Nếu bạn nhận được một mã lỗi trong khi tải xuống và cài đặt các bản cập nhật Windows, Trình khắc phục sự cố cập nhật có thể giúp khắc phục sự cố đó. 

Chọn Bắt đầu>Cài đặt > khắc phục >sự cố > các Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc khác. Tiếp theo, bên dưới Thường xuyênnhất, chọn Windows cập > Chạy.

Khi bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc chạy xong, bạn nên khởi động lại thiết bị của mình.

Tiếp theo, kiểm tra các bản cập nhật mới. Chọn Bắt đầu> Cài đặt > Windows Cập > tra bản cập nhật, rồi cài đặt mọi bản cập nhật sẵn có.

Nếu tất cả các vấn đề không được giải quyết, hãy thử chạy lại trình khắc phục sự cố để kiểm tra lỗi bổ sung hoặc xem Khắc phục lỗi Windows nhậtvà làm theo các bước khắc phục sự cố.

Để biết thêm thông Windows Cập nhật thông tin khắc phục sự cố, hãy xem Khắc phục sự cố cập nhật Windows. 

Kiểm tra bản Windows nhật

Nếu bạn nhận được một mã lỗi trong khi tải xuống và cài đặt các bản cập nhật Windows, Trình khắc phục sự cố cập nhật có thể giúp khắc phục sự cố đó. 

Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > cập nhật để & giải > sự>sự cố bổ sung.  Tiếp theo, dưới Thiết lập và chạy, chọn Tùy Windows Cập > chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc.

Khi bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc chạy xong, bạn nên khởi động lại thiết bị của mình.

Tiếp theo, kiểm tra các bản cập nhật mới. Chọn Bắt > Cài đặt > Cập & bảo > Windows Cập nhật > hãy Kiểm tra các bản cập nhật, rồi cài đặt mọi bản cập nhật sẵn   có.  

Nếu tất cả các vấn đề không được giải quyết, hãy thử chạy lại trình khắc phục sự cố để kiểm tra lỗi bổ sung hoặc xem Khắc phục lỗi Windows nhậtvà làm theo các bước khắc phục sự cố.

Để biết thêm thông Windows Cập nhật thông tin khắc phục sự cố, hãy xem Khắc phục sự cố cập nhật Windows. 

Kiểm tra bản Windows nhật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×