Bạn đang nhận được thông báo này vì cài đặt Tính toàn vẹn bộ nhớ trong Bảo mật Windows đang ngăn trình điều khiển tải trên thiết bị của bạn. Dưới đây là một số tùy chọn bạn có thể thử nếu muốn sử dụng trình điều khiển này:

  • Xem liệu có trình điều khiển tương thích và được cập nhật không thông qua Windows Cập nhật hoặc từ nhà sản xuất trình điều khiển.

  • Nếu điều đó không có tác dụng, hãy thử tắt thiết đặt Tính toàn vẹn bộ nhớ Bảo mật Windows.

Cảnh báo: Nếu bạn chọn tiếp tục sử dụng thiết bị mà không giải quyết vấn đề của trình điều khiển, bạn có thể khám phá rằng chức năng mà trình điều khiển hỗ trợ không hoạt động nữa, điều này có thể dẫn đến hậu quả từ không thể sơ suất đến nghiêm trọng.

Để tắt thiết đặt tính toàn vẹn của bộ nhớ

  1. Đi đến trang Cách ly cốt lõi trong Bảo mật Windows.

  2. Tắt thiết đặt Tính toàn vẹn bộ nhớ nếu chưa tính toàn vẹn bộ nhớ. Bạn cần khởi động lại máy tính để các thay đổi có hiệu lực.

Lưu ý: 

  • Bạn cũng có thể mở trang Cách ly cốt lõi bằng cách chọn Bắt đầu > Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Bảo mật Windows > Device Security, rồi chọn Chi tiết cách ly cốt lõi, sau đó chọn Chi tiết cách ly cốt lõi.

  • Mặc dù trình điều khiển có một lỗ hổng nhỏ ngăn không cho trình điều khiển tải nhưng nhiều khả năng trình điều khiển không độc hại theo bất kỳ cách nào.

  • Tên trình điều khiển và tên công ty xuất hiện trong thông báo là những thông tin đáng tin cậy duy nhất mà chúng tôi có thể thu thập về trình điều khiển.

  • Nếu nhà sản xuất trình điều khiển không sẵn có trình điều khiển đã cập nhật thì bạn nên liên hệ với họ và hỏi xem có bản sửa lỗi sắp ra mắt hay không.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×