Tôi có thể đăng nhập Windows mà không cần dùng mật khẩu không?

Nếu bạn đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Microsoft, bạn cần sử dụng mật khẩu. Mật khẩu giúp tài khoản của bạn bảo mật hơn dù cho bạn đăng nhập vào PC nào hoặc bất kỳ ứng dụng, cài đặt và dịch vụ nào bạn sử dụng khi đăng nhập.

Nếu bạn không muốn nhập mật khẩu mỗi khi đăng nhập, bạn có thể tạo tùy chọn đăng nhập khác để sử dụng với tài khoản của bạn như mật khẩu ảnh hay mã PIN. Nếu PC có bộ quét dấu vân tay, bạn có thể đăng nhập bằng dấu vân tay. (Dù bạn tùy chọn đăng nhập nào, bạn vẫn cần có một mật khẩu "thường sử dụng" để sử dụng tài khoản Microsoft).

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi nhấn Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, sau đó bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập đăng nhập rồi chạm hoặc bấm Thay đổi tùy chọn đăng nhập.

 3. Chọn tùy chọn đăng nhập bạn muốn sử dụng rồi làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: 

 • Bạn có thể thay đổi chính sách mật khẩu để không cần nhập mật khẩu mỗi khi bạn đánh thức PC. Trên trang Tùy chọn đăng nhập, dưới Chính sách mật khẩu, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi rồi làm theo hướng dẫn.

 • Nếu PC của bạn ở trên một miền, một số tùy chọn đăng nhập như thẻ thông minh hay mật khẩu ảnh có thể được người quản trị hệ thống quản lý.

Nếu bạn đăng nhập vào Windows bằng một tài khoản cục bộ, bạn có thể chọn không nhập mật khẩu. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên dùng tùy chọn này—đó là cách đăng nhập PC ít bảo mật nhất. Bạn cũng có thể chuyển đổi tài khoản Microsoft thành tài khoản cục bộ, nhưng bạn không thể sử dụng tài khoản cục bộ để tải xuống ứng dụng từ Windows Store hoặc đồng bộ cài đặt trực tuyến.


 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm thiết đặt, rồi bấm thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Chạm hoặc bấm Tài khoản rồi chạm hoặc bấm Tài khoản của bạn.

 3. Chạm hoặc bấm Ngắt kết nối rồi làm theo hướng dẫn.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cục bộ có mật khẩu, bạn có thể xóa mật khẩu để đăng nhập mà không cần mật khẩu. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến nghị việc này.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi nhấn Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, sau đó bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập đăng nhập rồi chạm hoặc bấm Tùy chọn đăng nhập.

 3. Trong Mật khẩu, chạm hoặc bấm Thay đổi.

 4. Xác minh mật khẩu hiện tại cho tài khoản cục bộ của bạn.

 5. Để trống các trường Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu và Gợi ý mật khẩu, chạm hoặc bấm Tiếp theo rồi chạm hoặc bấm Hoàn tất.

  Bây giờ, bạn (hoặc bất kỳ ai) có thể đăng nhập vào tài khoản cục bộ của bạn và sử dụng PC của bạn mà không cần mật khẩu.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×