Windows 10 có các ứng dụng thư và lịch tích hợp sẵn. Để mở chúng, hãy tìm Thư hoặc Lịch trên thanh tác vụ, rồi chọn các biểu tượng từ kết quả tìm kiếm.

Ứng dụng Lịch và Thư trên Bắt đầu

Cung cấp thông tin cá nhân trong ứng dụng Thư và Lịch

Bạn đã tìm thấy ứng dụng, giờ đây hãy khiến chúng trở nên hữu ích bằng cách thêm tài khoản của bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở Thư hoặc Lịch, hãy làm theo hướng dẫn trên Trang chào mừng. Nếu không thì hãy làm như sau:

 1. Trong ứng dụng thư hoặc lịch, hãy chọn thiết đặt ở phía dưới bên trái.

  Mở Cài đặt

 2. Chọn Quản lý tài khoản > Thêm tài khoản, sau đó chọn tài khoản, rồi làm theo hướng dẫn.

Thư và lịch của bạn sẽ bắt đầu tự động đồng bộ. Để thêm nhiều tài khoản, trở về thiết đặt .

Một vài tính năng tiện dụng hơn:

 • Bạn không cần thêm một tài khoản hai lần—khi bạn thêm tài khoản vào một ứng dụng, ứng dụng kia sẽ tự động kết nối với tài khoản đó.

 • Chuyển đổi giữa thư và lịch bằng cách chọn chuyển sang thư hoặc chuyển sang lịch phía dưới bên trái của cửa sổ.

 • Để xem các liên hệ liên kết với tài khoản của bạn, hãy chọn chuyển sang mọi người để mở ứng dụng mọi người.

  Chuyển đổi giữa Thư và Lịch

 • Xóa tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đi đến thiết đặt > quản lý tài khoản. Chọn tài khoản bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa tài khoản. Nếu bạn đã đăng nhập vào PC của mình bằng tài khoản Microsoft, tài khoản đó sẽ được tự động thêm vào ứng dụng Thư và Lịch và không thể xóa được. Tuy nhiên, bạn có thể xóa bất kỳ tài khoản nào khác mà bạn tự thêm.

 • Để biết thêm thông tin về cách sử dụng ứng dụng, bao gồm trợ giúp khắc phục sự cố, hãy chọn thiết đặt > Trợ giúp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×