Nie można pobrać aktualizacji z witryny Windows Update w sieci Web z komputera z systemem Windows XP znajdującego się za zaporą lub serwerem proxy

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 896226 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Nie można pobrać aktualizacji z witryny Microsoft Windows Update w sieci Web z komputera z systemem Microsoft Windows XP znajdującego się za zaporą lub serwerem proxy. Ponadto w prawym górnym rogu tej strony sieci Web może pojawiać się jeden z tych komunikatów o błędach:
[Numer błędu: 0x80244017]
[Numer błędu: 0x80244018]
[Numer błędu: 0x80244019]
[Numer błędu: 0x8024401B]
[Numer błędu: 0x80244021]
Uwaga Można sprawdzić w pliku Windowsupdate.log, czy wystąpił błąd usługi Windows Update lub funkcji Aktualizacje automatyczne. Domyślnie plik Windowsupdate.log jest skonfigurowany do rejestrowania komunikatów. Ten plik dziennika znajduje się w folderze %Windir%. Folder %Windir% jest folderem, w którym jest zainstalowany system Windows na komputerze.

Przyczyna

System Windows XP komunikuje się z witryną Windows Update w sieci Web za pomocą usług Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP). Ponadto system Windows XP używa usługi inteligentnego transferu w tle (BITS) do pobierania aktualizacji. Komunikaty o błędach wymienione w sekcji „Symptomy” wskazują na następujące sytuacje:
 • Klient nie może odnaleźć serwera proxy lub zapory.
 • Klient odebrał komunikat o błędzie.
 • Klientowi odmówiono dostępu do witryny Windows Update.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy upewnić się, że serwer proxy lub zaporę skonfigurowano do obsługi dostępu anonimowego do witryny Windows Update w sieci Web. Tworząc zestaw lokalizacji docelowych lub zestaw adresów URL dla usługi Windows Update, należy uwzględnić następujące lokalizacje docelowe:
 • http://download.windowsupdate.com
 • https://*.update.microsoft.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.com
 • http://download.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://ntservicepack.microsoft.com
 • http://wustat.windows.com
 • https://update.microsoft.com
 • http://*.download.windowsupdate.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • https://*.update.microsoft.com
Uwaga Informacji o tym, jak skonfigurować na serwerze proxy lub w zaporze obsługę dostępu anonimowego, należy szukać w dokumentacji tego serwera lub zapory.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania dostępu anonimowego na serwerze ISA, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885819 Problemy podczas uzyskiwania dostępu do witryny Windows Update w wersji 5 w sieci Web przez serwer z programem ISA Server

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu administrator może skorzystać z jednej z następujących metod instalowania aktualizacji systemu Windows:
 • Zainstalowanie aktualizacji za pomocą programu Microsoft Software Update Services (SUS). Aby uzyskać więcej informacji o programie SUS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://technet.microsoft.com/pl-pl/windowsserver/bb332157.aspx
 • Zainstalowanie aktualizacji za pomocą programu Microsoft Systems Management Server. Aby uzyskać więcej informacji o programie Systems Management Server, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://technet.microsoft.com/pl-pl/systemcenter//default.aspx
 • Ręczne pobranie dodatków Service Pack, poprawek zabezpieczeń i aktualizacji funkcji dla systemu Windows XP. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://windows.microsoft.com/en-US/windows/xp-downloads

Więcej informacji

Jeśli na serwerze proxy lub w zaporze skonfigurowano już dostęp anonimowy, można zebrać informacje o faktycznej przyczynie komunikatów o błędach wymienionych w sekcji „Symptomy” za pomocą narzędzia do przechwytywania monitora sieci: Network Monitor Capture Utility. Narzędzie Network Monitor Capture Utility musi być uruchomione podczas uzyskiwania dostępu do witryny Windows Update w sieci Web, aby mogło wyświetlić faktyczną przyczynę komunikatów o błędach. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Network Monitor Capture Utility, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310875 Opis narzędzia Network Monitor Capture Utility

Właściwości

Numer ID artykułu: 896226 - Ostatnia weryfikacja: 29 marca 2013 - Weryfikacja: 5.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Update
Słowa kluczowe: 
kbtshoot KB896226

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com