Sau đây là một số câu trả lời về cách Windows 10 ở S mode hoạt động với công nghệ hỗ trợ.

Có thể sử dụng công nghệ hỗ trợ nào với Windows 10 ở S mode?

Windows cung cấp một số tính năng trợ năng tích hợp sẵn mà bạn có thể sử dụng để thực hiện nhiều thao tác khác. Ngoài ra, Microsoft Store có chứa một số ứng dụng công nghệ chuyển tiếp, chẳng hạn như Knfb Reader và đọc phần mở rộng viết& cho Microsoft Edge.

Tôi có thể sử dụng công cụ tìm kiếm và trình duyệt web nào với Windows 10 ở S mode?

Windows 10 ở S mode đi kèm với Microsoft Edge và sử dụng Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể tải xuống bất kỳ trình duyệt web nào có sẵn trong Microsoft Store hoặc sử dụng bất kỳ trang web công cụ tìm kiếm nào. Để sử dụng trình duyệt web không có sẵn trong Microsoft Store, hãy chuyển khỏi S mode.

Làm cách nào để sử dụng công nghệ hỗ trợ không khả dụng trong Microsoft Store với Windows 10 ở S mode?

Để sử dụng công nghệ hỗ trợ không khả dụng trong Microsoft Store, hãy chuyển khỏi S mode. Bạn sẽ không mất phí khi chuyển khỏi S mode.

Để tìm hiểu thêm hoặc bật chế độ S, hãy đi đến cửa hàng Microsoft trong Windows và tìm kiếm "chuyển hết chế độ s".

Tôi có thể chuyển khỏi S mode không?

Bạn có thể dễ dàng chuyển khỏi S mode bất cứ lúc nào thông qua Microsoft Store trong Windows. Bạn sẽ không mất phí khi chuyển đổi chế độ. Đây là chuyển đổi 1 chiều; nếu chuyển đổi, bạn sẽ không thể quay lại S mode.

Để tìm hiểu thêm hoặc bật chế độ S, hãy đi đến cửa hàng Microsoft trong Windows và tìm kiếm "chuyển hết chế độ s".

Làm thế nào để cài đặt và sử dụng bộ đọc màn hình hoặc kính lúp của bên thứ ba với Windows 10 ở S mode?

Windows 10 ở S mode bao gồm Trình tường thuật và Kính lúp. Tuy nhiên, để cài đặt và sử dụng bộ đọc màn hình (chẳng hạn như JAWS hoặc NVDA) hoặc kính lúp (chẳng hạn như ZoomText) của bên thứ ba, hãy chuyển khỏi S mode Sau khi chuyển khỏi S mode, bạn có thể cài đặt các công nghệ hỗ trợ của bên thứ ba.

Làm cách nào để bật/tắt Trình tường thuật trong Windows 10 ở S mode?

Nhấn phím logo Windows  + Ctrl + Enter trên bàn phím của bạn để bật/tắt Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình tường thuật, hãy xem bắt đầu với trình tườngthuật.

Tôi đã cài đặt một ứng dụng Microsoft từ Microsoft Store trên thiết bị chạy Windows 10 ở S mode, nhưng ứng dụng đó không hoạt động tốt với công nghệ hỗ trợ của Microsoft. Tôi nên làm gì?

Vui lòng liên hệ với bộ phận trả lời Khuyết tật để được trợ giúp với các ứng dụng Microsoft.

Tôi đã cài đặt một ứng dụng của bên thứ ba từ Microsoft Store trên thiết bị chạy Windows 10 ở S mode, nhưng ứng dụng đó không hoạt động tốt với công nghệ hỗ trợ của Microsoft. Tôi nên làm gì?

Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba để được trợ giúp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×