Artikel-id: 310123 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Sammenfatning

Du har sikkert fundet frem til denne artikel, fordi Enhedshåndtering har rapporteret en fejlkode, og du er usikker på, hvordan du skal løse problemet. Du kan få hjælp til at finde fejlkoden samt forslag til, hvordan du kan løse problemet, i denne artikel.

Dette indhold henvender sig til øvede til erfarne computerbrugere.

Bemærk! Du kan få hjælp til automatisk diagnosticering og udbedring af enhedsproblemer i Windows Vista på nedenstående Microsoft-websted. Du kan f.eks. finde hjælp til løsning af problemer, hvor hardware-, lyd- eller USB-enheder eller andre enheder ikke registreres i Enhedshåndtering, eller hvor enhederne er deaktiveret eller ikke fungerer, på nedenstående websted. Webstedet er muligvis på engelsk.
http://support.microsoft.com/mats/hardware_device_problems/da

Yderligere Information

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de forskellige fejlkoder samt mulige løsninger på de tilhørende problemer. Fejlkoderne angives i numerisk rækkefølge.

Før du fortsætter, skal du kontrollere, at du har skrevet fejlkoden ned. Du kan få vist fejlkoden i dialogboksen Egenskaber for enheden i Enhedshåndtering. Du kan også løse mange af fejlene direkte i Enhedshåndtering.

Start fejlfindingen ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Kontrollér, at Enhedshåndtering er åben, og at den enhed, der er problemer med, er markeret. Du kan prøve visse anbefalede løsninger via Enhedshåndtering.
  1. Højreklik på Denne computer, og klik derefter på Egenskaber.
  2. Klik på Enhedshåndtering under fanen Hardware.
  3. Dobbeltklik på den enhedstype, der er problemer med. Hvis du f.eks. har problemer med dit modem, kan du få vist enheder i denne kategori ved at dobbeltklikke på Modemmer.

   Der vises en liste med enheder. Hvis der er problemer med en enhed, er der vist et rødt udråbstegn ud for enheden. Hvis en enhed er ukendt (ofte på grund af manglende drivere), er der vist et gult spørgsmålstegn ud for enheden.
  4. Højreklik på den enhed, der er problemer med, og klik derefter på Egenskaber. Dermed åbnes dialogboksen Egenskaber for enheden. Fejlkoden er vist i området Enhedsstatus i denne dialogboks.
 2. Du kan få hjælp til at diagnosticere og løse problemet i guiden Fejlfinding, hvis den er tilgængelig.
  1. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber for enheden.
  2. Klik på Fejlfinding for at starte guiden Fejlfinding. Du bliver bedt om at besvare nogle enkle spørgsmål i guiden, hvorefter der vises en løsning på problemet baseret på de svar, du har angivet. Hvis guiden Fejlfinding ikke er tilgængelig, skal du gå videre til trin 3.
  3. Følg trinnene i guiden for at løse problemet.
  4. Du kan se, om problemet er blevet løst, i området Enhedsstatus i dialogboksen Egenskaber for enheden. Hvis problemet er blevet løst, er fejlfindingen afsluttet. Ellers skal du gå til trin 3.
 3. Hvis du ikke kunne løse problemet med guiden Fejlfinding, eller hvis guiden ikke er tilgængelig, skal du søge efter fejlkoden i denne artikel.

  Bemærk! Hvis du ikke kan finde fejlkoden i artiklen, skal du kontakte Support. Du kan finde flere oplysninger om dette på følgende websted:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=da
 4. Følg de anbefalede løsninger til den pågældende fejlkode.
  • Du kan se, om problemet er blevet løst, i området Enhedsstatus i dialogboksen Egenskaber for enheden. Hvis problemet er blevet løst, er fejlfindingen afsluttet.
  • Hvis problemet fortsat forekommer, kan du desværre ikke finde nogen løsning på problemet i denne artikel. De næste skridt for dig kan derfor være at bede en, du kender, om hjælp. Du kan også kontakte Microsoft Support for at få hjælp til at løse problemet. Du kan finde flere oplysninger om dette på følgende websted:
   http://support.microsoft.com/contactus/?ln=da

Koderne 1 til 10

Du kan finde flere oplysninger i dette afsnit, hvis du får vist en fejlkode mellem 1 og 10.

Kode 1
Denne enhed er ikke konfigureret korrekt. (Kode 1)
Årsag

Der er ikke installeret nogen drivere til enheden på computeren, eller driverne er ikke konfigureret korrekt.

Anbefalet løsning

Opdater driveren.

Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows eller fortsat installeret i Windows fra sidste gang, du installerede enheden. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at hente den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber, og klik derefter på Opdater driver for at starte guiden Opgrader hardware. Følg anvisningerne for at opdatere driveren. Hvis det ikke hjælper at opdatere driveren, kan du finde flere oplysninger i dokumentationen til hardwaren.

Kode 3
Driveren til denne enhed kan være defekt, eller også er din computer ved at løbe tør for hukommelse eller andre ressourcer. (Kode 3)
Anbefalede løsninger

Nedenfor er angivet en række forslag til, hvordan du kan forsøge at løse problemet.

Luk nogle åbne programmer.

Hvis computeren ikke har tilstrækkelig hukommelse til at køre enheden, kan du frigøre hukommelse ved at lukke nogle programmer. Du kan også kontrollere hukommelsen og systemressourcerne samt indstillingerne for den virtuelle hukommelse.
 • Hvis du vil kontrollere hukommelsen og systemressourcerne, skal du åbne Jobliste. Du kan åbne Jobliste ved at trykke på Ctrl+Alt+Delete og derefter klikke på Jobliste.
 • Hvis du vil kontrollere indstillingerne for den virtuelle hukommelse, skal du højreklikke på Denne computer, klikke på Egenskaber, klikke på fanen Avanceret og derefter klikke på Indstillinger i området Ydeevne.
Fjern driveren, og installer den igen.

Enhedsdriveren er muligvis beskadiget. Hvis driveren er beskadiget, skal du fjerne driveren fra Enhedshåndtering og søge efter ny hardware for at installere driveren igen.

Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows eller fortsat installeret i Windows fra sidste gang, du installerede enheden. Nogle gange åbnes guiden Ny hardware dog, og du bliver bedt om at angive driveren. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at hente den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.
 1. Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber for enheden, og klik derefter på Fjern. Følg anvisningerne.
 2. Genstart computeren.
 3. Åbn Enhedshåndtering, klik på Handling, og klik derefter på Søg efter hardwareændringer. Følg anvisningerne.
Installer mere RAM.

Du skal muligvis installere mere RAM-hukommelse (Random Access Memory). Du kan finde flere oplysninger om RAM på følgende Microsoft-websted:
http://www.microsoft.com/athome/moredone/addmemory.mspx
Kode 10

Hvis enhedens hardwarenøgle indeholder en værdi for FailReasonString, vises denne streng som fejlmeddelelse. Driveren eller tælleren placerer værdien for denne registreringsdatabasestreng der. Hvis der ikke er angivet nogen værdi for FailReasonString i hardwarenøglen, vises følgende fejlmeddelelse:
Enheden kan ikke starte. (Kode 10)
Anbefalede løsninger

Nedenfor er angivet en række forslag til, hvordan du kan forsøge at løse problemet.

Opdater driveren.

Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber, og klik derefter på Opdater driver for at starte guiden Opgrader hardware. Følg anvisningerne for at opdatere driveren.

Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows eller fortsat installeret i Windows fra sidste gang, du installerede enheden. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at hente den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Se artiklen i Microsoft Knowledge Base.

Du kan finde flere oplysninger om Kode 10-relaterede fejl ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
943104 Beskrivelse af Kode 10-relaterede fejl, som rapporteres af Enhedshåndtering på Windows XP-baserede computere. Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.

Koderne 11 til 20

Du kan finde flere oplysninger i dette afsnit, hvis du får vist en fejlkode mellem 11 og 20.

Kode 12
Enheden kan ikke finde tilstrækkeligt ledige ressourcer. Hvis du vil bruge denne enhed, er du nødt til at deaktivere en anden af systemets enheder. (Kode 12)
Årsag

Fejlen kan opstå, hvis to enheder, der er installeret på computeren, er blevet tildelt de samme I/O-porte, den samme interrupt eller den samme DMA-kanal (Direct Memory Access) i BIOS eller operativsystemet eller begge steder. Fejlmeddelelsen kan også vises, hvis BIOS ikke har tildelt tilstrækkelige ressourcer til enheden.

Anbefalet løsning

Du kan undersøge, hvor konflikten findes, ved hjælp af guiden Fejlfinding i Enhedshåndtering og derefter deaktivere den enhed, der er konflikt med.

Deaktiver den enhed, der er konflikt med.
 1. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber.
 2. Klik på Fejlfinding for at starte guiden Fejlfinding. Du bliver bedt om at besvare nogle enkle spørgsmål i guiden, hvorefter der vises en løsning på problemet baseret på de svar, du har angivet.
 3. Følg trinnene i guiden for at løse problemet.
Kode 14
Enheden kan ikke fungere korrekt, før du har genstartet computeren. (Kode 14)
Anbefalet løsning

Genstart computeren.

Klik på Start, klik på Luk computeren, og vælg derefter Genstart i dialogboksen Luk Windows for at genstarte computeren.

Kode 16
Windows kan ikke identificere alle de ressourcer, som enheden bruger. (Kode 16)
Årsag

Enheden er kun delvist konfigureret.

Anbefalet løsning

Tildel flere ressourcer til enheden.

Bemærk! Følgende fremgangsmåde virker muligvis kun, hvis enheden er en Plug and Play-enhed. Hvis enheden ikke er en Plug and Play-enhed, kan du finde flere oplysninger i dokumentationen til enheden.
 1. Klik på fanen Ressourcer i dialogboksen Egenskaber for enheden.
 2. Hvis en ressource er vist med et spørgsmålstegn ud for den, skal du markere denne ressource for at tildele den til enheden.
  • Klik på Skift indstillinger, hvis ressourcen ikke kan ændres.
  • Hvis Skift indstillinger ikke er tilgængelig, kan du gøre den tilgængelig ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug automatiske indstillinger.
Kode 18
Geninstaller driverne til enheden. (Kode 18)
Anbefalet løsning

Opdater driveren. Hvis dette ikke fungerer, skal du geninstallere driveren til enheden via Enhedshåndtering.

Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows eller fortsat installeret i Windows fra sidste gang, du installerede enheden. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at hente den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Opdater driveren.

Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber, og klik derefter på Opdater driver for at starte guiden Opgrader hardware. Følg anvisningerne for at opdatere driveren. Hvis dette ikke virker, skal du fjerne og geninstallere driveren.

Fjern driveren, og installer den igen.

Hvis driveren er beskadiget, skal du fjerne driveren fra Enhedshåndtering og søge efter ny hardware for at installere driveren igen.
 1. Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber for enheden, og klik derefter på Fjern. Følg anvisningerne.
 2. Genstart computeren.
 3. Åbn Enhedshåndtering, klik på Handling, og klik derefter på Søg efter hardwareændringer. Følg anvisningerne.
Kode 19
Windows kan ikke starte denne hardwareenhed, fordi enhedens konfigurationsoplysninger (i registreringsdatabasen) er mangelfulde eller beskadigede. Du kan forsøge at løse problemet ved at starte med at køre guiden Fejlfinding. Hvis det ikke fungerer, skal du fjerne og geninstallere hardwareenheden. (Kode 19)
Anbefalede løsninger

Der blev registreret et problem i registreringsdatabasen.

Dette kan ske, hvis der er defineret flere tjenester til en enhed, hvis der opstår fejl i forbindelse med åbning af en undernøgle for tjenesten, eller hvis drivernavnet ikke kan hentes fra tjenestens undernøgle. Nedenfor er angivet en række forslag til, hvordan du kan forsøge at løse problemet.

Fjern driveren, og installer den igen.

Fjern driveren fra Enhedshåndtering, og søg efter ny hardware for at installere driveren igen.

Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows eller fortsat installeret i Windows fra sidste gang, du installerede enheden. Nogle gange åbnes guiden Ny hardware dog, og du bliver bedt om at angive driveren. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at hente den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.
 1. Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber for enheden, og klik derefter på Fjern. Følg anvisningerne.
 2. Genstart computeren.
 3. Åbn Enhedshåndtering, klik på Handling, og klik derefter på Søg efter hardwareændringer. Følg anvisningerne.
Gå tilbage til den seneste registreringsdatabasekonfiguration, hvor der ikke var problemer.

Dette indhold henvender sig til erfarne computerbrugere.

Funktionen Sidste kendte fungerede konfiguration er en gendannelsesfunktion, som du kan bruge til at starte computeren ved hjælp af de nyeste fungerende indstillinger. Når du bruger funktionen Sidste kendte fungerende konfiguration, gendannes de registreringsdatabaseoplysninger og driverindstillinger, der var aktive, sidste gang computeren startede uden problemer.

Du kan finde flere oplysninger om den sidste kendte fungerende konfiguration ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
307852 Sådan startes computeren med den sidst kendte fungerende konfiguration i Windows XP
Rediger registreringsdatabasen.

Dette indhold henvender sig til erfarne computerbrugere.

Som en sidste udvej kan du redigere registreringsdatabasen direkte. Du kan finde flere oplysninger under Registry Reference på følgende Microsoft-websted:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc939136.aspx

Koderne 21 til 30

Du kan finde flere oplysninger i dette afsnit, hvis du får vist en fejlkode mellem 21 og 30.

Kode 21
Windows fjerner denne enhed. (Kode 21)
Anbefalet løsning

Denne fejl betyder, at Windows er i færd med at fjerne enheden. Enheden er dog endnu ikke blevet fjernet helt. Nedenfor er angivet en række forslag til, hvordan du kan forsøge at løse problemet.
 • Vent nogle sekunder, og tryk derefter på F5 for at opdatere visningen i Enhedshåndtering.
 • Hvis dette ikke løser problemet, skal du genstarte computeren. Klik på Start, klik på Luk computeren, og vælg derefter Genstart i dialogboksen Luk Windows for at genstarte computeren.
Kode 22
Denne enhed er deaktiveret. (Kode 22)
Anbefalet løsning

Aktivér enheden ved hjælp af Enhedshåndtering.

Klik på Handling i Enhedshåndtering, og klik derefter på Aktiver enhed. Guiden Aktiver enhed startes. Følg anvisningerne.

Kode 24
Enheden er ikke til stede, den virker ikke korrekt, eller den har ikke alle driverne installeret. (Kode 24)
Årsag

Enheden er ikke installeret korrekt. Problemet kan skyldes en hardwarefejl eller krav om en ny driver.

Enheder forbliver i denne tilstand, hvis de er forberedt til fjernelse. Fejlen forsvinder, når du fjerner enheden.

Anbefalet løsning

Fjern enheden, hvorefter fejlen burde forsvinde.

Kode 28
Driverne til denne enhed er ikke installeret. (Kode 28)
Anbefalet løsning

Installer driveren.

Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at downloade den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber, og klik derefter på Opdater driver for at starte guiden Opgrader hardware. Følg anvisningerne for at installere driveren.

Kode 29
Enheden er deaktiveret, fordi dens firmware ikke gav den de krævede ressourcer. (Kode 29)
Anbefalet løsning

Aktivér enheden i BIOS.

Aktivér enheden i BIOS.

Aktivér enheden i enhedens BIOS. Oplysninger om, hvordan du foretager denne ændring, finder du i dokumentationen til hardwaren eller ved at kontakte hardwareleverandøren.

Koderne 31 til 40

Kode 31
Denne enhed fungerer ikke korrekt, fordi Windows ikke kan indlæse driverne til enheden. (Kode 31)
Anbefalet løsning

Opdater driveren.

Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows eller fortsat installeret i Windows fra sidste gang, du installerede enheden. Nogle gange åbnes guiden Ny hardware dog, og du bliver bedt om at angive driveren. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at hente den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.

Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber, og klik derefter på Opdater driver for at starte guiden Opgrader hardware. Følg anvisningerne for at opdatere driveren.

Kode 32
En driver (tjeneste) til denne enhed er deaktiveret. En anden driver udfører muligvis denne funktion. (Kode 32)
Årsag

Driverens starttype er angivet til deaktiveret i registreringsdatabasen.

Anbefalede løsninger

Geninstaller driverne til enheden. Hvis dette ikke virker, skal du muligvis ændre parameteren for enhedens starttype i registreringsdatabasen.

Fjern driveren, og installer den igen.

Fjern driveren fra Enhedshåndtering, og søg derefter efter ny hardware for at installere driveren igen.

Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows eller fortsat installeret i Windows fra sidste gang, du installerede enheden. Nogle gange åbnes guiden Ny hardware dog, og du bliver bedt om at angive driveren. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at hente den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.
 1. Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber for enheden, og klik derefter på Fjern. Følg anvisningerne.
 2. Genstart computeren.
 3. Åbn Enhedshåndtering, klik på Handling, og klik derefter på Søg efter hardwareændringer. Følg anvisningerne.
Skift starttypen i registreringsdatabasen.

Dette indhold henvender sig til erfarne computerbrugere.

Hvis driveren er påkrævet, og du ikke kan løse problemet ved at geninstallere eller opgradere den, kan du som en sidste udvej redigere registreringsdatabasen direkte. Skift starttypen i registreringsdatabasen ved hjælp af Registreringseditor.

Kode 33
Windows kan ikke afgøre, hvilke ressourcer der kræves til denne enhed. (Kode 33)
Anbefalet løsning

Den fortolker, der bestemmer, hvilke typer ressourcer enheden skal bruge, fungerer ikke.

Anbefalet løsning

Konfigurer hardwaren. Hvis det ikke hjælper at konfigurere hardwaren, skal du muligvis udskifte den.

Konfigurer eller udskift hardwaren.

Hvis du ikke kunne løse problemet ved at køre guiden Fejlfinding, skal du konfigurere eller udskifte enheden. Kontakt leverandøren af enhedshardwaren for at få flere oplysninger om, hvordan enheden konfigureres eller udskiftes.

Kode 34
Windows kan ikke finde frem til indstillingerne for denne enhed. Se dokumentationen til denne enhed, og brug fanen Ressourcer til at angive konfigurationen. (Kode 34)
Anbefalet løsning

Konfigurer enheden manuelt.

Dette indhold henvender sig til erfarne computerbrugere.

Konfigurer enheden manuelt.

Enheden kræver manuel konfiguration. Se dokumentationen til hardwaren, eller kontakt hardwareleverandøren for at få mere at vide om, hvordan du konfigurerer enheden. Når du har konfigureret selve enheden, kan du konfigurere ressourceindstillingerne i Windows ved hjælp af fanen Ressourcer.

Kode 35
Systemets firmware omfatter ikke tilstrækkelige oplysninger til at konfigurere og bruge denne enhed. For at kunne bruge denne enhed skal du kontakte computerproducenten for at få en opdatering til firmware eller BIOS. (Kode 35)
Årsag

MPS-tabellen (Multiprocessor System), som indeholder ressourcetildelingerne til BIOS, har ikke en indgang for enheden og skal opdateres.

Anbefalet løsning

Kontakt systemleverandøren for at opdatere BIOS.

Kode 36
Denne enhed kræver et PCI-interrupt, men den er konfigureret til et ISA-interrupt (eller omvendt). Brug computerens systeminstallationsprogram til at omkonfigurere interruptet til denne enhed. (Kode 36)
Anbefalet løsning

IRQ-fortolkningen (Interrupt Request) mislykkedes. Skift indstillingerne for IRQ-reservationerne.

Dette indhold henvender sig til erfarne computerbrugere.

Skift indstillingerne for IRQ-reservationer.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer BIOS-indstillinger, i dokumentationen til hardwaren.

Du kan også forsøge at ændre indstillingerne for IRQ-reservationer ved hjælp af BIOS-installationsværktøjet, hvis disse indstillinger er tilgængelige. BIOS har muligvis indstillinger til at reservere visse IRQ'er til PCI-enheder (Peripheral Component Interconnect) eller ISA-enheder.

Kode 37
Windows kan ikke initialisere enhedsdriveren til hardwaren. (Kode 37)
Anbefalet løsning

Driveren returnerede en fejl i forbindelse med DriverEntry-rutinen. Geninstaller driverne til enheden.

Fjern driveren, og installer den igen.

Fjern driveren fra Enhedshåndtering, og søg derefter efter ny hardware for at installere driveren igen. Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows eller fortsat installeret i Windows fra sidste gang, du installerede enheden. Nogle gange åbnes guiden Ny hardware dog, og du bliver bedt om at angive driveren. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at hente den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.
 1. Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber for enheden, og klik derefter på Fjern. Følg anvisningerne.
 2. Genstart computeren.
 3. Åbn Enhedshåndtering, klik på Handling, og klik derefter på Søg efter hardwareændringer. Følg anvisningerne.
Kode 38
Windows kan ikke indlæse enhedsdriveren til hardwaren, da en tidligere udgave af driveren stadig er i hukommelsen. (Kode 38)
Anbefalet løsning

Driveren kunne ikke indlæses, fordi en tidligere udgave stadig er indlæst. Genstart computeren.

Brug guiden Fejlfinding.

Hvis du ikke allerede har kørt guiden Fejlfinding, skal du køre den nu.
 1. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber for enheden.
 2. Klik på Fejlfinding for at starte guiden Fejlfinding. Du bliver bedt om at besvare nogle enkle spørgsmål i guiden, hvorefter der vises en løsning på problemet baseret på de svar, du har angivet.
 3. Følg trinnene i guiden for at løse problemet.
Genstart computeren.

Klik på Start, klik på Luk computeren, og vælg derefter Genstart i dialogboksen Luk Windows for at genstarte computeren.

Kode 39
Windows kan ikke indlæse enhedsdriveren til hardwaren. Driveren er muligvis beskadiget eller mangler. (Kode 39)
Årsag

Der er flere årsager til Kode 39-fejl:
 • En påkrævet enhedsdriver mangler.
 • En påkrævet binær fil er beskadiget.
 • Der er problemer med I/O-processen for filen.
 • En driver, som henviser til et indgangspunkt i en anden binær fil, kunne ikke indlæses.
Anbefalet løsning

Geninstaller driverne til enheden.

Fjern driveren, og installer den igen.

Fjern driveren fra Enhedshåndtering, og søg derefter efter ny hardware for at installere driveren igen.

Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows eller fortsat installeret i Windows fra sidste gang, du installerede enheden. Nogle gange åbnes guiden Ny hardware dog, og du bliver bedt om at angive driveren. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at hente den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.
 1. Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber for enheden, og klik derefter på Fjern. Følg anvisningerne.
 2. Genstart computeren.
 3. Åbn Enhedshåndtering, klik på Handling, og klik derefter på Søg efter hardwareændringer. Følg anvisningerne.
Kode 40
Windows kan ikke få adgang til hardware, da oplysningerne om tjenestenøglen i registreringsdatabasen mangler eller ikke er registreret korrekt. (Kode 40)
Anbefalet løsning

Oplysningerne i registreringsdatabasens tjenesteundernøgle for driveren er ugyldige. Geninstaller driverne til enheden.

Fjern driveren, og installer den igen.

Fjern driveren fra Enhedshåndtering, og søg derefter efter ny hardware for at installere driveren igen.

Du bliver muligvis bedt om at angive stien til driveren. Driveren er muligvis indbygget i Windows eller fortsat installeret i Windows fra sidste gang, du installerede enheden. Nogle gange åbnes guiden Ny hardware dog, og du bliver bedt om at angive driveren. Hvis du bliver bedt om at angive driveren, og du ikke har den, kan du prøve at hente den nyeste driver fra hardwareleverandørens websted.
 1. Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber for enheden, og klik derefter på Fjern. Følg anvisningerne.
 2. Genstart computeren.
 3. Åbn Enhedshåndtering, klik på Handling, og klik derefter på Søg efter hardwareændringer. Følg anvisningerne.

Koderne 41 til 50

Du kan finde flere oplysninger i dette afsnit, hvis du får vist en fejlkode mellem 41 og 50.

Kode 41
Windows har indlæst enhedsdriveren til denne hardware, men kan ikke finde hardwareenheden. (Kode 41)
Anbefalet løsning

Dette problem opstår, hvis du installerer en driver til en enhed, som ikke er en Plug and Play-enhed, men Windows ikke kan finde enheden. Nedenfor er angivet en række forslag til, hvordan du kan forsøge at løse problemet.

Hvis du ikke kan løse problemet med guiden Fejlfinding, kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:
 • Hvis enheden er blevet fjernet, skal du fjerne driveren, tilslutte enheden og derefter klikke på Søg efter hardwareændringer for at geninstallere driveren.
 • Hvis hardwaren ikke er blevet fjernet, er driverfilerne muligvis forældede. I dette tilfælde skal du opdatere driveren fra Enhedshåndtering. Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber for enheden, og klik derefter på Opdater driver for at starte guiden Opgrader hardware. Følg anvisningerne for at opdatere driveren.
 • Hvis enheden ikke er en Plug and Play-enhed, skal du muligvis installere en nyere version af driveren. Brug guiden Tilføj ny hardware til at installere enheder, som ikke er Plug and Play. Klik på Start, og klik derefter på Kør. Skriv hdwwiz.cpl i feltet Åbn.
Kode 42
Windows kan ikke indlæse enhedsdriveren til hardwaren, da der er en kopi af enheden, der allerede kører på systemet. (Kode 42)
Anbefalet løsning

Der blev fundet en kopi af enheden. Denne fejl opstår, når en busdriver fejlagtigt opretter to underordnede processer med det samme navn (busdriverfejl), eller når en enhed med et serienummer registreres på en ny placering, før den er blevet fjernet fra den gamle placering. Du kan muligvis løse problemet ved at genstarte computeren.

Genstart computeren.

Klik på Start, klik på Luk computeren, og vælg derefter Genstart i dialogboksen Luk Windows for at genstarte computeren.

Kode 43
Windows har stoppet enheden, da den har rapporteret fejl. (Kode 43)
Anbefalet løsning

En af de drivere, der kontrollerer enheden, har givet besked til operativsystemet om, at der er opstået en fejl i enheden.

Hvis du allerede har kørt guiden Fejlfinding, kan du muligvis finde flere oplysninger om diagnosticering af problemet i dokumentationen til hardwaren.

Kode 44
Et program eller en tjeneste har lukket hardwareenheden. (Kode 44)
Anbefalet løsning

Genstart computeren.

Genstart computeren.

Klik på Start, klik på Luk computeren, og vælg derefter Genstart i dialogboksen Luk Windows for at genstarte computeren.

Kode 45
Hardwareenheden er ikke tilsluttet computeren i øjeblikket. (Kode 45)
Anbefalet løsning

Fejlen opstår, hvis en enhed, der tidligere var sluttet til computeren, ikke længere er tilsluttet. Du kan løse problemet ved at slutte hardwareenheden til computeren.

Du behøver ikke foretage dig noget. Denne fejlkode angiver udelukkende, at enheden ikke er tilsluttet. Det er ikke nødvendigt at løse problemet. Fejlkoden fjernes automatisk, når du slutter den tilknyttede enhed til computeren.

Nedenstående oplysninger henvender sig til erfarne brugere.

Hvis Enhedshåndtering startes med miljøvariablen
DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES
indstillet til 1, som angiver, at enhederne skal vises, vises alle tidligere tilsluttede (NONPRESENT) enheder på enhedslisten med denne fejlkode.

Kode 46
Windows kan ikke opnå adgang til hardwareenheden, da operativsystemet er ved at lukke ned. (Kode 46)
Anbefalet løsning

Enheden er ikke tilgængelig, fordi systemet er ved at lukke.

Du behøver ikke foretage dig noget. Hardwareenheden fungerer sandsynligvis korrekt, næste gang du starter computeren.

Fejlkoden aktiveres kun, når Driverbekræftelse er aktiveret, og alle programmer allerede er afsluttet.

Kode 47
Windows kan ikke bruge hardwareenheden, da den er blevet forberedt til sikker fjernelse, men den er ikke blevet fjernet fra computeren. (Kode 47)
Anbefalede løsninger

Nedenfor er angivet en række forslag til, hvordan du kan forsøge at løse problemet.

Slut enheden til igen.

Fejlkoden opstår kun, hvis brugeren har forberedt enheden til fjernelse ved hjælp af programmet til sikker fjernelse eller har trykket på en fysisk udskubningsknap.

Slut enheden til computeren igen.

Fjern enheden fra computeren, og slut den til igen.

Genstart computeren.

Kontrollér, at enheden er sluttet korrekt til computeren, og genstart derefter computeren. Klik på Start, klik på Luk computeren, og vælg derefter Genstart i dialogboksen Luk Windows for at genstarte computeren.

Kode 48
Softwaren for denne enhed blev forhindret i at starte, fordi den medfører problemer i Windows. Kontakt hardwareforhandleren for at få en ny driver. (Kode 48)
Anbefalet løsning

Opdater driveren.

Opdater driveren.

Kontakt producenten af hardwareenheden for at få den nyeste version eller den opdaterede driver. Installer derefter driveren på computeren.

Kode 49
Windows kan ikke starte de nye hardwareenheder, fordi systemets hive er for stort (overskrider registreringsdatabasens størrelsesbegrænsning). (Kode 49)
Årsag

Systemets hive har overskredet den maksimale størrelse, og nye enheder kan ikke fungere, før størrelsen reduceres. Systemets hive er en permanent del af registreringsdatabasen og er knyttet til en gruppe af filer, der indeholder oplysninger i forbindelse med konfigurationen af den computer, som operativsystemet er installeret på. Konfigurerede elementer inkluderer bl.a. programmer, brugerindstillinger og enheder. Problemet kan skyldes bestemte enheder, der ikke længere er sluttet til computeren, men som stadig findes i systemets hive.

Anbefalet løsning

Nedenfor er angivet en række forslag til, hvordan du kan forsøge at løse problemet.

Dette indhold henvender sig til erfarne computerbrugere.

Fjern enheder, som du ikke længere bruger.

Du kan forsøge at løse problemet ved at starte med at fjerne eventuelle hardwareenheder, som du ikke længere bruger.
 1. Konfigurer Enhedshåndtering til at vise enheder, som ikke længere er sluttet til computeren.
  1. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
  2. Skriv cmd i feltet Åbn. Kommandopromptvinduet åbnes.
  3. Skriv følgende kommando ved kommandoprompten, og tryk derefter på Enter:
   set devmgr_show_nonpresent_devices=1
 2. Klik på Vis i Enhedshåndtering, og klik derefter på Vis skjulte enheder. Du kan nu se enheder, som ikke er sluttet til computeren.
  1. Markér den enhed, du vil fjerne.
  2. Klik på fanen Driver i dialogboksen Egenskaber for enheden, og klik derefter på Fjern. Følg anvisningerne.
  3. Genstart computeren.
 3. Fjern de enheder, du ikke længere har brug for.
 4. Du kan se, om problemet er blevet løst, i dialogboksen Egenskaber for enheden.

Næste trin

Hvis du ikke kan løse problemet ved at fjerne enheder, er det desværre muligvis nødvendigt at geninstallere Windows. Vi anbefaler, at du kontakter Support for at få hjælp til at løse problemet. Du kan finde flere oplysninger om dette på følgende websted:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=da


Du kan få hjælp til håndtering af enhedsproblemer i Windows Vista på følgende Microsoft-webside:

Referencer

Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af enhedskonflikter ved hjælp af Enhedshåndtering ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
310126 Fejlfindingsenhed er i konflikt med Enhedshåndtering
Du kan finde flere oplysninger om fejlkoderne i Windows Me ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
125174 Beskrivelse af fejlkoder, der oprettes af Enhedshåndtering. Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du foretager fejlfinding af ressourcekonflikter vha. Enhedshåndtering i Windows XP, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
283658 Sådan håndteres enheder i Windows XP
244601 Sådan foretages fejlfinding af ukendte enheder, der er angivet i Enhedshåndtering. Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.
314747 Beskrivelse af Enhedshåndtering i Windows 2000 og Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.

Egenskaber

Artikel-id: 310123 - Seneste redigering: 6. juni 2013 - Redigering: 1.1
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøgleord: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo KB310123

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com