Nếu bạn nhận được một mã lỗi trong khi tải xuống và cài đặt các bản cập nhật Windows, Trình khắc phục sự cố cập nhật có thể giúp khắc phục sự cố đó. 

Chọn Bắt đầu Cài > Thiết đặt > Hệ thống để > Khắc phục > cố khác. Tiếp theo, trong Thường xuyên nhất, chọn Windows Update > Chạy.

Khi bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc hoàn tất, bạn nên khởi động lại thiết bị của mình.

Tiếp theo, hãy kiểm tra bản cập nhật mới. Chọn Bắt đầu cài > đặt > Windows Update và > tra bản cập nhật, rồi cài đặt mọi bản cập nhật khả dụng.

Nếu không giải quyết được tất cả các sự cố, hãy thử chạy lại bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc để kiểm tra xem có thêm lỗi nào không hoặc xem Khắc phục lỗi Windows Updatevà làm theo các bước khắc phục sự cố.

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố Windows Update, hãy xem Khắc phục sự cố khi cập nhật Windows

Kiểm tra bản cập nhật Windows

Nếu bạn nhận được một mã lỗi trong khi tải xuống và cài đặt các bản cập nhật Windows, Trình khắc phục sự cố cập nhật có thể giúp khắc phục sự cố đó. 

Chọn Bắt đầu Cài > thiết đặt > Cập & Mật >  khắc phục > trình khắc phục sự cố khác. Tiếp theo, trong Thiết lập và chạy, hãy chọn Windows Update >chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc.

Khi bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc hoàn tất, bạn nên khởi động lại thiết bị của mình.

Tiếp theo, hãy kiểm tra bản cập nhật mới. Chọn Bắt đầu cài > đặt > Cập & Bảo mật > Windows Update và > tra bản cập nhật, rồi cài đặt mọi bản cập nhật khả dụng.

Nếu không giải quyết được tất cả các sự cố, hãy thử chạy lại bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc để kiểm tra xem có thêm lỗi nào không hoặc xem Khắc phục lỗi Windows Updatevà làm theo các bước khắc phục sự cố.

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố Windows Update, hãy xem Khắc phục sự cố khi cập nhật Windows

Kiểm tra bản cập nhật Windows

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×