Windows cung cấp nhiều quyền truy cập dữ liệu để giúp các ứng dụng trở nên hữu dụng và có giá trị đối với bạn. Các chức năng này, vốn là những cấu trúc bảo mật mà cổng truy nhập vào dữ liệu cá nhân, bao gồm những thứ như Lịch, Liên hệ, Lịch sử cuộc gọi và nhiều hơn nữa. Mỗi chức năng đều có trang cài đặt quyền riêng tư riêng để bạn có thể kiểm soát cũng như kiểm soát những ứng dụng và dịch vụ có thể sử dụng chức năng đó.

Để kiểm soát những ứng dụng nào có thể sử dụng từng chức năng trong Windows 10

  1. Đi tới Bắt đầu , sau đó chọn tùy Cài đặt>riêng .

  2. Chọn khả năng mà bạn muốn cho phép ứng dụng sử dụng, chẳng hạn như Lịch hoặc Liên hệ.

  3. Chọn cài đặt ưu tiên của bạn để cho phép ứng dụng sử dụng, truy nhập, điều khiển hoặc đọc chức năng

  4. Chọn những ứng dụng nào có thể sử dụng, truy nhập, điều khiển hoặc đọc chức năng bằng cách bật hoặc tắt các ứng dụng và dịch vụ riêng lẻ. 

Để kiểm soát những ứng dụng nào có thể sử dụng mỗi chức năng trong Windows 11

  1. Đi tới Bắt đầu , sau đó chọn Tùy Cài đặt >quyền riêng & bạn.

  2. Chọn khả năng mà bạn muốn cho phép ứng dụng sử dụng, chẳng hạn như Lịch hoặc Liên hệ.

  3. Bật hoặc tắt thiết đặt cho phép bất kỳ ai dùng thiết bị có quyền truy nhập vào khả năng này.

  4. Chọn những ứng dụng nào có thể truy nhập vào khả năng bằng cách bật hoặc tắt các ứng dụng và dịch vụ riêng lẻ.

Các trường hợp ngoại lệ đối với cài đặt quyền riêng tư

Các ứng dụng trên máy tính sẽ không xuất hiện trong danh sách ứng dụng và dịch vụ mà bạn có thể bật và tắt, cũng như không bị ảnh hưởng bởi cài đặt cho phép ứng dụng có quyền truy nhập vào một khả năng. Để cho phép hoặc chặn các ứng dụng trên máy tính, hãy sử dụng cài đặt trong các ứng dụng đó.

Lưu ý: Làm cách nào để biết một ứng dụng có phải là ứng dụng trên máy tính hay không? Các ứng dụng trên máy tính thường được tải xuống từ Internet hoặc được cài đặt với một loại phương tiện nào đó (chẳng hạn như CD, DVD hoặc thiết bị lưu trữ USB). Các ứng dụng này được khởi chạy bằng cách sử dụng tệp .EXE hoặc .DLL và thường chạy trên thiết bị của bạn không giống như các ứng dụng dựa trên web (các ứng dụng này chạy trên nền tảng điện toán đám mây). Bạn cũng có thể tìm thấy các ứng dụng trên máy tính trong Microsoft Store.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×