Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Използване на екранен четец за изпращане на незабавно съобщение в Skype за бизнеса

Тази статия е за хора с визуални или когнитивни увреждания, които използват програма за екранен четец, като например Windows „Разказвач“, JAWS или NVDA с Microsoft 365 продуктите. Тази статия е част от набора със съдържание за поддръжка на екранния четец Microsoft 365, където можете да намерите повече информация за достъпността в нашите приложения. За обща помощ посетете Поддръжка от Microsoft.

Използвайте Skype за бизнеса с клавиатурата и аудио помощника, вградения екранен четец на Windows, за да изпращате незабавни съобщения на всички, които имат акаунт в Skype за бизнеса.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да видите клавишните комбинации, отидете на Клавишни комбинации в Skype за бизнеса.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows – "Разказвач". За да научите повече за използването на "Разказвач", отидете на Пълно ръководство за "Разказвач".

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Изпращане на съобщение до един човек

 1. За да стартирате Skype за бизнеса, натиснете клавиша с емблемата на Windows, въведете Skype за бизнеса и натиснете Enter.

  Фокусът първоначално ще бъде в полето за търсене Намиране на някого.

 2. Въведете името или имейл адреса на човека. В аудио помощника, когато дадено име съответства на критериите за търсене, ще чуете: "Резултати от търсенето, прозорецът е актуализиран".

 3. За да се движите в списъка с резултатите, натиснете клавиша с долна стрелка. Ще чуете имената на абонатите.

 4. За да изпратите незабавно съобщение на избран абонат, натиснете Enter. Това ще отвори списък с опции за съответния абонат.

 5. Ще чуете: "Бутон за изпращане на незабавно съобщение". Натиснете Enter, за да отворите прозорец за разговор чрез незабавни съобщения с този абонат.

 6. Ще чуете името или имейл адреса на човека, както и настоящия му статус. Фокусът ще премине върху полето Въвеждане на чат. За да изпратите съобщението си, въведете текста и натиснете Enter.

  Съвет: Ако получателят на незабавно съобщение има акаунт в Skype за бизнеса, но статусът му не е "Достъпен", е възможно да не отговори веднага или съобщението му да се прехвърли в електронната му поща или хронологията на разговорите му, ако човекът не е онлайн в момента.

Изпращане на съобщение до няколко човека

Можете да провеждате разговор с два или повече човека наведнъж.

 1. Повторете стъпки 1-5, както е описано в Изпращане на текстово съобщение до един човек по-горе.

 2. За да поканите други абонати да се присъединят към разговора, натиснете Alt+V или натиснете Tab, докато не чуете "Бутон за покана на повече хора", след което натиснете Enter. Това ще отвори нов прозорец, като фокусът ще е върху полето за редакция.

 3. Въведете име или използвайте клавиша със стрелка надолу, за да изберете име от списъка.

 4. Натиснете Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter, за да добавите съответния човек към разговора.

 5. Повторете стъпки 2-4, докато сте поканили всички желани лица.

От този момент всяко съобщение, което изпращате, ще се подава към всички, които сте избрали.

Изпращане на файлове в незабавно съобщение

Когато имате отворен прозорец за разговор с незабавни съобщения, можете да изпращате всякакви файлове до другия участник.

Съвет: Когато сте в събрание или в групов разговор с незабавни съобщения, файловете се изпращат до всички участници в него.

 1. За да преминете към бутона Избор на файл за изпращане, натиснете клавиша Tab, докато не чуете: "Избор на файл за изпращане".

 2. За да отворите диалоговия прозорец Избор на файл, натиснете Spacebar. Ще чуете "Изпращане на файл до всички участници".

 3. Преминете през диалоговия прозорец Избор на файл и изберете файла, който искате да изпратите.

  Съвет: Можете да изпращате текстов отговор или файл, но не и двете едновременно. Ако имате текст в полето за съобщения, който все още не е изпратен, този текст ще се изгуби, когато изпратите файл.

 4. Когато сте избрали файловете, които желаете да изпратите, изберете бутона Отваряне и натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне на хора като абонати в Skype за бизнеса

Използване на екранен четец за провеждане или приемане на разговори в Skype за бизнеса

Клавишни комбинации в Skype за бизнеса

Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Научете как да навигирате в Skype за бизнеса чрез функциите за достъпност

Важно:  Този раздел е в процес на разработване. Част от съдържанието може да е непълно или неточно в момента. Проверете пак скоро за завършената статия. Благодарим ви!

Използвайте TalkBack, вградения екранен четец на Android, за да изпращате незабавни съобщения от Skype за бизнеса за Android. Можете да разговаряте само с един човек или пък да проведете разговор с няколко човека наведнъж.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец TalkBack на Android. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Изпращане на съобщение до един човек

 1. Отворете Skype за бизнеса на телефона си и влезте в акаунта си, ако е нужно. За помощ с влизането вижте Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса.

 2. В основния изглед на Skype за бизнеса плъзнете надясно, докато не чуете опцията, чрез която искате да намерите човека:

  • Бутонът Абонати е полезен, ако вече сте добавили търсения човек като абонат. За да отворите Абонати, натиснете двукратно екрана, когато чуете: "Преглед на екрана с абонати и управление на абонатите". За преглед плъзнете надясно. За да отворите група абонати, натиснете двукратно екрана.

  • Полето Търсене ви позволява да търсите хора, които са налични в Skype за бизнеса указателя на компанията ви. За да използвате търсенето, натиснете двукратно екрана, когато чуете: "Търсене в указателя на компанията". След това използвайте екранната клавиатура, за да напишете името на човека. Търсенето се изпълнява още докато пишете и TalkBack ще обяви броя резултати. За да прегледате списъка с хора, плъзнете надясно.

  Съвет: Ако сте поддържали връзка с хора през Skype за бизнеса за Android, списъкът Последни в основния изглед на Skype за бизнеса ще покаже тези абонати. За да прегледате списъка, плъзнете надясно. За да изпратите бързо съобщение до човек от списъка, просто натиснете двукратно екрана. Това ще отвори чата, като фокусът ще се намира в полето за въвеждане на текстово съобщение. Натиснете двукратно екрана, за да изведете екранната клавиатура, и напишете съобщението си.

 3. Когато фокусът е върху лицето, с което искате да говорите, натиснете двукратно екрана. Това ще отвори визитката.

 4. Плъзнете неколкократно надясно, докато не чуете "Чат, бутон", и натиснете двукратно екрана. Ще се покаже екранната клавиатура, за да можете да напишете съобщението.

 5. За да изпратите съобщението, плъзнете надясно, докато не чуете "Изпращане на чат съобщение, бутон", след което натиснете двукратно екрана. Ще чуете: "Съобщението е изпратено". Фокусът ще остане върху полето за въвеждане на текст и ще можете да продължите да пишете друго съобщение.

  TalkBack прочита всички отговори в чата в момента на получаването им.

Изпращане на съобщение до няколко човека

За да започнете разговор с няколко човека, първо отворете чат с един човек и след това добавете към него още участници.

 1. Когато сте в чат с някого, плъзнете наляво, докато не чуете "Още опции, бутон", и натиснете двукратно екрана. Ще се отвори списък с опции.

 2. Ще чуете: "Елемент 1 от 3, добавяне на участници". Натиснете екрана двукратно.

 3. Ще чуете: "Редактиране, търсене на хора, поле за редактиране. Търсене в указателя на компанията". Фокусът е върху полето за търсене. Можете да използвате функцията, за да намерите някого, или да прегледате абонатите си в текущия изглед.

  • За да използвате функцията за търсене на човек, когото искате да добавите, напишете името на човека с помощта на екранната клавиатура. Когато сте готови, плъзнете надясно, докато не чуете името на лицето в списъка с резултати.

  • За да прегледате списъка с абонати в този изглед, плъзнете неколкократно надясно, докато не чуете желания човек.

 4. Когато фокусът е върху лицето, което искате да добавите към разговора, натиснете двукратно екрана. Лицето се добавя към разговора и фокусът се премества върху полето за въвеждане на текст в изгледа на чата.

 5. Въведете съобщението си чрез екранната клавиатура.

 6. За да изпратите съобщението, плъзнете надясно, докато не чуете "Изпращане на чат съобщение, бутон", след което натиснете двукратно екрана. Ще чуете: "Съобщението е изпратено". Фокусът ще остане върху полето за въвеждане на текст и ще можете да продължите да пишете друго съобщение.

  TalkBack прочита всички отговори в чата в момента на получаването им.

Вж. също

Използване на екранен четец за управление на абонатите в Skype за бизнеса

Използване на екранен четец за провеждане или приемане на разговори в Skype за бизнеса

Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Научете как да навигирате в Skype за бизнеса чрез функциите за достъпност

Можете да използвате аудио помощника, вградения екранен четец на Windows, за да изпращате незабавни съобщения от Skype за бизнеса в Outlook в уеб. Изпращането на съобщения е бързо, защото можете да осъществявате достъп до прозореца с разговори в Skype за бизнеса направо от Outlook в уеб.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows – "Разказвач". За да научите повече за използването на "Разказвач", отидете на Пълно ръководство за "Разказвач".

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Skype за бизнеса в Outlook в уеб, ви препоръчваме да използвате Microsoft Edge като уеб браузър. Тъй като Skype за бизнеса в Outlook в уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации се различават от онези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за превключване на командите. Също така често използвани преки пътища като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне) важат за уеб браузъра – а не за Outlook в уеб.

 1. Отворете Outlook в уеб в браузъра си и при нужда влезте в акаунта си.

 2. Натиснете Tab, докато не чуете "Използвайте клавиша с долна стрелка, за да използвате прозореца за разговори в Skype за бизнеса", след което натиснете клавиша с долна стрелка. Това ще отвори прозореца с разговори в Skype за бизнеса, като фокусът ще бъде върху списъка Всички абонати, и ще чуете "Абонати, всички абонати, <имена на абонати>".

  В горния десен ъгъл на прозореца се намират бутоните Търсене в Skype, Абонати и Нов чат. В долния десен ъгъл на прозореца се намира бутонът Изключване на чат уведомленията.

 3. За да видите кой е на линия, натиснете Tab, докато не чуете "Онлайн, връзка", след което натиснете Enter.

 4. За да се придвижите към първия абонат в списъка, натиснете Tab.

 5. Натиснете клавиша с долна стрелка, докато не чуете името на човека, на когото искате да изпратите незабавно съобщение, след което натиснете Enter. Ще чуете "Въвеждане на чат, разговори с <името на абоната>, комбинирано поле за редактиране".

 6. Напишете съобщението си и натиснете Enter. Незабавното съобщение ще се изпрати и ще се появи в прозореца Разговори с името на абоната. Отговорите към съобщението ви също ще се появят в този прозорец. За да отговорите на даден отговор, напишете ново съобщение в комбинираното поле за редактиране и натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за управление на абонатите в Skype за бизнеса

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса

Научете как да навигирате в Skype за бизнеса чрез функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×