Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Biến PC chạy Windows của bạn thành điểm truy cập di động bằng cách chia sẻ kết nối internet của bạn với các thiết bị khác qua Wi-Fi. Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu mạng di động, Wi-Fi hoặc Ethernet. Nếu PC của bạn có kết nối dữ liệu mạng di động và bạn chia sẻ kết nối đó, kết nối đó sẽ sử dụng dữ liệu từ gói dữ liệu của bạn.

 1. Chọn Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Kết nối & internet của >Mobile hotspot.

 2. Đối với Chia sẻ kết nối internet của tôi từ, hãy chọn kết nối internet bạn muốn chia sẻ.

 3. Để Chia sẻ qua, hãy chọn cách bạn muốn chia sẻ kết nối— qua Wi-Fi hoặc Bluetooth. Wi-Fi thường nhanh hơn và mặc định.

 4. (Tùy chọn) Bung rộng mục Thuộc tính, rồi chọn Chỉnh sửa và nhập tên mạng, mật khẩu và dải mạng mới. Chọn Lưu.

 5. Bật nút bật/tắt Điểm truy cập di động ở đầu trang Cài đặt điểm truy cập di động. 

  Lưu ý: Bạn có thể bật điểm truy cập di động từ xa nếu PC của bạn có mạng di động. Để cho phép PC chạy Windows bật điểm truy cập di động, cả hai thiết bị phải có Bluetooth và được ghép nối.

 6. Để kết nối trên thiết bị khác, hãy đi tới Wi-Fi đặt mạng trên thiết bị đó, tìm tên mạng của bạn, chọn tên đó, nhập mật khẩu, sau đó kết nối.

Mở cài đặt Điểm truy cập di động

Biến PC chạy Windows 10 của bạn thành điểm truy cập di động bằng cách chia sẻ kết nối Internet của bạn với các thiết bị khác qua Wi-Fi. Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu mạng di động, Wi-Fi hoặc Ethernet. Nếu PC của bạn có kết nối dữ liệu mạng di động và bạn chia sẻ kết nối đó, kết nối đó sẽ sử dụng dữ liệu từ gói dữ liệu của bạn.

 1. Chọn Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Kết nối & Internet của >Mobile hotspot.

 2. Đối với Chia sẻ kết nối Internet của tôi từ, hãy chọn kết nối Internet mà bạn muốn chia sẻ.

 3. Nếu muốn, hãy chọn Chỉnh > nhập tên mạng và mật khẩu mới > Lưu.

 4. Bật Chia sẻ kết nối Internet của tôi với các thiết bị khác.

 5. Để kết nối trên thiết bị khác, hãy đi tới Wi-Fi đặt mạng trên thiết bị đó, tìm tên mạng của bạn, chọn tên đó, nhập mật khẩu, sau đó kết nối.

Mở cài đặt Điểm truy cập di động

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×