Trong Windows, ứng dụng có thể tiếp tục thực hiện các hành động ngay cả khi bạn không tích cực trong cửa sổ ứng dụng. Các ứng dụng này thường được gọi là ứng dụng nền. Bạn có thể quyết định ứng dụng nào sẽ chạy trong nền và ứng dụng nào sẽ không chạy trong nền.

Kiểm soát xem một ứng dụng có thể chạy ở nền hay không

 1. Chọn Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Apps >Apps & khác.

 2. Cuộn đến ứng dụng mong muốn, chọn Xem thêm tùy chọn ở cạnh phải của cửa sổ, rồi chọn Tùy chọn nâng cao.

 3. Trong phần Quyền ứng dụng nền , bên dưới Cho phép ứng dụng này chạy ở nền, chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Luôn—Ứng dụng chạy trong nền, nhận thông tin, gửi thông báo và luôn cập nhật ngay cả khi bạn không tích cực sử dụng ứng dụng. Tùy chọn này có thể sử dụng nhiều nguồn điện hơn.

  • Nguồn được tối ưu hóa Windows sẽ quyết định việc gì sẽ tiết kiệm được nhiều điện nhất trong khi vẫn cho phép ứng dụng nhận thông báo và cập nhật định kỳ. Tùy chọn này có thể giới hạn ứng dụng sử dụng nhiều điện.

Lưu ý: Bạn cũng có thể quản lý hoạt động nền cho các ứngdụng từ cài đặt pin.

Dừng chạy ứng dụng trong nền

Nếu bạn không muốn nhận thông báo hoặc cập nhật cho ứng dụng khi không sử dụng ứng dụng đó, bạn có thể đặt để ứng dụng đó không chạy trong nền.

 1. Chọn Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Apps >Apps & khác.

 2. Cuộn đến ứng dụng mong muốn, chọn Xem thêm tùy chọn ở cạnh phải của cửa sổ, rồi chọn Tùy chọn nâng cao.

 3. Trong phần Quyền ứng dụng nền , bên dưới Cho phép ứng dụng này chạy trong nền, chọn Không bao giờ.

Các trường hợp ngoại lệ đối với cài đặt quyền riêng tư

Các ứng dụng trên máy tính sẽ không xuất hiện trong danh sách Ứng dụng. Để cho phép hoặc chặn các ứng dụng trên máy tính, hãy sử dụng cài đặt trong các ứng dụng đó.

Lưu ý: Làm cách nào để biết một ứng dụng có phải là ứng dụng trên máy tính hay không? Các ứng dụng trên máy tính thường được tải xuống từ Internet hoặc với một số loại phương tiện (chẳng hạn như CD, DVD hoặc thiết bị lưu trữ USB). Các ứng dụng này được khởi chạy bằng cách sử dụng tệp .EXE hoặc .DLL và thường chạy trên thiết bị của bạn không giống như các ứng dụng dựa trên web (các ứng dụng này chạy trên nền tảng điện toán đám mây). Bạn cũng có thể tìm thấy các ứng dụng trên máy tính trong Microsoft Store.

Kiểm soát những ứng dụng nào có thể chạy trong nền

 1. Chọn Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > riêng tư >Nền.

 2. Trong Ứng dụng Nền, hãy đảm bảo Cho phép các ứng dụng chạy trong nền ở chế độ Bật.

 3. Trong Chọn những ứng dụng có thể chạy trong nền, hãy đặt từng cài đặt của các ứng dụng và dịch vụ thành Bật hoặc Tắt.

Dừng chạy hầu hết các ứng dụng trong nền

 1. Chọn Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > riêng tư >Nền.

 2. Trong Ứng dụng Nền, hãy đảm bảo Cho phép các ứng dụng chạy trong nền ở chế độ Tắt.

Các trường hợp ngoại lệ đối với cài đặt quyền riêng tư

Các ứng dụng trên máy tính sẽ không xuất hiện trong mục Chọn các ứng dụng có thể chạy trong danh sách nền và không bị ảnh hưởng bởi cài đặt Cho phép ứng dụng chạy trong nền. Để cho phép hoặc chặn các ứng dụng trên máy tính, hãy sử dụng cài đặt trong các ứng dụng đó.

Lưu ý: Làm cách nào để biết một ứng dụng có phải là ứng dụng trên máy tính hay không? Các ứng dụng trên máy tính thường được tải xuống từ Internet hoặc với một số loại phương tiện (chẳng hạn như CD, DVD hoặc thiết bị lưu trữ USB). Các ứng dụng này được khởi chạy bằng cách sử dụng tệp .EXE hoặc .DLL và thường chạy trên thiết bị của bạn không giống như các ứng dụng dựa trên web (các ứng dụng này chạy trên nền tảng điện toán đám mây). Bạn cũng có thể tìm thấy các ứng dụng trên máy tính trong Microsoft Store.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×