Sử dụng các liên kết trên trang này để nhận thông tin bạn cần về Windows Media Player và các công nghệ khác của Windows Media.

Windows Media Player

Windows Media Player

Nhận các bản tải xuống, trợ giúp, tùy chỉnh và nhiều tiện ích khác.

Tìm hiểu Windows Media Player 12
Tải Media Player
Windows Tải thiết bị bổ trợ, da thực tế và hơn thế nữa

Dành cho chuyên gia & nghiệp với chuyên gia A/V

*Không phải có sẵn ở tất cả quốc gia và khu vực.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×