Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tối ưu hóa cho các trò chơi có cửa sổ cải thiện chơi trò chơi trên PC của bạn bằng cách sử dụng mô hình trình bày mới cho các trò chơi DirectX 10 và DirectX 11 xuất hiện trong cửa sổ hoặc trong cửa sổ không viền.

Khi các tối ưu hóa này được sử dụng, các trò chơi ban đầu sử dụng bản trình bày mô hình blt cũ có thể sử dụng bản trình bày flip-model mới hơn thay vào đó (nếu trò chơi tương thích). Điều này dẫn đến độ trễ khung hình thấp hơn và cho phép bạn sử dụng các tính năng chơi trò chơi mới hơn khác; ví dụ: Tự động HDR và tốc độ làm mới có thể thay đổi (đối với các màn hình hỗ trợ hdr).

Cách sử dụng tối ưu hóa cho các trò chơi có cửa sổ

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt .

 2. Trong Cài đặt , chọn Cài đặt > Hiển thị > đồ họa> Thay đổi cài đặt đồ họa mặc định.

 3. Chọn cài đặt trong Tối ưu hóa cho trò chơi có cửa sổ để Bật cài đặt này.

 4. Khởi động lại trò chơi của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn bật Tự động HDR, Tốiưu hóa cho trò chơi có cửa sổ sẽ tự động được bật. Nếu muốn tắt Tối ưu hóa cho trò chơi có cửa sổ, trước tiên bạn cần tắt Tự động HDR .

Để tắt tối ưu hóa cho một ứng dụng hoặc trò chơi cụ thể

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt .

 2. Trong Cài đặt , chọn Tùy chọn > Hiển thị > đồ họa.

 3. Trong Tùy chọn tùy chỉnh cho ứng dụng, chọn ứng dụng hoặc trò chơi bạn muốn thay đổi cài đặt đồ họa, sau đó chọn Tùy chọn.

 4. Trong tùy chọn Đồ họa, thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Nếu PC của bạn có nhiều bộ xử lý đồ họa (GPU), hãy chọn cài đặt hiệu suất đồ họa mà bạn muốn sử dụng cho ứng dụng hoặc trò chơi—Cho phép Windows quyết định (Tiết kiệm nguồn), Tiết kiệm nguồn điện hoặc Hiệu suất cao.

  • Để tắt tối ưu hóa cho các trò chơi có cửa sổ, hãy chọn hộp kiểm Không sử dụng tối ưu hóa cho trò chơi có cửa sổ.

  • Để tắt Tự động HDR cho ứng dụng hoặc trò chơi đã chọn, hãy chọn hộp kiểm Không sử dụng tự động HDR .

 5. Chọn Lưu.

 6. Khởi động lại trò chơi hoặc ứng dụng của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×