Xem trợ giúp về bảng tạm

Sử dụng bảng tạm

Khi bạn sao chép mục nào đó trên PC, mục đó sẽ tự động được sao chép vào bảng tạm để bạn dán. Giờ đây, với bản cập nhật Windows tháng 10 năm 2018, bạn không chỉ có thể dán nhiều mục từ lịch sử bảng tạm, mà còn có thể ghim các mục bạn thường sử dụng và đồng bộ lịch sử bảng tạm với nền tảng điện toán đám mây.

Dưới đây là một số câu trả lời cho các thắc mắc bạn có thể có về bảng tạm.

Để bật bảng tạm của bạn lần đầu tiên, hãy chọn phím logo Windows + V, rồi chọn bật.

Để bật tính năng đồng bộ, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt > Hệ thống  > Bảng tạm . Chọn bật bên dưới đồng bộ trên các thiết bị.

Để xóa tất cả mọi thứ — trừ các mục được ghim — trên thiết bị của bạn và đám mây, hãy chọn bắt đầu > thiết đặt > hệ thống> bảng tạm> xóa bỏ dữ liệu bảng tạm > xóabỏ.

Bạn cũng có thể xóa lịch sử bảng tạm của thiết bị bằng cách chọn phím logo Windows  + V  và sau đó chọn tùy chọn Xóa tất cả ở trên cùng.

Để xóa một mục trên bảng tạm, hãy mở bảng tạm bằng cách chọn phím logo Windows  + V, sau đó bên cạnh mục được đề cập, chọn Xóa.

Bạn chưa thể đồng bộ lịch sử bảng tạm với điện thoại, nhưng tính năng đó sẽ sớm ra mắt.

Khắc phục sự cố về bảng tạm

Hãy đảm bảo bạn đã bật lịch sử bảng tạm. Để bật bảng tạm lần đầu, hãy chọn phím logo Windows  + V rồi chọn Bật.

Lịch sử bảng tạm sẽ bị xóa mỗi lần bạn khởi động lại PC, trừ các mục bạn đã ghim.

Để tự động đồng bộ các mục đã sao chép với các thiết bị khác chọn Bắt đầu  > Cài đặt > Hệ thống  > Bảng tạm . Chọn Tự động đồng bộ văn bản mà tôi sao chép.

  • Nếu chọn Không bao giờ tự động đồng bộ văn bản mà tôi sao chép, bạn sẽ phải mở lịch sử bảng tạm (phím logo Windows  + V) và chọn nút đồng bộ trên mục bảng tạm theo cách thủ công. Sau khi chọn nút đồng bộ, văn bản sẽ được tải lên đám mây và được đồng bộ cho các thiết bị khác.

Tính năng đồng bộ được liên kết với tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan của bạn, vì vậy, hãy nhớ sử dụng thông tin đăng nhập giống nhau trên tất cả các thiết bị. 

Để có thể đồng bộ các mục của bảng tạm trên các thiết bị chạy Windows 10, bạn phải chạy bản cập nhật Windows 10 mới nhất. Để biết thêm thông tin về việc cập nhật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi Thường Gặp.

Giới hạn kích thước là 4 MB/mục. Có hỗ trợ văn bản, HTML và Bitmap.

Lịch sử bảng tạm của bạn giới hạn chỉ lưu giữ 25 mục sao chép. Các mục cũ hơn—trừ khi được ghim—sẽ tự động bị xóa để chừa chỗ cho các mục mới của bảng tạm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×