Инсталиране на принтер в Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Когато свържете принтер към компютъра или добавите нов принтер към домашната мрежа, обикновено можете да започнете да печатате веднага. Windows 10 поддържа повечето принтери, така че вероятно няма да се налага да инсталирате специален софтуер за принтери. Допълнителни драйвери за принтери и поддръжка може да са налични, ако актуализирате Windows 10.

 

Имате нужда от допълнителна помощ?