Инсталиране на принтер в Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Когато свържете принтер към компютъра или добавите нов принтер към домашната мрежа, обикновено можете да започнете да печатате веднага. Windows 10 поддържа повечето принтери, така че вероятно няма да се налага да инсталирате специален софтуер за принтери. Но ако се налага, допълнителна поддръжка и драйвери за принтери са налични чрез Windows Update.

 

За инсталиране или добавяне на мрежов, безжичен или Bluetooth принтер

Ако принтерът е включен и е свързан към мрежата, Windows трябва да го намери лесно. Наличните принтери може да включват всички принтери в дадена мрежа, като например Bluetooth и безжични принтери или принтери, които са включени в друг компютър и споделени в мрежата. Възможно е да ви е необходимо разрешение за инсталирането на някои принтери.

  1. Свържете USB кабела на принтера с вашето устройство и се уверете, че е включено.
  2. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Устройства > Принтери и скенери.
  3. Изберете Добавяне на принтер или скенер. Изчакайте да намерите намиращите се в близост принтери, след което изберете този, който искате да използвате и изберете Добавяне на устройство.

Ако принтерът ви не е в списъка, изберете Принтерът, който търся, не е в списъка, след което следвайте инструкциите, за да го добавите ръчно, като използвате една от опциите.

За инсталиране или добавяне на локален принтер

В повечето случаи всичко, което трябва да направите, за да настроите принтер, е да го свържете с компютъра си. Просто включете USB кабела от принтера в достъпен USB порт на компютъра, след което включете принтера.

  1. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Устройства > Принтери и скенери.
  2. Изберете Добавяне на принтер или скенер. Изчакайте да намерите намиращите се в близост принтери, след което изберете този, който искате да използвате и изберете Добавяне на устройство.

Ако принтерът ви не е в списъка, изберете Принтерът, който търся, не е в списъка, след което следвайте инструкциите, за да го добавите ръчно, като използвате една от опциите.

Имате нужда от допълнителна помощ?