Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Phụ kiện 

Loại

Chức năng Cơ bản*

Sự cố Đã biết

LifeChat LX-2000

Tai nghe

Chưa xác định sự cố nào

LifeChat LX-3000

Tai nghe

Chưa xác định sự cố nào

LIfeChat LX-6000 dành cho Doanh nghiệp

Tai nghe

Chưa xác định sự cố nào

Bàn phím Phương tiện Đa năng

Bàn phím

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Bàn phím Hiện đại có ID Vân tay

Bàn phím

Chế độ Bluetooth và trình đọc dấu vân tay không được bật.  Có thể giải quyết các vấn đề bằng cách tải xuống các trình điều khiển từ Windows Update.

Bàn phím Công thái học Tự nhiên 4000

Bàn phím

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Bàn phím Công thái học Surface

Bàn phím

Chưa xác định sự cố nào

Bàn phím Surface

Bàn phím

Chưa xác định sự cố nào

Bàn phím Gập Phổ biến

Bàn phím

Chưa xác định sự cố nào

Bàn phím Có dây 600

Bàn phím

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Bàn phím Không dây 850

Bàn phím

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Bộ bàn phím và chuột để bàn Bluetooth Thiết kế

Bàn phím + Chuột

Chưa xác định sự cố nào

Bộ bàn phím và chuột để bàn Tạo hình Thoải mái

Bàn phím + Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Bộ bàn phím và chuột để bàn Tạo hình Công thái học

Bàn phím + Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Bộ bàn phím và chuột để bàn Có dây 600

Bàn phím + Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Bộ bàn phím và chuột để bàn Không dây 5050

Bàn phím + Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Bộ bàn phím và chuột để bàn Không dây 2000

Bàn phím + Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Bộ bàn phím và chuột để bàn Không dây 3050

Bàn phím + Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Bộ bàn phím và chuột để bàn Không dây 850

Bàn phím + Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Bộ bàn phím và chuột để bàn Không dây 900

Bàn phím + Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Chuột Arc

Chuột

Cấu hình bên trái và các thiết đặt nâng cao được cung cấp bằng chuột và Trung tâm bàn phím không sẵn dùng.  Vấn đề với cấu hình bàn tay trái có thể được giải quyết bằng cách tải xuống các trình điều khiển từ Windows Update.

Chuột Bluetooth Arc Touch

Chuột

Chưa xác định sự cố nào

Chuột Arc Touch

Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Chuột Quang Cơ bản

Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Chuột Bluetooth Di động 3600

Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Chuột Thoải mái 4500

Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Chuột Quang Nhỏ gọn 500

Chuột

Chưa xác định sự cố nào

Chuột Bluetooth Thiết kế

Chuột

Chưa xác định sự cố nào

Chuột Tạo hình Thoải mái

Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Chuột Tạo hình Công thái học

Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Chuột Tạo hình Di động

Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Chuột Surface Arc

Chuột

Cấu hình bên trái và các thiết đặt nâng cao được cung cấp bằng chuột và Trung tâm bàn phím không sẵn dùng.  Vấn đề với cấu hình bàn tay trái có thể được giải quyết bằng cách tải xuống các trình điều khiển từ Windows Update.

Chuột Surface

Chuột

Chưa xác định sự cố nào

Chuột Di động Không dây 1850

Chuột

Chưa xác định sự cố nào

Chuột Di động Không dây 3500

Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Chuột Di động Không dây 4000

Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

Chuột Không dây 900

Chuột

Cài đặt nâng cao do Trung tâm Chuột và Bàn phím cung cấp không khả dụng

LifeCam Cinema

Web Cam

Công nghệ TrueColor không khả dụng. Có thể khắc phục sự cố bằng cách tải xuống trình điều khiển từ Windows Update.

LifeCam HD 3000

Web Cam

Công nghệ TrueColor không khả dụng. Có thể khắc phục sự cố bằng cách tải xuống trình điều khiển từ Windows Update.

LifeCam Studio

Web Cam

Công nghệ TrueColor không khả dụng. Có thể khắc phục sự cố bằng cách tải xuống trình điều khiển từ Windows Update.

Bộ điều hợp từ Cổng Hiển thị thành HDMI AV Mini Surface

Bộ điều hợp

Chưa xác định sự cố nào

Bộ điều hợp từ Cổng Hiển thị thành VGA Mini Surface

Bộ điều hợp

Chưa xác định sự cố nào

Bộ điều hợp Ethernet USB 3.0 Surface

Bộ điều hợp

Chưa xác định sự cố nào

Bộ điều hợp Màn hình Không dây

Bộ điều hợp

Thỉnh thoảng có thể cần phải kết nối lại sau khi tiếp tục và khởi động lại thiết bị chạy Windows 10 S

* Chức năng cơ bản có nghĩa là các phụ kiện sẽ hoạt động với Windows 10 S, mặc dù trong một số trường hợp, các chức năng nhất định có thể không sẵn dùng.  Xem thêm chi tiết trong bảng để biết các sự cố về chức năng. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×