Nếu bạn chọn tin tưởng một tệp, loại tệp, thư mục hoặc quy trình mà Bảo mật Windows đã phát hiện là có hại, bạn có thể ngăn Bảo mật Windows cảnh báo hoặc chặn chương trình bằng cách thêm tệp đó vào danh sách loại trừ. 

Thận trọng: Chỉ làm điều này cho các tệp mà bạn tự tin là an toàn. Việc thêm loại trừ cho chương trình không an toàn có thể làm cho hệ thống và dữ liệu của bạn tăng rủi ro.

  1. Chọn Bắt đầu , sau đó mở Cài đặt  . Bên dưới Quyền riêng & mật , chọn Bảo vệ khỏi mối đe dọa & vi-rút.

  2. Trong cài đặt Chống &vi-rút, chọn Quản lý cài đặt , sau đó trong Loại trừ , chọn Thêm hoặc loại bỏ loại trừ.

    Nơi thêm loại trừ vào ứng dụng Bảo mật Windows bạn.

  3. Chọn Thêm loại trừ, rồi chọn từ các tệp, thư mục, loại tệp hoặc quy trình. Loại trừ thư mục cũng sẽ áp dụng cho mọi thư mục con trong thư mục.

  1. Đi tới Bắt đầu >Cài đặt  > Cập & Bảo mật > Bảo mật Windows > chống mối đe dọa & lại.

  2. Trong cài đặt Chống &vi-rút, chọn Quản lý cài đặt , sau đó trong Loại trừ , chọn Thêm hoặc loại bỏ loại trừ.

    văn bản thay thế

  3. Chọn Thêm loại trừ, rồi chọn từ các tệp, thư mục, loại tệp hoặc quy trình. Loại trừ thư mục cũng sẽ áp dụng cho mọi thư mục con trong thư mục.

Xem thêm

Làm thế nào để thêm loại tệp hoặc loại trừ quy trình để loại trừ Bảo mật Windows

Trợ giúp và tìm hiểu về bảo mật của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×