Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Mặc dù thao tác với màn hình cảm ứng mang lại các khả năng mới, nhưng các lối tắt bàn phím vẫn luôn hữu ích. Tận dụng tối đa Windows với các lối tắt dành cho các ứng dụng và màn hình nền sau đây.

  • Thêm màn hình nền: phím logo Windows + Ctrl + D

  • Di chuyển một ứng dụng tới một màn hình ở bên phải: phím logo Windows + Shift + Mũi tên phải

  • Di chuyển một ứng dụng tới một màn hình ở bên trái: phím logo Windows + Shift + Mũi tên trái

  • Hiển thị tất cả các ứng dụng đang mở và xem các màn hình nền khác bạn đã tạo: phím logo Windows + Tab

  • Chuyển đổi giữa các màn hình nền bạn đã tạo ở bên phải: phím logo Windows + Ctrl + Mũi tên phải

  • Chuyển đổi giữa các màn hình nền bạn đã tạo ở bên trái: phím logo Windows + Ctrl + Mũi tên trái

  • Đóng màn hình nền bạn đang sử dụng: phím logo Windows + Ctrl + F4

Đây chỉ là mẫu lối tắt bàn phím trong Windows — để xem tất cả, hãy xem các lối tắt bàn phím trong Windows.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×