Свързани теми
×
Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Ако използвате устройство BlackBerry 10, настройте имейла си чрез Microsoft Exchange ActiveSync. Exchange ActiveSync ви позволява да синхронизирате своя имейл, календар, контакти, задачи и паметни бележки.

Може да настроите имейл на вашето устройство BlackBerry, като използвате POP3 или IMAP4 връзка към вашия акаунт. Това означава, че само ще можете да синхронизирате имейл на устройството си.

Забележки: 

Настройване на имейл на Exchange ActiveSync на устройство BlackBerry 10

Ако използвате BlackBerry 10, настройте акаунта си чрез Exchange ActiveSync. Exchange ActiveSync ви позволява да синхронизирате имейл, календар, контакти, задачи и паметни бележки с акаунта си. В повечето случаи вашето устройство ще настрои акаунта ви само с няколко прости стъпки.

 1. На началния екран на BlackBerry 10 изберете Settings (Настройки).

 2. На страницата System Settings (Системни настройки) изберете Accounts (Акаунти). Ако още не сте създали никакви акаунти, изберете Add Account (Добавяне на акаунт).

 3. На страницата Add Account (Добавяне на акаунт) изберете Email, Calendar, and Contacts (Имейл, календар и контакти).

 4. Въведете своя имейл адрес и щракнете върху Next (Напред).

 5. Въведете своята парола и изберете Next (Напред). Показва се съобщение Looking up connection information (Търсене на информация за свързване). Вашето устройство се опитва да настрои имейл акаунта ви автоматично.

  Ако открие информацията за свързване, задайте информацията, която искате да синхронизирате със своя акаунт, и изберете Done (Готово). Ще видите, че вашият акаунт е посочен в списъка Accounts (Акаунти). Отидете в центъра за BlackBerry, за да влезете в своя имейл акаунт.

  Ако то не може да намери информацията за свързване, ще видите съобщение с препоръка да използвате стъпките за разширена настройка. Ако това е така, вижте следващата процедура.

Използвайте следващите стъпки, за да използвате разширени настройки и да настроите връзката на своя Exchange ActiveSync към акаунта си.

 1. На началния екран на BlackBerry 10 изберете Settings (Настройки).

 2. На страницата System Settings (Системни настройки) изберете Accounts (Акаунти). Ако още не сте създали никакви акаунти, изберете Add Account (Добавяне на акаунт).

 3. За да стигнете до разширената настройка, на страницата Add Account (Добавяне на акаунт) изберете Email, Calendar, and Contacts (Имейл, календар и контакти). След това изберете иконата на менюто под полето Email Address (Имейл адрес), за да стигнете до опциите за разширена настройка.

 4. На страницата Advanced Setup (Разширена настройка) изберете Microsoft Exchange ActiveSync.

 5. Въведете настройките за вашия акаунт по следния начин. Ако току-що сте изпробвали предишната процедура, някои от тези настройки може вече да са въведени за вас.

  • В Description (Описание) дайте име на акаунта си.

  • Ако използвате Microsoft 365, оставете полето Domain (Домейн) празно. Ако не използвате Microsoft 365 и вашият администратор ви е дал настройка за домейн, въведете я в полето за Domain (Домейн).

  • В Email Address (Имейл адрес) въведете своя пълен имейл адрес.

  • В Username (Потребителско име) въведете своя пълен имейл адрес.

  • В полето Password (Парола) въведете паролата си.

  • В Server address (Адрес на сървъра), ако използвате Microsoft 365, въведете outlook.office365.com. Ако не използвате Microsoft 365, въведете адреса на сървъра, предоставен от вашия администратор.

 6. Изберете Next (Напред) . Показва се съобщението Checking for supported services and policy information (Проверка за информация за поддържани услуги и правила).

 7. На следващата страница задайте информацията, която искате да синхронизирате, след което изберете Done (Готово). Показва се съобщението Saving and verifying your settings (Записване и проверка на настройките ви).

  Ако акаунтът ви е настроен, ще видите, че вашият акаунт е посочен в списъка Accounts (Акаунти). Отидете в центъра за BlackBerry, за да влезете в своя имейл акаунт.

  Ако видите съобщение, че вашият акаунт не може да бъде удостоверен при доставчика ви на услуги, щракнете върху OK, щракнете върху Previous (Назад) и след това проверете дали настройките ви са правилни.

Настройка на POP или IMAP имейл на устройство BlackBerry

 1. От началния екран на BlackBerry®, изберете Настройка на BlackBerry > Настройка на интернет имейл > Добавяне на имейл акаунт.

 2. Въведете имейл адреса и паролата и след това изберете Напред.

 3. BlackBerry ще опита да настрои имейл акаунта ви автоматично. Ако настройката се изпълни успешно, пропуснете следващата стъпка. Ако имейл акаунтът ви не може да се конфигурира автоматично, направете следното:

  1. Изберете Ще предоставя настройките за добавяне към този имейл акаунт.

  2. Превъртете надолу и след това изберете Напред.

  3. Изберете Internet Service Provider Email (POP/IMAP) (Имейл на доставчик на интернет) и след това изберете Напред.

  4. Въведете пълния си имейл адрес като ваше потребителско име.

  5. Превъртете надолу и въведете името на вашия имейл сървър. Ако се свързвате с вашия Microsoft 365, името на IMAP или POP сървъра е outlook.office365.com. Ако не използвате функцията за Microsoft 365, вижте Намиране на настройките на POP и IMAP сървъра по-късно в тази статия.

    

   Забележка: Ако планът ви се Office 365 управляван от 21Vianet, превъртете надолу и въведете името на вашия имейл сървър. Ако се свързвате с вашия имейл Microsoft 365, името на IMAP или POP сървъра е partner.outlook.cn. Ако не използвате функцията за Microsoft 365, вижте Намиране на настройките на POP и IMAP сървъра по-късно в тази статия.

  6. Изберете Напред.

  7. Въведете името на изходящия сървър. Ако се свързвате с вашия имейл Microsoft 365, името на SMTP сървъра е smtp.office365.com. Ако не използвате Microsoft 365, вижте Намиране на настройките на POP и IMAP сървъра по-долу.

    

   Забележка: Ако планът ви Office 365 управляван от 21Vianet, въведете името на изходящия сървър. Ако се свързвате с вашия имейл Microsoft 365, името на SMTP сървъра е partner.outlook.cn. Ако не използвате Microsoft 365, вижте Намиране на настройките на POP и IMAP сървъра по-долу.

 4. Изберете OK, за да завършите настройката.

Намиране на настройките за вашия POP и IMAP сървър

Ако се свързвате към своя имейл на Microsoft 365, името на сървъра за IMAP и POP е outlook.office365.com, а името на сървъра за SMTP е smtp.office365.com.

Забележка: Ако планът ви се Office 365 управляван от 21Vianet и се свързвате с вашия имейл на Microsoft 365, името на сървъра за IMAP, POP и SMTP се partner.outlook.cn. Това са вашите настройки, ако използвате най-новата версия на Microsoft 365.

Ако се свързвате с пощенска кутия на Exchange и не използвате имейл на Microsoft 365 или ако не сте сигурни, че използвате имейл на Microsoft 365, направете следното, за да намерите настройките си:

 1. Влезте в акаунта си чрез Outlook Web App.

 2. В Outlook Web App, в лентата с инструменти изберете Настройки > Поща > POP и IMAP.

 3. Името на POP3, IMAP4 и SMTP сървъра и другите настройки, които може да се наложи да въведете, са описани в страницата Настройки за POP и IMAP достъп под POP настройка или IMAP настройка и SMTP настройка.

Какво друго трябва да знам?

 • Ако виждате Не е налично под POP настройка, IMAP настройка и SMTP настройка, може да ви се наложи да се обърнете към лицето, което управлява вашия имейл акаунт, за да определи името на вашия сървър на Exchange ActiveSync.

 • Ако имейл акаунтът ви е от тип, изискващ регистрация, трябва да го регистрирате при първото влизане в Outlook в уеб. Свързването към вашия имейл акаунт чрез мобилен телефон ще е неуспешно, ако не сте регистрирали акаунта си чрез Outlook в уеб. След като влезете в акаунта си, излезте. След това опитайте да се свържете, като използвате мобилния си телефон.

 • Ако се свързвате към акаунта си, като използвате POP или IMAP връзка, ще можете да използвате и синхронизирате вашия имейл само с помощта на безжична връзка. За информация за начина на синхронизиране на контактите и календара между вашия BlackBerry и акаунта ви с помощта на кабелна връзка се обърнете към поддръжката на BlackBerry.

Получаване на още помощ...

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Намерете решения на често срещани проблеми или получете помощ от агент за поддръжка.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×