Trong Windows 11, Trung tâm Thông báo là nơi bạn có thể tìm thấy các thông báo ứng dụng và Cài đặt—giúp bạn truy nhập nhanh vào các ứng dụng và cài đặt thường được sử dụng.

Hiển thị phía bên phải của thanh tác vụ, với thời gian và ngày là Trung tâm Thông báo và một huy hiệu hiển thị số lượng thông báo.

Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo của mình bất cứ lúc nào từ ứng Cài đặt này.

 1. Chọn Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  .

 2. Đi tới Thông báo Hiệu > hệ thống.

 3. Thực hiện bất kỳ cách nào sau đây:

 • Bật hoặc tắt thông báo, biểu ngữ và âm thanh cho một số hoặc tất cả người gửi thông báo. Để xem tất cả các tùy chọn, hãy bung rộng khu vực thông báo.

 • Bật hoặc Tắt mẹo và gợi ý Windows.

Chuyển đến trung tâm hành động bằng cách bấm vào biểu tượng trung tâm hành động trên thanh tác vụ

Trung tâm Hành động Windows 10 là nơi bạn sẽ tìm thấy thông báo và hành động nhanh của mình.

Thay đổi cài đặt của bạn bất kỳ lúc nào để điều chỉnh cách thức và thời điểm bạn thấy thông báo cũng như các ứng dụng và cài đặt nào là hành động nhanh hàng đầu của bạn.

 1. Chọn Bắt đầu .

 2. Chọn hành Cài đặt  > Tác > Thông báo & hệ thống.

 • Để thay đổi cài đặt thông báo cho tất cả người gửi, bên dưới Thông báo ,bật hoặc tắt tất cả thông báo, cũng như thay đổi thời gian và địa điểm bạn sẽ thấy thông báo.

  Có thể bật hoặc tắt cài đặt Thông báo

 • Để thay đổi cài đặt thông báo cho từng người gửi, bên dưới Nhận thông báo từ những người gửi này ,bật hoặc tắt người gửi thông báo—hoặc chọn tên người gửi rồi bật hoặc tắt biểu ngữ thông báo, quyền riêng tư trên màn hình khóa, bật hoặc tắt âm thanh thông báo và đặt mức ưu tiên của thông báo.

 • Để chọn và sắp xếp lại các hành động nhanh bạn thấy trong trung tâm hành động, bên dưới Hành động nhanh, chọn Chỉnh sửa hành động nhanh của bạn. Sau đó, kéo hành động nhanh để sắp xếp chúng. Đây là thứ tự chúng sẽ xuất hiện ở cuối trung tâm hành động.
  Kéo hành động nhanh để sắp xếp các hành động đó

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×