Отстраняване на проблеми с вашата мишка или клавиатура на Microsoft

Прилага се за: Microsoft accessoriesWindows 10Windows 8.1

Ако вашата мишка или клавиатура на Microsoft или Surface не работи, не се показва в списъка с налични Bluetooth устройства, когато сдвоявате мишката, или виждате съобщение за грешка по време на сдвояването, ето няколко стъпки за отстраняване на неизправности, които могат да помогнат.

Ще опишем три вида връзки за клавиатури и мишки. Следвайте описанието, което се отнася за вашия тип връзка на мишка или клавиатура.

  • Bluetooth клавиатури и мишки използват вградената Bluetooth връзка на вашия компютър. Този тип връзка обикновено не изисква допълнителен аксесоар или донгъл.
  • Клавиатурите и мишките с кабел се свързват директно към компютъра чрез USB кабел.
  • Безжичните клавиатури и мишки се свързват към компютъра чрез безжичен USB донгъл.

Използване на кабелна връзка или безжичен USB донгъл


Подробни данни, специфични за продукта


Изберете някое от следните заглавия и то ще се отвори, за да се покаже повече информация: