Podczas próby zainstalowania aktualizacji pojawia się komunikat o błędzie „Witryna Windows Update napotkała błąd i nie może wyświetlić żądanej strony”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 883614 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby zainstalowania aktualizacji przy użyciu witryny Windows Update pojawia się komunikat o błędzie:
Witryna Windows Update napotkała błąd i nie może wyświetlić żądanej strony. Potrzebna usługa „Aktualizacje automatyczne” (WUAUSERV) nie jest uruchomiona lub Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) jest wyłączona. Błąd 0x8DDD0018

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli jest zatrzymana Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) lub usługa Aktualizacje automatyczne.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć jednej z następujących metod, zależnie do sytuacji.

Metoda 1. Sprawdź, czy są uruchomione usługi

Upewnij się, że usługi BITS oraz Aktualizacje automatyczne są uruchomione. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Jeśli Stan usługi jest ustawiony jako Zatrzymano, kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Ręczny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 7. Jeśli Stan usługi jest ustawiony jako Zatrzymano, kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2. Jedna z usług lub obie nie pojawiają się Menedżerze sterowania usługami

Uwaga Podczas ręcznego wpisywania poleceń z tej sekcji należy pamiętać, że są w nich rozróżniane wielkie i małe litery.

Jeśli usługa Aktualizacje automatyczne lub Usługa inteligentnego transferu w tle nie pojawia się w Menedżerze sterowania usługami, należy zainstalować tę usługę. W tym celu należy użyć jednej z następujących metod, odpowiednio do zaistniałej sytuacji:

Brak usługi Aktualizacje automatyczne

Aby ponownie zainstalować usługę Aktualizacje automatyczne, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
  %windir%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\au.inf
 2. Jeśli pojawi się monit o włożenie dysku CD z systemem operacyjnym, wpisz następującą ścieżkę w polu Kopiuj pliki z, a następnie kliknij przycisk OK:
  %windir%\ServicePackFiles\i386
  Uwaga Ta lokalizacja zawiera ostatnio zaktualizowane pliki dodatku Service Pack. Jeśli nie można użyć tej ścieżki, aby skopiować niezbędne pliki, włóż dysk CD z systemem operacyjnym, a następnie kliknij przycisk OK.

Brak Usługi inteligentnego transferu w tle

Aby ponownie zainstalować Usługę inteligentnego transferu w tle, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
  %windir%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\qmgr.inf
 2. Jeśli pojawi się monit o włożenie dysku CD z systemem operacyjnym, wpisz następującą ścieżkę w polu Kopiuj pliki z, a następnie kliknij przycisk OK:
  %windir%\ServicePackFiles\i386
  Uwaga Ta lokalizacja zawiera ostatnio zaktualizowane pliki dodatku Service Pack. Jeśli nie można użyć tej ścieżki, aby skopiować niezbędne pliki, włóż dysk CD z systemem operacyjnym, a następnie kliknij przycisk OK.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Właściwości

Numer ID artykułu: 883614 - Ostatnia weryfikacja: 14 września 2010 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Update
Słowa kluczowe: 
kbwindowsupdate kberrmsg kbtshoot kbprb KB883614

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com