Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chọn lượng thông tin bạn muốn chia sẻ với Microsoft bằng cách thay đổi cài đặt về quyền riêng tư của bạn.

Để thực hiện điều này, hãy chọn Bắt đầu , sau đó mở Cài đặt , và chọn Quyền riêng tư & mật .

Nơi tìm cài đặt quyền riêng tư trong Windows 11.

Bạn sẽ thấy một danh sách các tùy chọn chung về quyền riêng tư. Có các liên kết tới các cài đặt về quyền riêng tư cụ thể ở bên trái trang.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tóm tắt thu thập dữ liệu Windows.

Kiểm soát cài đặt quyền riêng tư cho tài khoản Microsoft của bạn
Thay đổi cài đặt quyền riêng tư của bạn

Chọn lượng thông tin bạn muốn chia sẻ với Microsoft bằng cách thay đổi cài đặt về quyền riêng tư của bạn.

Trên menu Bắt đầu, chọn Quyền Cài đặt > riêng .

Nơi tìm cài đặt quyền riêng tư trong Windows 10.

Bạn sẽ thấy một danh sách các tùy chọn chung về quyền riêng tư. Có các liên kết tới các cài đặt về quyền riêng tư cụ thể ở bên trái trang.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tóm tắt thu thập dữ liệu Windows.

Kiểm soát cài đặt quyền riêng tư cho tài khoản Microsoft của bạn
Thay đổi cài đặt quyền riêng tư của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×