Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng bảng tạm

Khi bạn sao chép nội dung trên PC, nội dung đó sẽ tự động được sao chép vào bảng tạm để bạn dán. Bạn có thể dán nhiều mục từ lịch sử bảng tạm và bạn cũng có thể ghim các mục thường dùng mọi lúc và đồng bộ lịch sử bảng tạm với đám mây.

Dưới đây là một số câu trả lời cho các thắc mắc bạn có thể có về bảng tạm.

Để bật bảng tạm lần đầu tiên, hãy chọn Windows logo + V, sau đó chọn Bật.

Để đồng bộ các mục bảng tạm vào PC, bạn sẽ cần đảm bảo rằng tính năng đồng bộ đang bật.

 1. Chọn Bắt > Cài đặt  > Hệ thống > Bảng tạm.

 2. Đặt nút bật tắt Đồng bộ trên các thiết bị thành Bật.

Bạn có thể nhanh chóng xóa mọi thứ—ngoại trừ các mục được ghim—trên thiết bị và đám mây.

 1. Chọn Bắt > Cài đặt  > System > Clipboard .

 2. Trong khu vực Xóa dữ liệu bảng tạm, chọn Xóa.

Bạn cũng có thể xóa lịch sử bảng tạm của thiết bị bằng cách chọn Windows phím logo + V, rồi chọn tùy chọn Xóa tất cả ở trên cùng.

Bạn có thể xóa bất kỳ mục cụ thể nào trên bảng tạm.

 1. ChọnWindows phím logo + V. 

 2. Bên cạnh mục được đề cập, hãy chọn Xem thêm (...) rồi chọn Xóa.

Khắc phục sự cố về bảng tạm

Đảm bảo bạn đã bật lịch sử bảng tạm. Để bật bảng tạm lần đầu, hãy chọn phím logo Windows  + V rồi chọn Bật.

Lịch sử bảng tạm sẽ được xóa mỗi khi bạn khởi động lại PC, ngoại trừ các mục bạn đã ghim.

Bạn có thể chọn tự động đồng bộ các mục đã sao chép với các thiết bị khác của mình.

Lưu ý: Tính năng đồng bộ được gắn với tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan của bạn, vì vậy hãy nhớ sử dụng cùng một thông tin đăng nhập trên tất cả các thiết bị của bạn. 

 1. Chọn Bắt > Cài đặt  > Hệ thống > Bảng tạm.

 2. Trong mục Đồng bộ trên các thiết bị của bạn, đặt nút bật tắt thành Bật.

 3. Chọn Tự động đồng bộ văn bản mà tôi sao chép.

  Lưu ý: Tùy chọn Đồng bộ văn bản mà tôi sao chép theo cách thủ công có nghĩa là bạn sẽ cần phải mở lịch sử bảng tạm(Windows phím logo + V) và chọn nút đồng bộ theo cách thủ công trên mục bảng tạm. Sau đó, văn bản sẽ được tải lên đám mây và đồng bộ với các thiết bị khác.

Giới hạn kích thước là 4 MB/mục. Có hỗ trợ văn bản, HTML và Bitmap.

Lịch sử bảng tạm của bạn giới hạn chỉ lưu giữ 25 mục sao chép. Các mục cũ hơn—trừ khi được ghim—sẽ tự động bị xóa để chừa chỗ cho các mục mới của bảng tạm.

Sử dụng bảng tạm

Khi bạn sao chép nội dung trên PC, nội dung đó sẽ tự động được sao chép vào bảng tạm để bạn dán. Bạn không chỉ có thể dán nhiều mục từ lịch sử bảng tạm mà còn có thể ghim các mục thường dùng mọi lúc và đồng bộ lịch sử bảng tạm với đám mây.

Dưới đây là một số câu trả lời cho các thắc mắc bạn có thể có về bảng tạm.

Để bật bảng tạm lần đầu tiên, hãy chọn Windows logo + V, sau đó chọn Bật.

Để đồng bộ các mục bảng tạm vào PC, bạn sẽ cần đảm bảo rằng tính năng đồng bộ đang bật.

 1. Chọn Bắt > Cài đặt  > Hệ thống > Bảng tạm.

 2. Trong Đồng bộ trên các thiết bị, đặt nút bật tắt thành Bật.

Bạn có thể nhanh chóng xóa mọi thứ—ngoại trừ các mục được ghim—trên thiết bị và đám mây.

 1. Chọn Bắt > Cài đặt  > Hệ >Tạm .

 2. Trong khu vực Xóa dữ liệu bảng tạm, chọn Xóa.

Bạn cũng có thể xóa lịch sử bảng tạm của thiết bị bằng cách chọn Windows phím logo + V,chọn biểu tượng ... rồi chọn Xóa tất cả.

Bạn có thể xóa bất kỳ mục cụ thể nào trên bảng tạm.

 1. ChọnWindows phím logo + V. 

 2. Bên cạnh mục được đề cập, hãy chọn biểu tượng ... rồi chọn Xóa.

Bạn chưa thể đồng bộ lịch sử bảng tạm với điện thoại, nhưng tính năng đó sẽ sớm ra mắt.

Khắc phục sự cố về bảng tạm

Đảm bảo bạn đã bật lịch sử bảng tạm. Để bật bảng tạm lần đầu, hãy chọn phím logo Windows  + V rồi chọn Bật.

Lịch sử bảng tạm sẽ bị xóa mỗi lần bạn khởi động lại PC, trừ các mục bạn đã ghim.

Để có thể đồng bộ các mục của bảng tạm trên các thiết bị chạy Windows 10, bạn phải chạy bản cập nhật Windows 10 mới nhất. Để biết thêm thông tin về việc cập nhật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi Thường Gặp.

Bạn có thể chọn tự động đồng bộ các mục đã sao chép với các thiết bị khác của mình.

Lưu ý: Tính năng đồng bộ được gắn với tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan của bạn, vì vậy hãy nhớ sử dụng cùng một thông tin đăng nhập trên tất cả các thiết bị của bạn. 

 1. Chọn Bắt > Cài đặt  > Hệ thống > Bảng tạm.

 2. Trong mục Đồng bộ trên các thiết bị, đặt nút bật tắt thành Bật.

Giới hạn kích thước là 4 MB/mục. Có hỗ trợ văn bản, HTML và Bitmap.

Lịch sử bảng tạm của bạn giới hạn chỉ lưu giữ 25 mục sao chép. Các mục cũ hơn—trừ khi được ghim—sẽ tự động bị xóa để chừa chỗ cho các mục mới của bảng tạm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×