Numer ID artykułu: 968003 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Kod błędu 0x80070005 jest też opisywany jako „ODMOWA DOSTĘPU”. Ten błąd może zostać zwrócony, gdy nie masz odpowiednich uprawnień do zainstalowania określonej aktualizacji. Może też wystąpić, gdy na komputerze znajduje się złośliwe oprogramowanie.

Aby rozwiązać ten problem, najpierw należy wypróbować typowe metody. Jeśli metody podane w tym artykule nie pomogą, należy poszukać bardziej zaawansowanej pomocy, wyszukując zawartość w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft lub w witrynie Microsoft Community.

Rozwiązanie

Windows 8.1 i Windows 8

Metoda 1. Zalogowanie się jako administrator

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Do zainstalowania niektórych aktualizacji są wymagane uprawnienia administracyjne. Dlatego problem często można rozwiązać, logując się jako administrator.

Do zalogowania się jako administrator potrzebne jest konto użytkownika z uprawnieniami administratora na komputerze. Aby upewnić się, że jest używane takie konto, wykonaj następujące czynności:

UwagaCzynności, jakie należy wykonać, zależą od tego, czy komputer należy do domeny, czy do grupy roboczej. Aby to ustalić, zobacz sekcję „Sprawdzanie, czy komputer znajduje się w grupie roboczej, czy w domenie” w artykule Jaka jest różnica między domeną, grupą roboczą a grupą domową?
Mój komputer należy do domeny
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij panel Wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg konta użytkowników w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Konta użytkowników.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 3. Kliknij pozycję Zarządzaj kontami użytkowników.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Ikona hasła administratora lub potwierdzenia
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 4. Twoja nazwa użytkownika zostanie wyróżniona, a typ konta będzie wyświetlany w kolumnie Grupa.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Mój komputer należy do grupy roboczej
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij panel Wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg konta użytkowników w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Konta użytkowników.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 3. Kliknij pozycję Zarządzaj kontami użytkowników.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Ikona hasła administratora lub potwierdzenia
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 4. Typ konta zostanie wyświetlony poniżej Twojej nazwy użytkownika.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Jeśli jest wyświetlany typ konta Administrator, użytkownik jest obecnie zalogowany jako administrator.
W przypadku typu konta innego niż Administrator użytkownik nie może zalogować się jako administrator, chyba że zna nazwę użytkownika i hasło innego konta będącego kontem administratora na danym komputerze. Jeśli użytkownik nie jest administratorem, może poprosić administratora o zmianę typu konta.

Po zalogowaniu się jako administrator ponownie spróbuj zainstalować aktualizacje.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 2. Przeskanowanie komputera pod kątem złośliwego oprogramowania

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Przyczyną tego problemu może też być infekcja złośliwym oprogramowaniem. W takim przypadku uruchom program Windows Defender. Jeśli złośliwe oprogramowanie uniemożliwia poprawne działanie programu Defender, pobierz i uruchom program Microsoft Safety Scanner. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Przejdź do witryny Microsoft Safety Scanner.
 2. Kliknij pozycję Pobierz teraz.
 3. W razie wyświetlenia monitu kliknij pozycję Uruchom.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować program Safety Scanner. Po wyświetleniu monitu dodaj na pulpicie skrót do programu Safety Scanner.
 5. Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Safety Scanner. Po uruchomieniu programu kliknij pozycję Typ skanowania, kliknij pozycję Pełne skanowanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Po ukończeniu skanowania usuń wszelkie wykryte złośliwe oprogramowanie, a następnie ponownie spróbuj zainstalować aktualizacje.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Windows 7 i Windows Vista

Metoda 1. Zalogowanie się jako administrator

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Do zainstalowania niektórych aktualizacji są wymagane uprawnienia administracyjne. Dlatego problem często można rozwiązać, logując się jako administrator.

Do zalogowania się jako administrator potrzebne jest konto użytkownika z uprawnieniami administratora na komputerze. Aby upewnić się, że jest używane takie konto, zobacz Jak zalogować się jako administrator.

Po zalogowaniu się jako administrator ponownie spróbuj zainstalować aktualizacje.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 2. Przeskanowanie komputera pod kątem złośliwego oprogramowania

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Przyczyną tego błędu może też być infekcja złośliwym oprogramowaniem. Otwórz oprogramowanie antywirusowe i uruchom skanowanie w celu wykrycia i usunięcia wszelkiego złośliwego oprogramowania. Jeśli na komputerze nie ma oprogramowania antywirusowego, można użyć programu Microsoft Safety Scanner. Aby pobrać i uruchomić program Microsoft Safety Scanner, wykonaj następujące czynności:
 1. Przejdź do witryny Microsoft Safety Scanner.
 2. Kliknij pozycję Pobierz teraz.
 3. W razie wyświetlenia monitu kliknij pozycję Uruchom.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować program Safety Scanner. Po wyświetleniu monitu dodaj na pulpicie skrót do programu Safety Scanner.
 5. Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Safety Scanner. Po uruchomieniu programu Safety Scanner kliknij pozycję Typ skanowania, kliknij pozycję Pełne skanowanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Po ukończeniu skanowania usuń wszelkie wykryte złośliwe oprogramowanie, a następnie ponownie spróbuj zainstalować aktualizacje.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Windows XP

Metoda 1. Zalogowanie się jako administrator

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Do zainstalowania niektórych aktualizacji są wymagane uprawnienia administracyjne. Dlatego problem często można rozwiązać, logując się jako administrator.

Do zalogowania się jako administrator potrzebne jest konto użytkownika z uprawnieniami administratora na komputerze. Aby upewnić się, że jest używane takie konto, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 2. Otwórz aplet Konta użytkowników.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 3. Na stronie Konta użytkowników zostaną wyświetlone wszystkie konta użytkowników wraz ze stanem każdego z nich (np. Administrator komputera lub Konto z ograniczeniami).
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 4. Upewnij się, że zalogowano się do konta mającego stan Administrator komputera.
  W przypadku stanu konta innego niż Administrator komputera użytkownik nie może zalogować się jako administrator, chyba że zna nazwę użytkownika i hasło innego konta będącego kontem administratora na danym komputerze. Jeśli użytkownik nie jest administratorem, może poprosić administratora o zmianę typu konta.

Po zalogowaniu się jako administrator ponownie spróbuj zainstalować aktualizacje.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 2. Przeskanowanie komputera pod kątem złośliwego oprogramowania

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Przyczyną tego błędu może też być infekcja złośliwym oprogramowaniem. Otwórz oprogramowanie antywirusowe i uruchom skanowanie w celu wykrycia i usunięcia wszelkiego złośliwego oprogramowania. Jeśli na komputerze nie ma oprogramowania antywirusowego, można użyć programu Microsoft Safety Scanner. Aby pobrać i uruchomić program Microsoft Safety Scanner, wykonaj następujące czynności:
 1. Przejdź do witryny Microsoft Safety Scanner.
 2. Kliknij pozycję Pobierz teraz.
 3. W razie wyświetlenia monitu kliknij pozycję Uruchom.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować program Safety Scanner. Po wyświetleniu monitu dodaj na pulpicie skrót do programu Safety Scanner.
 5. Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Safety Scanner. Po uruchomieniu programu Safety Scanner kliknij pozycję Typ skanowania, kliknij pozycję Pełne skanowanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Po ukończeniu skanowania usuń wszelkie wykryte złośliwe oprogramowanie, a następnie ponownie spróbuj zainstalować aktualizacje.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Windows Update, odwiedź witrynę Windows Update firmy Microsoft w sieci Web.

Aby uzyskać więcej informacji o kontach administratorów, zobacz Co to jest konto administratora.

Aby uzyskać więcej informacji o zapobieganiu infekcji złośliwym oprogramowaniem i usuwaniu takiego oprogramowania, dowiedz się, jak zapobiegać zainfekowaniu przez wirusy i inne złośliwe oprogramowanie oraz jak je usuwać.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 968003 - Ostatnia weryfikacja: 7 marca 2014 - Weryfikacja: 7.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Słowa kluczowe: 
kbrapidpub kbnomt KB968003

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com