Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thay vì công cụ khắc phục sự cố, Windows 10 sử dụng bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc để giúp bạn khắc phục sự cố với PC của mình. Để chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc:

  1. Chọn Bắt đầu Cài đặt > > Cập nhật & Bảo mật > Khắc phục sự cố > Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc bổ sung hoặc chọn lối tắt Tìm bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc ở cuối chủ đề này, sau đó chọn Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc bổ sung.

  2. Chọn loại khắc phục sự cố bạn muốn thực hiện, sau đó chọn Chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc.

  3. Cho phép bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc chạy và sau đó trả lời bất kỳ câu hỏi nào trên màn hình. Nếu bạn thấy thông báo rằng không cần thay đổi hoặc cập nhật, bạn có thể thử các tùy chọn khôi phục hoặc tìm hiểu thêm về mã lỗi Outlook cũng như mã lỗi cài đặt và nâng cấp.

Tìm bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×