Tạo tài khoản người dùng cục bộ hoặc quản trị viên trong Windows 10

Tạo tài khoản người dùng cục bộ cho trẻ em hoặc người không có tài khoản Microsoft. Nếu cần, bạn có thể cấp quyền quản trị cho tài khoản đó. Tài khoản ngoại tuyến chỉ là một thuật ngữ khác của tài khoản cục bộ.

Khi bạn tạo tài khoản, nhớ rằng bước chọn và giữ mật khẩu an toàn rất quan trọng. Vì chúng tôi không biết mật khẩu của bạn, nếu bạn quên hoặc để mất mật khẩu, chúng tôi không thể phục hồi mật khẩu cho bạn.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, phiên bản 1803 trở lên, bạn có thể thêm câu hỏi bảo mật, như bạn sẽ thấy trong bước 4 trong Tạo tài khoản người dùng cục bộ. Bằng các câu trả lời cho câu hỏi bảo mật, bạn có thể đặt lại mật khẩu cho tài khoản cục bộ trên Windows 10 của mình.

Tạo tài khoản người dùng cục bộ

1. Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Tài khoản  rồi chọn Gia đình & người dùng khác. (Trong một số phiên bản Windows bạn sẽ thấy Người dùng khác.) 

2. Chọn Thêm người khác vào PC này.

3. Chọn Tôi không có thông tin đăng nhập của người này và ở trang tiếp theo, chọn Thêm một người dùng không có tài khoản Microsoft.

4. Nhập tên người dùng, mật khẩu, gợi ý mật khẩu hoặc chọn câu hỏi bảo mật, rồi chọn Tiếp theo.

Tạo một tài khoản khác

Thay đổi tài khoản người dùng cục bộ thành tài khoản quản trị viên

1. Chọn Bắt đầu  >Cài đặt  > Tài khoản , sau đó, trong mục Gia đình & người dùng khác, chọn tên chủ sở hữu tài khoản rồi chọn Thay đổi loại tài khoản.

2. Trong Loại tài khoản, chọn Quản trị viên, rồi chọn OK.

3. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên mới.

Chủ đề liên quan

Trợ giúp về tài khoản Microsoft

Cách đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft

Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows

alternate text

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×