Cấu Hệ thống phụ Windows cho Android là một cấu phần phần mềm bắt buộc cho phép bạn cài đặt các ứng dụng từ Amazon Appstore.

Android là thương hiệu của Google LLC.

Dữ liệu mà Microsoft thu thập

Microsoft có thể thu thập các sự cố ứng dụng, dữ liệu hiệu suất về Hệ thống con và mức sử dụng ứng dụng của bạn khi bạn sử dụng các ứng dụng dành cho thiết bị di động được cài đặt trong Hệ thống con. Dữ liệu này được sử dụng để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của Subsystem cũng như hiệu suất của các ứng dụng đang chạy trong Hệ thống con. Bạn có thể chọn cho phép Microsoft thu thập dữ liệu này hay không, khi bạn cài đặt Hệ thống phụ Windows cho Android lần đầu hay bất cứ lúc nào trong ứng dụng Cài đặt Hệ thống phụ Windows cho Android của bạn.

Chia sẻ dữ liệu với nhà phát triển ứng dụng

Microsoft không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào được thu thập trực tiếp với các nhà phát triển ứng dụng. 

Chia sẻ dữ liệu với Amazon

Nếu bạn chọn cho phép Microsoft thu thập dữ liệu, Microsoft có thể chia sẻ dữ liệu sử dụng ứng dụng tổng hợp và không được nhận dạng cũng như kết xuất sự cố ứng dụng với Amazon.

Thay đổi cách chia sẻ dữ liệu của bạn

Nếu bạn muốn thay đổi cách chia sẻ dữ liệu của mình, dưới đây là cách thực hiện: 

  1. Chọn Bắt đầu và nhập Hệ thống phụ Windows cho Android, sau đó mở ứng dụng từ kết quả.

  2. Trong ứng dụng cài đặt, hãy đảm bảo tắt Gửi dữ liệu chẩn đoán tùy chọn.

Quyền đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động

Bạn có thể đặt các quyền cụ thể cho từng ứng dụng dành cho thiết bị di động Amazon Appstore. Dưới đây là cách điều chỉnh quyền và cài đặt của một ứng dụng:

  1. Chọn Bắt đầu > Đặt >ứng & năng mới, tìm ứng dụng dành cho thiết bị di động bạn muốn điều chỉnh, sau đó chọn Sửa đổi.

  2. Cài đặt cho ứng dụng đó sẽ mở trong Hệ thống phụ Windows cho Android và cho phép bạn điều chỉnh cài đặt về quyền riêng tư cho các tính năng như camera, vị trí và thông báo.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×