Sử dụng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt

Kích hoạt giúp xác minh rằng bản sao Windows của bạn là chính xác và chưa được sử dụng trên các thiết bị khác với điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft được cho phép.

Nếu bạn không thể kích hoạt Windows 10, Trình khắc phục sự cố kích hoạt có thể giúp bạn. Để dùng trình khắc phục sự cố, chọn bắt đầu > thiết đặt  > Cập nhật kích hoạt & bảo mật  >, rồi chọn khắc phục sự cố .
Mở cài đặt khắc phục sự cố 

Bạn phải đăng nhập với tư cách là người quản trị để sử dụng tùy chọn này. Nếu bạn chưa phải là người quản trị, hãy xem Tạo tài khoản người dùng hoặc tài khoản người quản trị nội bộ trong Windows 10 để biết thêm thông tin. Tùy chọn Khắc phục sự cố chỉ khả dụng nếu bạn chưa kích hoạt bản sao Windows 10 (Phiên bản 1607 trở lên) của mình. Sau khi bạn kích hoạt, tùy chọn này sẽ biến mất.

Sau đây là một số sự cố mà bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc có thể khắc phục. Nếu bạn nhận được mã lỗi và không có bước nào dưới đây có tác dụng, hãy xem Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows

Để biết thêm thông tin về việc kích hoạt, hãy xem Kích hoạt Windows 10. Để được trợ giúp về khóa sản phẩm, hãy xem Tìm khóa sản phẩm Windows của bạn. Nếu trình gỡ rối không thể khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Lưu ý: Kích hoạt Windows yêu cầu kết nối Internet. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu trực tuyến.

Khắc phục sự cố kích hoạt thường gặp

Để dùng trình khắc phục sự cố, chọn bắt đầu > thiết đặt  > Cập nhật kích hoạt & bảo mật  >, rồi chọn khắc phục sự cố .
Mở cài đặt khắc phục sự cố 

Để kích hoạt bằng cách sử dụng giấy phép kỹ thuật số của bạn, bạn cần nâng cấp lên Windows 10 Pro:

  1. Lưu công việc của bạn và đóng mọi ứng dụng đang mở.

  2. Trong bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc, hãy chọn Nâng cấp lên Windows 10 Pro.

  3. Chọn Bắt đầu nâng cấp. Quá trình nâng cấp có thể mất thời gian và bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị của mình cho đến khi nâng cấp xong.

Để kích hoạt bằng cách sử dụng giấy phép kỹ thuật số của bạn, bạn cần cài đặt Windows 10 Home:

  1. Đi đến trang công cụ tạo phương tiện.

  2. Đọc các hướng dẫn về cách sử dụng công cụ tạo phương tiện cài đặt cho Windows 10 Home và cách thực hiện cài đặt sạch.

  3. Trong quá trình thiết lập cho Windows 10 Home, bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm. Vì bạn đã có giấy phép kỹ thuật số cho Windows 10 Home, bạn có thể bỏ qua bước này và tiếp tục cài đặt. Windows sẽ tự động kích hoạt bằng cách sử dụng giấy phép kỹ thuật số của bạn khi cài đặt xong.

Để kích hoạt Windows bằng cách sử dụng giấy phép kỹ thuật số của bạn, trong bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc, hãy chọn Kích hoạt Windows, sau đó chọn Kích hoạt.

Giấy phép kỹ thuật số Windows 10 được liên kết với thiết bị của bạn. Nếu bạn thực hiện những thay đổi quan trọng, chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, Windows sẽ không còn tìm thấy giấy phép khớp với thiết bị của bạn. Để giúp khắc phục sự cố này, hãy xem Kích hoạt lại Windows 10 sau khi thay đổi phần cứng.

Nếu bạn đã nhận được mã lỗi và không có thông tin nào ở dưới đây hữu ích, hãy xem Nhận trợ giúp về các lỗi kích hoạt Windows.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp kích hoạt lại Windows trên thiết bị của mình, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×