Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Windows thiết kế để hỗ trợ năng suất, khả năng sáng tạo và dễ sử dụng cho tất cả mọi người. Tìm hiểu về các tài nguyên trợ năng dành cho thị lực, thính giác, sự khéo léo, di động, tập trung và nhiều hơn nữa. Nếu bạn không tìm thấy trợ giúp mình cần ở đây, vui lòng truy cập vào Answer Desk dành cho Người khuyết tật.

Tầm nhìn

Nghe

Sự khéo léo của & động

Tập trung

Sử Windows với bộ đọc màn hình

Tầm nhìn

Nghe

Sự khéo léo của & động

Tập trung

Sử Windows với bộ đọc màn hình

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×