Để quản lý tất cả các khía cạnh của cài đặt ngôn ngữ nhập và hiển thị trên thiết bị Windows 10, hãy làm theo các cách sau đây.

Để chuyển đổi bố cục bàn phím bạn đang sử dụng trong Windows 10, hãy nhấn và giữ phím Windows  rồi nhấn Phím cách để chuyển đổi giữa tất cả các bàn phím đã cài đặt. (Nếu bàn phím không thay đổi, tức là bạn chỉ cài đặt một bàn phím duy nhất.)

Bạn cũng có thể chọn chữ viết tắt ngôn ngữ ở phía ngoài cùng của thanh tác vụ, sau đó chọn ngôn ngữ hoặc phương thức nhập mà bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Trong trường phương thức nhập, hãy nhấn Windows + dấu chấm (.) để truy cập vào bàn phím biểu tượng cảm xúc nếu ngôn ngữ của bạn hỗ trợ bàn phím này.

Nếu không tìm thấy bố cục bàn phím mình muốn, thì có thể bạn phải thêm bàn phím mới.

Việc thêm một ngôn ngữ nhập cho phép bạn đặt thứ tự tùy chọn ngôn ngữ cho các trang web và ứng dụng, cũng như thay đổi ngôn ngữ bàn phím của mình.

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt Thời gian và ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ ưa thích, chọn ngôn ngữ chứa bàn phím mà bạn muốn, sau đó chọn Tùy chọn.

 3. Chọn thêm bàn phím và chọn bàn phím bạn muốn thêm. Nếu bạn không nhìn thấy bàn phím mình muốn, bạn có thể phải thêm một ngôn ngữ mới để có được các tùy chọn bổ sung. Nếu là như vậy, hãy tiếp tục đến bước 4.

 4. Quay lại trang Cài đặt ngôn ngữ và chọn Thêm ngôn ngữ.

 5. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng từ danh sách, rồi chọn Tiếp theo.

 6. Xem lại bất kỳ tính năng ngôn ngữ nào bạn muốn thiết lập hoặc cài đặt, sau đó chọn Cài đặt.

"Thêm một bàn phím" lối tắt

Ngôn ngữ hiển thị do bạn chọn sẽ thay đổi ngôn ngữ mặc định mà các tính năng của Windows sử dụng như Cài đặt và File Explorer.

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt Thời gian và ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

 2. Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

"Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn" lối tắt

Nếu ngôn ngữ được liệt kê trong Ngôn ngữ ưa thích nhưng không xuất hiện trên danh sách ngôn ngữ hiển thị trên Windows, thì trước tiên, bạn cần cài đặt gói ngôn ngữ của ngôn ngữ đó (nếu có).

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt Thời gian và ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

 2. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách Thêm một ngôn ngữ trong Ngôn ngữ ưa thích, sau đó chọn Tùy chọn.

 3. Chọn Tải xuống từ tùy chọn Tải xuống gói ngôn ngữ.

 4. Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ, hãy chọn Quay lại .

 5. Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

"Cài đặt một gói ngôn ngữ" lối tắt

Nếu bạn nhận được một gói ngôn ngữ "chỉ có một" hoặc "giấy phép Windows của bạn chỉ hỗ trợ một thông báo ngôn ngữ hiển thị", bạn có một phiên bản ngôn ngữ duy nhất của Windows 10. Sau đây là cách kiểm tra phiên bản ngôn ngữ Windows 10 của bạn:

 1. Chọn nút Bắt đầu  , chọn Cài đặt > Giới thiệu, sau đó cuộn xuống phần Thông số kỹ thuật Windows.

 2. Nếu bạn thấy Windows 10 Home Single Language bên cạnh Phiên bản, tức là bạn có phiên bản Windows 10 một ngôn ngữ và bạn không thể thêm ngôn ngữ mới trừ khi bạn mua một gói nâng cấp lên Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro.

Nâng cấp lên Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro

 1. Chọn nút bắt đầu  , sau đó chọn cài đặt > thời gian & ngônngữ > ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ ưa thích, chọn ngôn ngữ mà bạn muốn xóa, sau đó nhấp vào Xóa.

 3. Để xóa từng bàn phím, hãy chọn bàn phím muốn xóa (xem bước 2), chọn Tùy chọn, cuộn xuống phần Bàn phím, chọn bàn phím mà bạn muốn xóa, nhấp vào Xóa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×