Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Khi bạn kết nối với internet và sử dụng máy chủ proxy trong khi duyệt web, lưu lượng đó sẽ đi qua máy chủ proxy thay vì đi trực tiếp từ Windows 11 PC của bạn. Bạn có thể sử dụng máy chủ proxy khi kết nối bằng Wi-Fi Ethernet. Trong một số trường hợp, công ty hoặc tổ chức của bạn có thể yêu cầu máy chủ proxy.

Để sử dụng máy chủ proxy, bạn sẽ cần một hoặc nhiều điều sau đây, tùy thuộc vào cách bạn đang thiết lập máy chủ:

 • Tự động. Windows tự động phát hiện thiết đặt máy chủ proxy, vì vậy bạn không cần phải nhập bất kỳ thông tin nào.

 • Thiết lập tập lệnh. Bạn sẽ cần biết vị trí của tập lệnh thiết lập proxy cho tổ chức của bạn (nếu thiết đặt proxy không được phát hiện tự động). Nếu bạn không biết địa chỉ của tập lệnh thiết lập proxy, bạn có thể cần liên hệ với bộ phận CNTT cho tổ chức của mình.

 • Theo cách thủ công. Bạn sẽ cần biết tên máy chủ proxy hoặc địa chỉ IP và cổng (tùy chọn). Nếu không có thông tin này, bạn có thể cần liên hệ với bộ phận CNTT bên bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng kết nối VPN và kết nối đó sử dụng máy chủ proxy, bạn sẽ cần thiết lập riêng cho kết nối VPN đó.

Nói chung, kết nối VPN và máy chủ proxy có thể có một số điểm tương đồng, nhưng VPN cung cấp kết nối an toàn hơn so với máy chủ proxy. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập kết nối VPN, hãy Kết nối vpn trong Windows.

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Mạng & internet > Proxy.

 2. Trong Thiết lập proxy tự động, bật Tự động phát hiện thiết đặt.

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Mạng & internet > Proxy.

 2. Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn sử dụng tập lệnh thiết lập, bên cạnh Sử dụng tập lệnh thiết lập, chọn Thiết lập.

 3. Trong hộp thoại Chỉnh sửa tập lệnh thiết lập, bật Sử dụng tập lệnh thiết lập, nhập địa chỉ tập lệnh, rồi chọn Lưu.

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Mạng & internet > Proxy.

 2. Bên dưới Thiết lập proxy thủ công, bên cạnh Sử dụng máy chủ proxy, chọn Thiết lập.

 3. Trong hộp thoại Sửa máy chủ proxy , hãy làm như sau:

  • Bật Sử dụng máy chủ proxy.

  • Trong hộp Địa chỉ IP proxyCổng , nhập tên máy chủ proxy hoặc địa chỉ IP và cổng (tùy chọn) vào các hộp tương ứng.

  • Nếu bạn không muốn sử dụng máy chủ proxy khi truy cập một số website nhất định, hãy nhập phần kết thúc của địa chỉ website vào danh sách ngoại lệ (ví dụ: *.contoso.com).

   Đối với nhiều website, hãy nhập từng địa chỉ website và phân tách các địa chỉ bằng dấu chấm phẩy (ví dụ: *.contoso.com; *.adatum.com). * là ký tự đại diện để bất kỳ địa chỉ website nào kết thúc bằng địa chỉ website được liệt kê đều sẽ được bỏ qua máy chủ proxy.

  • Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Không sử dụng máy chủ proxy cho địa chỉ cục bộ (mạng nội bộ).
   Chúng tôi khuyên bạn nên chọn hộp kiểm này trừ khi tổ chức của bạn yêu cầu sử dụng máy chủ proxy cho địa chỉ mạng nội bộ.

  • Chọn Lưu.

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Mạng & internet > VPN.

 2. Chọn kết nối VPN, sau đó chọn Tùy chọn nâng cao.

 3. Trên màn hình cài đặt kết nối VPN, chọn Chỉnh sửa bên cạnh Cài đặt proxy cho kết nối VPN này.

 4. Trong Thiết đặt proxy, chọn loại thiết lập proxy bạn muốn sử dụng, sau đó nhập thông tin máy chủ proxy cho kết nối VPN đó.
  Nếu bạn không biết thiết đặt máy chủ proxy cho kết nối VPN của mình, bạn có thể cần liên hệ với bộ phận CNTT của mình.

 5. Chọn Áp dụng.

Chủ đề liên quan

Khi bạn kết nối internet và sử dụng máy chủ proxy trong khi duyệt web, lưu lượng đó sẽ đi qua máy chủ proxy thay vì đi trực tiếp từ máy chủ Windows 10 PC của bạn. Bạn có thể sử dụng máy chủ proxy khi kết nối bằng Wi-Fi Ethernet. Trong một số trường hợp, công ty hoặc tổ chức của bạn có thể yêu cầu máy chủ proxy.

Để sử dụng máy chủ proxy, bạn sẽ cần một hoặc nhiều điều sau đây, tùy thuộc vào cách bạn đang thiết lập máy chủ:

 • Tự động. Windows tự động phát hiện thiết đặt máy chủ proxy, vì vậy bạn không cần phải nhập bất kỳ thông tin nào.

 • Thiết lập tập lệnh. Bạn sẽ cần biết vị trí của tập lệnh thiết lập proxy cho tổ chức của bạn (nếu thiết đặt proxy không được phát hiện tự động). Nếu bạn không biết địa chỉ của tập lệnh thiết lập proxy, bạn có thể cần liên hệ với bộ phận CNTT cho tổ chức của mình.

 • Theo cách thủ công. Bạn sẽ cần biết tên máy chủ proxy hoặc địa chỉ IP và cổng (tùy chọn). Nếu không có thông tin này, bạn có thể cần liên hệ với bộ phận CNTT bên bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng kết nối VPN và kết nối đó sử dụng máy chủ proxy, bạn sẽ cần thiết lập riêng cho kết nối VPN đó.

Nói chung, kết nối VPN và máy chủ proxy có thể có một số điểm tương đồng, nhưng VPN cung cấp kết nối an toàn hơn so với máy chủ proxy. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập kết nối VPN, hãy Kết nối vpn trong Windows.

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Mạng & Internet >Proxy.

 2. Trong Thiết lập proxy tự động, bật Tự động phát hiện thiết đặt.

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Mạng & Internet >Proxy.

 2. Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn sử dụng tập lệnh thiết lập, hãy bật Sử dụng tập lệnh thiết lập.

 3. Trong hộp Địa chỉ tập lệnh, nhập địa chỉ tập lệnh, rồi chọn Lưu.

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Mạng & Internet >Proxy.

 2. Bên dưới Thiết lập proxy thủ công, bật Sử dụng máy chủ proxy.

 3. Hãy thực hiện những việc sau:

  • Trong hộp Địa chỉvà Cổng , nhập tên máy chủ proxy hoặc địa chỉ IP và cổng (tùy chọn) vào các hộp tương ứng.

  • Nếu bạn không muốn sử dụng máy chủ proxy khi truy cập một số website nhất định, hãy nhập phần kết thúc của địa chỉ website vào danh sách ngoại lệ (ví dụ: *.contoso.com).

   Đối với nhiều website, hãy nhập từng địa chỉ website và phân tách các địa chỉ bằng dấu chấm phẩy (ví dụ: *.contoso.com; *.adatum.com). * là ký tự đại diện để bất kỳ địa chỉ website nào kết thúc bằng địa chỉ website được liệt kê đều sẽ được bỏ qua máy chủ proxy.

  • Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Không sử dụng máy chủ proxy cho địa chỉ cục bộ (mạng nội bộ).
   Chúng tôi khuyên bạn nên chọn hộp kiểm này trừ khi tổ chức của bạn yêu cầu sử dụng máy chủ proxy cho địa chỉ mạng nội bộ.

  • Chọn Lưu.

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Kết nối mạng & Internet > VPN.

 2. Chọn kết nối VPN, sau đó chọn Tùy chọn nâng cao.

 3. Trong Cài đặt proxy VPN, chọn loại thiết lập proxy bạn muốn sử dụng, sau đó nhập thông tin máy chủ proxy cho kết nối VPN đó.
  Nếu bạn không biết thiết đặt máy chủ proxy cho kết nối VPN của mình, bạn có thể cần liên hệ với bộ phận CNTT của mình.

 4. Chọn Áp dụng.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×