Komunikat o błędzie 0x800A01AD jest wyświetlany podczas uzyskiwania dostępu do witryny Windows Update w sieci Web

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 833766 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby uzyskania dostępu do witryny Microsoft Windows Update w sieci Web może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Witryna Windows Update napotkała błąd i nie może wyświetlić żądanej strony.
Może również zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
0x800a01AD Składnik ActiveX nie może utworzyć obiektu.
Ponadto następujący wpis może zostać umieszczony w pliku Windows Update.log:
Error   IUENGINE    Determining machine configuration (Error 0x80040154: Class not registered)
(Ustalanie konfiguracji komputera. Klasa niezarejestrowana)

Przyczyna

Ten problem może występować wówczas, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Dodatek Service Pack 4 (SP4) dla programu Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 nie jest zainstalowany.
 • Pliki programu MSXML są niepoprawnie zarejestrowane.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, można spróbować skorzystać z jednej z następujących metod.

Rejestracja plików programu MSXML

Aby zarejestrować pliki programu MSXML, wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Być może na danym komputerze nie zainstalowano plików wymienionych w krokach 4 i 6. Jeżeli jeden z tych plików jest niedostępny, podczas próby jego zarejestrowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Wywołanie funkcji LoadLibrary(„nazwa_pliku.dll”) nie powiodło się — nie można odnaleźć określonej nazwy pliku.
Można zignorować ten komunikat o błędzie i przejść do następnego kroku.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W oknie Wiersz polecenia wpisz polecenie Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml.dll, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij przycisk OK:
  WFunkcja DllRegisterServer w C:\Windows\System32\Msxml.dll powiodła się.
 4. Wpisz polecenie Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml2.dll, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij przycisk OK:
  Funkcja DllRegisterServer w C:\Windows\System32\Msxml2.dll powiodła się.
 6. Wpisz polecenie Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml3.dll, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij przycisk OK:
  Funkcja DllRegisterServer w C:\Windows\System32\Msxml3.dll powiodła się.
 8. Zamknij okno Wiersz polecenia.

Instalowanie programu MSXML 3.0 z dodatkiem SP4

Aby zainstalować program MSXML 3.0 z dodatkiem SP4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w witrynie sieci Web, aby upewnić się, że dodatek Service Pack jest poprawnie zainstalowany:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=28494391-052b-42ff-9674-f752bdca9582

Właściwości

Numer ID artykułu: 833766 - Ostatnia weryfikacja: 14 września 2010 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Update
Słowa kluczowe: 
kbwindowsupdate kbprb KB833766

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com