Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Hỗ trợ dành cho Internet Explorer 11 đã kết thúc vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 

Bạn sẽ không thể truy cập Internet Explorer 11 sau ngày 14 tháng 2 năm 2023. Nếu bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập cần có Internet Explorer 11, bạn có thể tải lại bằng chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge. Các ứng dụng và trang web giống nhau của Internet Explorer 11 mà bạn sử dụng hôm nay có thể mở trong Microsoft Edge với chế độ Internet Explorer. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn và hiện đại hơn.

Bắt đầu với Microsoft Edge

Để mở Internet Explorer 11, hãy chọn Bắt đầu , rồi nhập Internet Explorer vào Tìm kiếm . Chọn Internet Explorer (Ứng dụng dành cho máy tính để bàn) từ kết quả.

Nếu không thể tìm thấy Internet Explorer trên thiết bị, bạn sẽ phải thêm Internet Explorer dưới dạng một tính năng. Chọn Bắt đầu > kiếm và  nhập Các tính năng của Windows. Chọn Bật/tắt tính năng Windows trong kết quả và đảm bảo đã chọn hộp bên cạnh Internet Explorer 11. Chọn OK, rồi khởi động lại thiết bị. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×