Biến PC của Windows của bạn thành điểm truy cập di động bằng cách chia sẻ kết nối Internet của bạn với các thiết bị khác qua Wi-Fi. Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu mạng di động, Wi-Fi hoặc Ethernet. Nếu PC của bạn có kết nối dữ liệu mạng di động và bạn chia sẻ kết nối, kết nối này sẽ sử dụng dữ liệu từ gói dữ liệu của bạn.

 1. Chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Cài đặt > Kết nối & Internet > Mobile .

 2. Để Chia sẻ kết nối Internet của tôitừ , hãy chọn kết nối internet mà bạn muốn chia sẻ.

 3. Với Chia sẻ qua, chọn cách bạn muốn chia sẻ kết nối —qua Wi-Fihoặc Bluetooth. Wi-Fi thường nhanh hơn và mặc định.

 4. Chọn Chỉnh > để nhập tên mạng, mật khẩu và dải băng mạng > Lưu.

 5. Bật Điểm truy cập di động.

 6. Để kết nối trên thiết bị khác, hãy đi tới cài đặt Wi-Fi trên thiết bị đó, tìm tên mạng của bạn, chọn mạng đó, nhập mật khẩu rồi kết nối.

Mở cài đặt Điểm truy cập di động

Biến PC chạy Windows 10 của bạn thành điểm truy cập di động bằng cách chia sẻ kết nối Internet của bạn với các thiết bị khác qua Wi-Fi. Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu mạng di động, Wi-Fi hoặc Ethernet. Nếu PC của bạn có kết nối dữ liệu mạng di động và bạn chia sẻ kết nối, kết nối này sẽ sử dụng dữ liệu từ gói dữ liệu của bạn.

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng & Internet > Điểm truy cập di động.

 2. Đối với Chia sẻ kết nối Internet của tôi từ, hãy chọn kết nối Internet mà bạn muốn chia sẻ.

 3. Chọn Chỉnh sửa > nhập tên mạng mới và mật khẩu > Lưu.

 4. Bật Chia sẻ kết nối Internet của tôi với các thiết bị khác.

 5. Để kết nối trên thiết bị khác, hãy đi tới cài đặt Wi-Fi trên thiết bị đó, tìm tên mạng của bạn, chọn mạng đó, nhập mật khẩu rồi kết nối.

Mở cài đặt Điểm truy cập di động

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×