Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Kết nối mạng riêng ảo (VPN) trên PC Windows 11 có thể giúp cung cấp kết nối và quyền truy nhập vào mạng của công ty bạn và internet an toàn hơn—ví dụ: khi bạn đang làm việc ở một vị trí công cộng như quán cà phê, thư viện hoặc sân bay.

Nếu bạn truy nhập vào một VPN, bạn cần phải có một hồ sơ VPN trên PC của mình để bắt đầu. Sau đó, dùng hồ sơ để kết nối với VPN.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối VPN trong Windows.
Mở cài đặt VPN

Kết nối mạng riêng ảo (VPN) trên máy tính chạy Windows 10 có thể cho phép kết nối và truy nhập an toàn hơn so với mạng của công ty và Internet, ví dụ: khi bạn đang làm việc ở địa điểm công cộng như quán cà phê, thư viện hoặc sân bay.văn bản thay thế

Nếu bạn truy nhập vào một VPN, bạn cần phải có một hồ sơ VPN trên PC của mình để bắt đầu. Sau đó, dùng hồ sơ để kết nối với VPN.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối VPN trong Windows 10đặt Mở
VPN

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×