Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Mặc dù thao tác với màn hình cảm ứng mang lại các khả năng mới, nhưng các lối tắt bàn phím vẫn luôn hữu ích. Tận dụng tối đa Windows với các lối tắt dành cho các ứng dụng và màn hình nền sau đây.

  • Thêm màn hình nền: phím logo Windows + Ctrl + D

  • Di chuyển một ứng dụng tới một màn hình ở bên phải: phím logo Windows + Shift + Mũi tên phải

  • Di chuyển một ứng dụng tới một màn hình ở bên trái: phím logo Windows + Shift + Mũi tên trái

  • Hiển thị tất cả các ứng dụng đang mở và xem các màn hình nền khác bạn đã tạo: phím logo Windows + Tab

  • Chuyển đổi giữa các màn hình nền bạn đã tạo ở bên phải: phím logo Windows + Ctrl + Mũi tên phải

  • Chuyển đổi giữa các màn hình nền bạn đã tạo ở bên trái: phím logo Windows + Ctrl + Mũi tên trái

  • Đóng màn hình nền bạn đang sử dụng: phím logo Windows + Ctrl + F4

Đây chỉ là mẫu lối tắt bàn phím trong Windows — để xem tất cả, hãy xem các lối tắt bàn phím trong Windows.

Cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×