản trị CNTT của bạn cài đặt. Các trình duyệt Internet, Microsoft Edge, và các ứng dụng hội thảo video, chẳng Microsoft Teams, là các ứng dụng trên máy tính cần bật cài đặt này.  

Ngoại lệ đối với thiết đặt quyền riêng tư camera

Nếu bạn sử dụng Windows Hello nhập, PC của bạn sẽ đăng nhập bạn ngay cả khi đã tắt cài đặt Truy cập camera. Nếu Windows Hello đang tắt, PC của bạn sẽ không truy cập camera của bạn.

Một số ứng dụng chụp ảnh hoặc quay video bằng ứng dụng Camera. Điều này có nghĩa là ứng dụng sẽ không xuất hiện trong danh sách và quyền truy nhập vào camera được xác định bởi cài đặt truy nhập camera dành cho ứng dụng Camera. Ứng dụng Camera sẽ không chụp và gửi bất kỳ hình ảnh nào cho ứng dụng đã mở trừ khi bạn chọn rõ ràng nút chụp lại trong ứng dụng Camera.

Các ứng dụng trên máy tính bàn có thể không xuất hiện trong danh sách ứng dụng sẵn dùng trên trang Cài đặt camera và vẫn có thể truy nhập camera hoặc micrô của bạn ngay cả khi tắt các cài đặt này. Tìm hiểu thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×