We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng là kết nối Internet được liên kết với một giới hạn dữ liệu. Một số ứng dụng có thể hoạt động khác trên kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng để giúp bạn giảm mức sử dụng dữ liệu. Ngoài ra, một số bản cập nhật cho Windows sẽ không được cài đặt tự động. Theo mặc định, kết nối dữ liệu mạng di động được đặt thành kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng. Kết nối mạng Wi-Fi và Ethernet cũng có thể được đặt thành kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng nhưng không theo mặc định.

Bạn có thể nhận thấy cài đặt Đặt thành kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng đã được bật và có màu xám ở bất kỳ vị trí nào sau đây, vì vậy, bạn không thể tắt cài đặt này:

 • Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Tùy chọn nâng cao.

 • Cài đặt > kết & nối Internet > nối Wi-Fi > hãy chọn Wi-Fi mạng mà bạn được kết nối.   

 • Cài đặt > kết & Internet > Ethernet > hãy chọn mạng Ethernet mà bạn đang kết nối.   

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt Đặt làm kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 • Xóa giới hạn dữ liệu nếu đã đặt. Để thực hiện thao tác này:

  1. Chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Cài đặt > Kết nối & Internet >Thái .   

  2. Trong phần mạng bạn đã kết nối, chọn Sử dụng dữ liệu.

  3. Chọn kết nối mạng trong Chọn mạng, rồi chọn Xóa giới hạn > Xóa.

 • Đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản có quyền người quản trị. Để kiểm tra, hãy thực hiện như sau:

  1. Chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Tùy chọn Cài đặt > khoản trên > Thông tin của bạn.   

  2. Trong phần tên tài khoản, hãy xem liệu có dòng chữ Người quản trị hay không.

 • Kiểm tra với người hỗ trợ CNTT của bạn. Cài đặt kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng có thể do tổ chức của bạn đặt, nên bạn không thể thay đổi cài đặt này.

Lưu ý: Nếu bạn đặt kết nối mạng dưới dạng kết nối bằng gói dữ liệu không theo lưu lượng sử dụng nhưng mạng vẫn có gói dữ liệu giới hạn, bạn có thể vượt quá giới hạn dữ liệu cho mạng đó và phải trả phí.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×