Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Kết nối mạng riêng ảo (VPN) trên PC Windows 11 có thể giúp cung cấp kết nối và quyền truy nhập vào mạng của công ty bạn và internet an toàn hơn—ví dụ: khi bạn đang làm việc ở một vị trí công cộng như quán cà phê, thư viện hoặc sân bay.

Nếu bạn truy nhập vào một VPN, bạn cần phải có một hồ sơ VPN trên PC của mình để bắt đầu. Sau đó, dùng hồ sơ để kết nối với VPN.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối VPN trong Windows.
Mở cài đặt VPN

Kết nối mạng riêng ảo (VPN) trên máy tính chạy Windows 10 có thể cho phép kết nối và truy nhập an toàn hơn so với mạng của công ty và Internet, ví dụ: khi bạn đang làm việc ở địa điểm công cộng như quán cà phê, thư viện hoặc sân bay.văn bản thay thế

Nếu bạn truy nhập vào một VPN, bạn cần phải có một hồ sơ VPN trên PC của mình để bắt đầu. Sau đó, dùng hồ sơ để kết nối với VPN.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối VPN trong Windows 10đặt Mở
VPN

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×