You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
  • Trong Windows 10, trung tâm hành động mới là nơi bạn sẽ tìm thấy thông báo ứng dụng và hành động nhanh. Tìm biểu tượng trung tâm hành động  trên thanh tác vụ.

  • Trung tâm hành động cũ vẫn còn hoạt động; nhưng đã được đổi tên thành Bảo mật và Bảo trì. Và đó vẫn là nơi bạn truy cập để thay đổi cài đặt bảo mật.

  • Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, hãy nhập bảo mật và bảo trì, rồi chọn Bảo mật và Bảo trì từ menu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×