Tạo tài khoản người quản trị hoặc người dùng cục bộ trong Windows 10

Làm việc ở mọi nơi từ thiết bị bất kỳ với Microsoft 365

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc ở bất cứ đâu với các tính năng và bản cập nhật mới nhất.

Nâng cấp ngay bây giờ

Bạn có thể tạo tài khoản người dùng cục bộ (tài khoản ngoại tuyến) cho bất kỳ ai thường xuyên sử dụng PC của bạn. Tuy nhiên, tùy chọn tốt nhất trong hầu hết các trường hợp là dành cho tất cả những người sử dụng PC của bạn để có tài khoản Microsoft.

Nếu cần, tài khoản người dùng cục bộ có thể có quyền của người quản trị; tuy nhiên, tốt hơn bạn nên tạo tài khoản người dùng cục bộ bất cứ khi nào có thể.

Thận trọng: Người dùng có tài khoản người quản trị có thể truy nhập bất kỳ nội dung gì trên hệ thống và mọi phần mềm xấu họ gặp phải đều có thể sử dụng quyền của người quản trị để có thể gây hại hoặc làm hỏng bất kỳ tệp nào trên hệ thống. Chỉ cấp mức truy nhập đó khi hoàn toàn cần thiết và cho những người mà bạn tin tưởng.

Khi bạn tạo tài khoản, hãy nhớ rằng chọn một mật khẩu và giữ cho mật khẩu an toàn là những bước cần thiết. Vì chúng tôi không biết mật khẩu của bạn, nếu bạn quên mật khẩu hoặc mất mật khẩu, chúng tôi không thể khôi phục mật khẩu cho bạn.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, phiên bản 1803 trở lên, bạn có thể thêm câu hỏi bảo mật như bạn sẽ thấy ở bước 4 bên dưới Tạo tài khoản người dùng cục bộ. Với các câu trả lời cho câu hỏi bảo mật, bạn có thể đặt lại mật khẩu cho tài khoản nội bộ Windows 10 của bạn. Bạn không chắc mình có phiên bản nào? Bạn có thể kiểm tra phiên bản của mình.

Tạo tài khoản người dùng cục bộ

  1. Chọn Bắt đầu > đặt >khoản, rồi chọn Gia đình & người dùng khác.(Trong một số phiên bản Windows, bạn sẽ thấy Những người dùng khác.)

  2. Chọn Thêm người khác vào PC này.

  3. Chọn Tôi không có thông tin đăngnhập của người này , và trên trang tiếp theo, chọn Thêm người dùng không có tài khoản Microsoft.

  4. Nhập tên người dùng, mật khẩu hoặc gợi ý mật khẩu—hoặc chọn câu hỏi bảo mật—và sau đó chọn Tiếp theo.

Mở Cài đặt, rồi tạo một tài khoản

Thay đổi tài khoản người dùng cục bộ thành tài khoản người quản trị

  1. Chọn Bắt đầu >đặt Tài > khoản .

  2. Bên dưới & người dùng khác,chọn tên chủ sở hữu tài khoản (bạn sẽ thấy "Tài khoản cục bộ" bên dưới tên), sau đó chọn Thay đổi loại tài khoản.

    Lưu ý: Nếu bạn chọn tài khoản hiển thị địa chỉ email hoặc không nói "Tài khoản cục bộ" thì bạn đang cấp quyền người quản trị cho tài khoản Microsoft, không phải tài khoản cục bộ.

  3. Bên dưới Loại tàikhoản , chọn Người quảntrị , rồi   chọn OK.

  4. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên.

Chủ đề liên quan

Trợ giúp về tài khoản Microsofthttps://support.microsoft.com/hub/4294457/microsoft-account-help

Cách đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn

Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×