Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hầu hết các cài đặt hiển thị nâng cao từ các phiên bản Windows cũ hiện có sẵn trên trang cài đặt Hiển thị.

  • Chọn Bắt đầu> Cài đặt > Hiển thị> của bạn.

  • Nếu bạn muốn thay đổi kích cỡ văn bản và ứng dụng của mình, hãy chọn một tùy chọn từ menu thả xuống bên cạnh Co scale. Tìm hiểu cách thay đổi kích cỡ văn bản của bạn trong giúp Windows dễ nhìn hơn.

  • Để thay đổi độ phân giải màn hình của bạn, hãy sử dụng menu thả xuống bên cạnh Độ phân giải hiển thị. Lưu ý: Bạn nên sử dụng giải pháp Được đề xuất. Nếu bạn thay đổi độ phân giải, nội dung hiển thị có thể bị mờ hoặc không rõ nét.

  • Để điều chỉnh hiệu chỉnh màu, hãy tìm kiếm "hiệu chỉnh màu hiển thị" trong hộp tìm kiếm của Cài đặt và làm theo hướng dẫn.

  • Nếu không thấy cài đặt bạn đang tìm kiếm, hãy thử tìm kiếm bằng hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ.

Mở cài đặt Hiển thị

Hầu hết các cài đặt hiển thị nâng cao từ các phiên bản Windows cũ hiện có sẵn trên trang cài đặt Hiển thị.

  • Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Hiển thị>.

  • Nếu bạn muốn thay đổi kích cỡ của văn bản và ứng dụng, hãy chọn một tùy chọn từ menu thả xuống trong Tỷ lệ và bố cục. Tìm hiểu cách thay đổi kích cỡ văn bản của bạn trong giúp Windows dễ nhìn hơn.

  • Để thay đổi độ phân giải màn hình của bạn, hãy sử dụng menu thả xuống bên dưới Độ phân giải hiển thị. Lưu ý: Bạn nên sử dụng giải pháp Được đề xuất. Nếu bạn thay đổi độ phân giải, nội dung hiển thị có thể bị mờ hoặc không rõ nét.

  • Để điều chỉnh hiệu chỉnh màu, hãy tìm kiếm "hiệu chỉnh màu hiển thị" trong hộp tìm kiếm của Cài đặt và làm theo hướng dẫn.

  • Nếu không thấy cài đặt bạn đang tìm kiếm, hãy thử tìm kiếm bằng hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ.

Mở cài đặt Hiển thị

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×