Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Cài đặt tính Windows

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Cài đặt mànWindows 11. Chúng tôi đã thử nghiệm bài viết này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng hướng dẫn có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Để kiểm soát các biểu tượng ứng dụng xuất hiện trên Thanh tác vụ và các biểu tượng xuất hiện trong tràn góc Thanh tác vụ ,trong Windows 11, hãy nhấn phím logo Windows +I. Bạn sẽ nghe thấy "Cài đặt window, search box, find a setting" (Cửa sổ tìm kiếm, tìm một cài đặt). Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Personalization" (Cá nhân hóa) rồi nhấn Enter. Dùng phím Tab và phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng các thể loại con và khi bạn nghe thấy "Taskbar" (Thanh tác vụ) hãy nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Taskbar corner overflow" (Tràn góc thanh tác vụ) thì nhấn Enter. Để chọn ứng dụng sẽ hiển thị các biểu tượng trong tràn góc Thanh tác vụ thay vì trên Thanh tác vụ,hãy nhấn Phím cách để bật/tắt nút.

Trong chủ đề này

Mở và tìm kiếm trong Cài đặt

 1. Để mở Cài đặt, hãy nhấn Windows logo +I. Với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Cài đặt window, search box, find a setting" (cửa sổ Trình tường thuật, hộp tìm kiếm, tìm một cài đặt). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Search box, find a setting" (Hộp Tìm kiếm, tìm một cài đặt).

 2. Để nhanh chóng tìm kiếm một cài đặt, hãy nhập từ tìm kiếm của bạn. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Khi ngừng nhập, với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Suggestions available" (Đề xuất sẵn dùng). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy số lượng kết quả tìm kiếm. Với NVDA, kết quả sẽ không được thông báo nhưng bạn có thể duyệt chúng bình thường. Sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để duyệt các kết quả tìm kiếm, rồi nhấn Enter để mở trang kết quả Cài đặt chọn.

Dẫn hướng cửa Cài đặt trang

 1. Để mở Cài đặt, hãy nhấn Windows logo +I. Với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Cài đặt window, search box, find a setting" (cửa sổ Trình tường thuật, hộp tìm kiếm, tìm một cài đặt). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Search box, find a setting" (Hộp Tìm kiếm, tìm một cài đặt).

 2. Để dẫn hướng đến Cài đặt danh mục, nhấn phím Tab hoặc phím Mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy tên thể loại đầu tiên trên cửa sổ Cài đặt đầu tiên. Sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để duyệt các thể loại có sẵn ở bên trái cửa sổ Cài đặt trang. Khi bạn đã tìm thấy thể loại mình muốn, hãy nhấn Enter để chọn thể loại đó. Ngăn thể loại con sẽ mở ở bên phải cửa sổ Cài đặt nhỏ.

 3. Để dẫn hướng ngăn thể loại con, nhấn phím Tab một lần và bạn nghe thấy "Breadcrumb bar item" (Mục thanh Breadcrumb). Dùng phím Tab và phím Mũi tên xuống và lên để duyệt các thể loại con. Khi bạn đã tìm thấy thể loại con mình muốn, hãy nhấn Enter để chọn thể loại con đó. Bạn sẽ nghe thấy tên của nó, theo sau là tùy chọn hoặc giá trị hiện được chọn.

 4. Sử dụng phím Tab và phím Mũi tên xuống và lên cho đến khi bạn tìm thấy cài đặt mình muốn thay đổi, rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu cài đặt được chọn từ menu thả xuống, bạn sẽ nghe thấy: "Combo box" (Hộp tổ hợp). Nhấn Phím cách để mở menu, sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để duyệt các tùy chọn và nhấn Phím cách để thực hiện lựa chọn.

  • Nếu chỉ cần bật hoặc tắt cài đặt, với Trình tường thuật và JAWS, bạn sẽ nghe thấy "On" (Bật) hoặc "Off" (Tắt). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Pressed" (Đã nhấn) hoặc "Not pressed" (Không được nhấn). Nhấn Phím cách để bật/tắt nút.

  • Nếu cài đặt là một phần của một nhóm các cài đặt liên quan, bạn sẽ nghe thấy "Checkbox" (Hộp kiểm) theo sau là "Checked" (Đã chọn) hoặc "Not checked" (Không được chọn). Nhấn Phím cách để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm.

  • Nếu cài đặt được chọn từ một nhóm các tùy chọn có tính chất loại trừ lẫn nhau, bạn sẽ nghe thấy tùy chọn đầu tiên, theo sau là "Radio button" (Nút Chọn một). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Phím cách để chọn tùy chọn đó.

  • Nếu con trượt điều khiển cài đặt, bạn sẽ nghe thấy "Thanh trượt", theo sau là giá trị hiện tại. Sử dụng phím Mũi tên trái và phải để chọn giá trị mới.

  • Nếu tùy chọn là một liên kết đến một dạng xem khác mà bạn có thể lựa chọn, bạn sẽ nghe thấy: "Link" (Liên kết). Nhấn Enter để mở dạng xem mới, rồi dẫn hướng và thực hiện các lựa chọn của bạn ở đó như bình thường.

  • Cuối cùng, một số tùy chọn không phải là thiết đặt như vậy, mà là các công cụ để giúp bạn thiết lập Windows 11. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các nút dưới dạng "button" (Nút, Khắc phục sự cố). Nhấn Enter để kích hoạt tùy chọn.

 5. Để trở về cửa sổ Cài đặt chính, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên thể loại mình đã chọn, ví dụ: "System" (Hệ thống).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong menu Bắt đầu ảnh Windows

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Hỗ trợ trợ năng cho Windows

Sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Cài đặt màn Windows 10. Chúng tôi đã thử nghiệm bài viết này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng các hướng dẫn này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở và tìm kiếm trong Cài đặt

 1. Để mở Cài đặt, hãy nhấn Windows logo +I. Bạn sẽ nghe thấy: "Search box, find a setting" (Hộp tìm kiếm, tìm cài đặt).

 2. Để nhanh chóng tìm kiếm một cài đặt, hãy nhập từ tìm kiếm của bạn. Khi ngừng nhập, với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Suggestions available" (Đề xuất sẵn dùng). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy số lượng kết quả tìm kiếm. Với NVDA, kết quả sẽ không được thông báo nhưng bạn có thể duyệt chúng bình thường.

 3. Sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để duyệt các kết quả tìm kiếm, rồi nhấn Enter để mở kết quả đã chọn.

Dẫn hướng cửa Cài đặt trang

Thay vì sử dụng hộp tìm kiếm, bạn có thể dẫn hướng cửa sổ Cài đặt theo thể loại.

 1. Để mở Cài đặt, hãy nhấn Windows logo +I. Bạn sẽ nghe thấy: "Search box, find a setting" (Hộp tìm kiếm, tìm cài đặt).

 2. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy tên thể loại đầu Cài đặt đầu tiên. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt các thể loại và nhấn Enter để mở thể loại đã chọn. Bạn sẽ nghe thấy "Search box, find a setting" (Hộp Tìm kiếm, tìm cài đặt) theo sau là tên thể loại con đầu tiên.

 3. Để duyệt các thể loại con, nhấn phím Tab, rồi sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng danh sách. Nhấn Enter để mở thể loại con.

 4. Nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm đến cài đặt đầu tiên. Bạn sẽ nghe thấy tên của nó, theo sau là tùy chọn hoặc giá trị hiện được chọn. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy cài đặt mình muốn thay đổi, rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu cài đặt được chọn từ menu thả xuống, bạn sẽ nghe thấy: "Combo box" (Hộp tổ hợp). Nhấn Phím cách để mở menu, sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để duyệt các tùy chọn và nhấn Phím cách để thực hiện lựa chọn.

  • Nếu chỉ cần bật hoặc tắt cài đặt, với Trình tường thuật và JAWS, bạn sẽ nghe thấy "On" (Bật) hoặc "Off" (Tắt). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Pressed" (Đã nhấn) hoặc "Not pressed" (Không được nhấn). Nhấn Phím cách để bật/tắt nút.

  • Nếu cài đặt là một phần của một nhóm các cài đặt liên quan, bạn sẽ nghe thấy "Checkbox" (Hộp kiểm) theo sau là "Checked" (Đã chọn) hoặc "Not checked" (Không được chọn). Nhấn Phím cách để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm.

  • Nếu cài đặt được chọn từ một nhóm các tùy chọn có tính chất loại trừ lẫn nhau, bạn sẽ nghe thấy tùy chọn đầu tiên, theo sau là "Radio button" (Nút Chọn một). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Phím cách để chọn tùy chọn đó.

  • Nếu con trượt điều khiển cài đặt, bạn sẽ nghe thấy "Thanh trượt", theo sau là giá trị hiện tại. Sử dụng phím Mũi tên trái và phải để chọn giá trị mới.

  • Nếu tùy chọn là một liên kết đến một dạng xem khác mà bạn có thể lựa chọn, bạn sẽ nghe thấy: "Link" (Liên kết). Nhấn Enter để mở dạng xem mới, rồi dẫn hướng và thực hiện các lựa chọn của bạn ở đó như bình thường. Để trở về cửa sổ chính Cài đặt, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Home, button" (Nút Trang đầu) thì nhấn Enter.

  • Cuối cùng, một số tùy chọn không phải là thiết đặt như vậy, mà là các công cụ để giúp bạn thiết lập Windows 10. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các nút dưới dạng "button" (Nút, Khắc phục sự cố). Nhấn Enter để kích hoạt tùy chọn.

 5. Để trở về cửa sổ chính Cài đặt, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Home, button" (Nút Trang đầu) thì nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong menu Bắt đầu tính Windows

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Hỗ trợ trợ năng cho Windows

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×