Windows Information Protection là tính năng mà các tổ chức sử dụng để bảo vệ dữ liệu cơ quan hoặc trường học của bạn bằng cách mã hóa và tách dữ liệu đó ra khỏi dữ liệu cá nhân.  

Thông thường, dữ liệu được tự động phân loại là làm việc vì các chính sách của tổ chức bạn. Nếu bạn cố gắng sử dụng dữ liệu công việc theo cách thức mà tổ chức của bạn không được cho phép, thì bạn sẽ thấy một trong các thông báo sau đây tùy thuộc vào chính sách của tổ chức của bạn:

Truy nhập tạm thời

Không có quyền truy nhập nội dung làm việc

Làm cách nào để biết sự khác biệt giữa tệp công việc và tệp cá nhân

Có hai cách để biết sự khác biệt giữa tệp công việc và tệp cá nhân:

  • Trong File Explorer, trong cột Quyền sở hữu tệp, bạn sẽ thấy tên của tổ chức.  

  • Nếu bạn xem trang web cơ quan trong Microsoft Edge, bạn sẽ thấy biểu tượng cặp táp ở trên cùng bên phải của trang.

Cách phân loại tệp công việc hoặc tệp cá nhân theo cách thủ công

Nếu tệp được phân loại sai là tệp công việc hoặc tệp cá nhân, khi đó một số tổ chức cho phép bạn chỉnh sửa phân loại theo cách thủ công.

Nếu tổ chức của bạn cho phép việc này, hãy nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) tệp rồi chọn Quyền sở hữu tệp > Cá nhân để thay đổi tệp công việc thành tệp cá nhân

Ngược lại, thay đổi tệp cá nhân thành tệp công việc bằng cách chọn Quyền sở hữu tệp > Công việc.

Phải làm gì nếu bạn không thể mở tệp công việc

Bạn có thể thấy thông báo sau trên PC cơ quan:

Không thể mở dữ liệu công việc

Điều đó có nghĩa là bạn không thể mở một hoặc nhiều tệp công việc do không có khóa mật mã hóa. Kịch bản này thường xảy ra nếu phân vùng hệ điều hành bị xóa và các tệp công việc được lưu trữ trên một phân vùng hoặc ổ đĩa khác.


Để khôi phục quyền truy cập vào tệp công việc, bạn phải liên hệ với người quản trị CNTT hoặc bộ phận trợ giúp của tổ chức.


Nếu bạn không cần quyền truy cập vào tệp công việc nữa, chỉ cần chọn Bỏ qua trong thông báo.Lưu ý: Nếu bạn cần trợ giúp thêm về việc khắc phục sự cố phân loại tệp, hãy liên hệ với người quản trị của tổ chức bạn.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×