Przy próbie pobrania aktualizacji z witryny sieci Web Microsoft Windows Update lub Microsoft Update może pojawić się komunikat o błędzie zawierający kod 0x8DDD0018 lub 0x80246008

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 910337 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Przy próbie pobrania aktualizacji z witryny sieci Web Microsoft Windows Update lub Microsoft Update może pojawić się komunikat o błędzie, jeśli usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) nie jest uruchomiona lub nie może połączyć się z witryną sieci Web. W tym artykule opisano, jak rozwiązać ten problem przez skonfigurowanie usługi BITS.

Przy próbie uruchomienia usługi BITS może pojawić się komunikat o błędzie, który zależy od konfiguracji komputera. W artykule przedstawiono również listę tych komunikatów o błędach i wyjaśniono, w jaki sposób usunąć błędy.

Symptomy

Przy próbie pobrania aktualizacji z witryny sieci Web Microsoft Windows Update lub Microsoft Update może pojawić się komunikat o błędzie zawierający jeden z następujących kodów błędów:
 • 0x8DDD0018
 • 0x80246008
Ponadto po kliknięciu łącza Przejrzyj historię aktualizacji i w pliku %Windows%\Windowsupdate.log można zobaczyć następujące kody błędów:
 • 0x80200013
 • 0x80246008
Uwaga: Aby wyświetlić kod błędu po kliknięciu łącza Przejrzyj historię aktualizacji, kliknij ikonę w kolumnie Stan.

Przyczyna

Ten problem występuje wówczas, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) nie jest uruchomiona.
 • Usługa BITS nie może połączyć się z witryną sieci Web.

Rozwiązanie

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie zawierający kod błędu 0x8DDD0018 lub 0x80246008, to aby rozwiązać ten problem, należy wykonać kroki opisane w sekcji „Sprawdzanie, czy usługa BITS jest poprawnie skonfigurowana”.

Jeśli po kliknięciu łącza Przejrzyj historię aktualizacji zostanie wyświetlony kod błędu 0x80200013, należy wykonać kroki opisane w sekcji „Błąd 0x80200013”.

Sprawdzanie, czy usługa BITS jest poprawnie skonfigurowana

Sprawdź, czy usługa BITS jest poprawnie skonfigurowana. Następnie spróbuj uruchomić usługę BITS. Podczas próby uruchomienia usługi BITS może pojawić się jeden z kilku komunikatów o błędach. Lista tych komunikatów o błędach znajduje się w sekcji „Kroki rozwiązywania problemu”. Jeśli przy próbie uruchomienia usługi BITS zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, należy wykonać kroki opisane w sekcji odpowiadającej wyświetlonemu komunikatowi o błędzie.

Aby sprawdzić, czy usługa BITS jest poprawnie skonfigurowana, a następnie ją uruchomić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle.
 3. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Ręczny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Kliknij kartę Logowanie, a następnie sprawdź, czy usługa jest włączona w każdym z wymienionych profili sprzętu. Jeśli usługa jest wyłączona w jednym lub w kilku profilach sprzętu, kliknij dany profil sprzętu, kliknij przycisk Włącz, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 5. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Uruchom.
Jeśli uruchomienie usługi BITS powiedzie się, odwiedź witrynę sieci Web Windows Update lub Microsoft Update, aby uzyskać aktualizacje. Jeśli uzyskasz aktualizacje, wykonaj ponownie kroki od 1 do 3. Jednak w kroku 3 kliknij pozycję Automatyczny zamiast Ręczny.

Kroki rozwiązywania problemu

Błąd 1083: Program wykonywalny, w którym ta usługa (zgodnie z jej konfiguracją) ma być uruchomiona, nie implementuje usługi. (0x8007043B)
W przypadku pojawienia się tego komunikatu o błędzie wykonaj następujące kroki.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Regsvr32 %windir%\system32\qmgr.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regsvr32 %windir%\system32\qmgrprxy.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle.
 5. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Uruchom.
Błąd 1068: Uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się. (0x8007042c)
Jeśli pojawi się ten komunikat o błędzie, to w celu rozwiązania problemu zastosuj jedną z następujących metod w zależności od systemu operacyjnego.

System Microsoft Windows 2000
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Jeśli którakolwiek z następujących usług nie jest uruchomiona, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uruchom:
  • System zdarzeń modelu Com+
  • Powiadamianie o zdarzeniach systemowych
  • Rozszerzenia sterownika Instrumentacji zarządzania Windows
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
Systemy Microsoft Windows 2003 i Microsoft Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zdalne wywoływanie procedur (RPC), a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
System Windows nie może uruchomić usługi Usługa inteligentnego transferu w tle na komputerze lokalnym. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj dziennik zdarzeń systemowych. Jeśli jest to usługa firmy innej niż Microsoft, skontaktuj się z dostawcą usługi i odwołaj się do specyficznego dla usługi kodu błędu 2147024894. (0x80070002)
W przypadku pojawienia się tego komunikatu o błędzie wykonaj następujące kroki.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup
 3. Jeśli ten podklucz rejestru istnieje, przejdź do kroku 4. Jeśli ten podklucz rejestru nie istnieje, utwórz go. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz Backup Restore, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  2. Wpisz nazwę FilesNotToBackup, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Zamknij Edytor rejestru.
 5. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle.
 7. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Uruchom.
Błąd 1079: Konto podane dla tej usługi różni się od konta podanego dla innych usług działających w tym samym procesie. (0x80004015)
W przypadku pojawienia się tego komunikatu o błędzie wykonaj następujące kroki.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle.
 3. Kliknij kartę Logowanie.
 4. Kliknij pozycję Lokalne konto systemowe, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
System Windows nie może uruchomić usługi Usługa inteligentnego transferu w tle na komputerze lokalnym. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj dziennik zdarzeń systemowych. Jeśli jest to usługa firmy innej niż Microsoft, skontaktuj się z dostawcą usługi i odwołaj się do specyficznego dla usługi kodu błędu 2147942487. (0x80070057)
Ten błąd wskazuje, że ustawienia serwera proxy HTTP systemu Windows są nieprawidłowe. Aby rozwiązać ten problem, usuń ustawienia serwera proxy HTTP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz nazwę pliku Proxycfg.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Zostaną wyświetlone bieżące ustawienia serwera proxy.
 3. Wpisz polecenie Proxycfg –d, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby usunąć ustawienia serwera proxy.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle.
 6. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Uruchom.
Błąd 5: Odmowa dostępu
Ten błąd wskazuje, że zostały zmodyfikowane uprawnienia dostępu dla usługi BITS. Aby naprawić te uprawnienia dostępu, zastosuj jedną z następujących metod w zależności od systemu operacyjnego.

System Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  sc sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle.
 5. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Uruchom.
System Windows 2000

Uwaga: Do wykonania tych kroków jest potrzebne narzędzie SubInACL. Aby uzyskać to narzędzie, odwiedź Centrum pobierania firmy Microsoft.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet SubInACL.exe teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  Subinacl /service wuauserv /sddl=D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
  .
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle.
 5. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Uruchom.
System Windows nie może uruchomić usługi Usługa inteligentnego transferu w tle na komputerze lokalnym. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj dziennik zdarzeń systemowych. Jeśli jest to usługa firmy innej niż Microsoft, skontaktuj się z dostawcą usługi i odwołaj się do specyficznego dla usługi kodu błędu -2147467243. (0x80080005)
Ten komunikat o błędzie jest podobny do komunikatu „Błąd 5: Odmowa dostępu”. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki opisane w sekcji „Błąd 5: Odmowa dostępu”.
Błąd: Nie można odnaleźć ścieżki (0x80070003)
W przypadku pojawienia się tego komunikatu o błędzie wykonaj następujące kroki.
 1. Sprawdź, czy istnieje następujący folder:
  %systemdrive%\Documents and Settings\All users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader
  Jeśli ten folder nie istnieje, utwórz go.
 2. Sprawdź, czy lokalizacje profili w rejestrze są dokładne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonania tego zadania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  214653 How to set the path for the All Users profile
System Windows nie może uruchomić usługi Usługa inteligentnego transferu w tle na komputerze lokalnym. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj dziennik zdarzeń systemowych. Jeśli jest to usługa firmy innej niż Microsoft, skontaktuj się z dostawcą usługi i odwołaj się do specyficznego dla usługi kodu błędu -2147220986. (0x80040154)
Ten błąd wskazuje, że wykaz COM+ jest uszkodzony. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315296 Jak oczyścić uszkodzony wykaz COM+

Błąd 0x80200013

Usługa BITS może wymagać zakresu aktualizacji. Jeśli jednak sieciowy serwer proxy lub urządzenie zapory nie obsługuje żądań zakresów, usługa BITS nie może pobrać aktualizacji. Dlatego usługa BITS zwraca kod błędu 0x80200013. W przypadku tego problemu w dzienniku %windir%\Windowsupdate.log jest wyświetlany następujący wpis:
Download job failed due to insufficient range support
Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z dostawcą sieciowego serwera proxy lub urządzenia zapory.

Właściwości

Numer ID artykułu: 910337 - Ostatnia weryfikacja: 13 marca 2007 - Weryfikacja: 1.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
Słowa kluczowe: 
kbtshoot kbprb KB910337

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com