Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец, като например Windows „Разказвач“, JAWS или NVDA с Microsoft 365 продуктите. Тази статия е част от набора със съдържание за поддръжка на екранния четец Microsoft 365, където можете да намерите повече информация за достъпността в нашите приложения. За обща помощ посетете Поддръжка от Microsoft.

Използвайте Word с клавиатурата и екранен четец, за да изпълнявате бързо всички основни задачи, като например отваряне, създаване и четене на документ или добавяне на номера на страници. Тествахме го с "Разказвач", JAWS и NVDA, но може да работи с други екранни четци, при условие че следват общи стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

В тази тема

Отваряне наWord

 1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows, въведете word, след което натиснете Enter. Word се отваря.

Сега можете да започнете нов празен документ, за да добавите своя текст и друго съдържание или да създадете своя документ с помощта на шаблон с предварително проектирано форматиране. За инструкции вижте Създаване на нов празен документ или Използване на екранен четец за работа с шаблони в Word.

Влезте в акаунта си заMicrosoft

Влезте в акаунта си заMicrosoft, за да се възползвате максимално от функциите на Word и да вземете документите си с вас, където и да отидете. Можете също да отворите Word, без да влизате.

Забележка: Ако използвате акаунт в организация, стъпките за влизане може да са малко по-различни. Например може да се наложи да използвате ПИН или смарт карта, за да завършите влизането.

Съвет: Ако не сте излезли от Word последния път, когато сте го използвали, приложението се отваря, без да ви подканва да влизате.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Отворете Word. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Влезте, за да се възползвате максимално отMicrosoft 365 ", след което натиснете Enter.

  • Ако вече редактирате документ и искате да влезете, натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл . След това натиснете D, S. Чувате: "Акаунти".

 2. Въведете своя имейл адрес или телефонен номер, натиснете Enter и след това натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Парола".

 3. Въведете паролата си и натиснете клавиша ENTER.

Отваряне на скорошен документ

Всички документи, по които наскоро сте работили, могат да бъдат намерени на едно място, така че да можете бързо да продължите оттам, откъдето сте спрели.

 1. Направете едно от следните неща:

  • ОтворетеWord и след това натискайте Shift+Tab, докато не чуете името на последно отварян документ.

  • Ако вече редактирате документ и искате да отворите друг, натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл , и след това натискайте Shift+Tab, докато не чуете името на последно отварян документ.

 2. Натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на желания документ, след което натиснете Enter, за да го отворите.

Създаване на нов празен документ

 1. Направете едно от следните неща:

  • Отворете Word. Фокусът е върху опцията за създаване на нов, празен документ и чувате: "Празен документ".

  • Ако вече редактирате документ и искате да започнете нов, натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл , и след това натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Празен документ".

 2. За да изберете и отворите празния документ, натиснете клавиша Enter. Чувате името по подразбиране на документа, последвано от "Редактиране". Фокусът се премества в областта за редактиране в тялото на документа.

Сега можете да започнете да добавяте текст и друго съдържание към документа. За инструкции как да вмъквате и форматирате текст в документ, вижте Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word.

Записване на документ

Word автоматично записва документа вOneDrive илиSharePoint, когато автоматичното записване е включено. За инструкции как да включите автоматичното записване, вижте Включване на автоматичното записване.

Ако автоматичното записване не е включено или ако искате да запишете документа с друго име, на друго място или с друг формат, можете например да запишете документа ръчно на компютъра си. За инструкции вижте Записване на документ локално. Като алтернатива можете ръчно да запишете документа в онлайн местоположение. За инструкции вижте Записване на документ в OneDrive или SharePoint.

За инструкции как да запишете документ като PDF файл, вижте Записване на документ като PDF файл.

За инструкции как да използвате други опции за записване, вижте Използване на екранен четец за записване на документ в Word.

Четене на документ

За да използвате клавишните комбинации за четене на текст, поставете фокуса в областта на основния текст на документа.

 • За да започнете да четете оттам, откъдето е курсорът, с разказвача натиснете клавиша на разказвача+Ctrl+R или клавиша на разказвача+клавиша със стрелка надолу. С JAWS натиснете клавиша на разказвача+Page Up. При NVDA натиснете клавиша на разказвача+клавиша със стрелка надолу.

 • За четене на текущата страница с разказвача натиснете клавиша на разказвача+Ctrl+I. 

 • За да прочетете текущия абзац с разказвача, натиснете клавиша на разказвача+Ctrl+K. С JAWS натиснете Ctrl+5 на цифровата клавиатура.

 • За четене на следващия ред с разказвача натиснете клавиша на разказвача+O. С JAWS и NVDA натиснете клавиша със стрелка надолу.

 • За четене на предишния ред с "Разказвач" натиснете клавиша на разказвача+U. С JAWS и NVDA натиснете клавиша със стрелка нагоре.

 • За четене на следващата дума с разказвача натиснете клавиша на разказвача+L или клавиша на разказвача+Ctrl+стрелка надясно. С JAWS натиснете клавиша на разказвача+клавиша със стрелка надясно. С NVDA натиснете Ctrl+стрелка надясно.

 • За четене на предишната дума с разказвача натиснете клавиша на разказвача+J или клавиша на разказвача+Ctrl+стрелка наляво. С JAWS натиснете клавиша на разказвача+стрелка наляво. С NVDA натиснете Ctrl+стрелка наляво.

 • За да спрете четенето, натиснете Ctrl.

За подробните списъци с клавишните комбинации за четене на текст вижте указанията за потребителя на вашия екранен четец. С "Разказвач" вижте Глава 4: Четене на текст. С JAWS вижте Команди за четене на JAWS. С NVDA вижте Ръководство на потребителя за NVDA.

Прилагане на стилове

Използвайте вградените стилове, за да придадете на документа си съгласуван облик. Използването на стилове може също да подобри достъпността и използваемостта на вашия документ. Използвайте вградените заглавни стилове, ако искате да вмъкнете съдържание в документа. 

 1. Поставете курсора там, където искате да приложите стил.

 2. За да отворите менюто Стилове , натиснете Alt+H, L.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да прегледате списъка с налични стилове.

 4. Когато чуете желания стил, натиснете Enter, за да го приложите към вашия документ.

Навигиране по заглавия

Ако сте използвали заглавните стилове в документа, можете да използвате навигационния екран , за да се придвижвате бързо от заглавие на заглавие.

 1. За да включите навигационния екран, натиснете Alt+W, K. Чувате: "Навигация, търсене в документ".

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на текущо избрания раздел, например "Страници". Натискайте клавиша със стрелка наляво, докато не чуете "Заглавия".

 3. Натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, за да прегледате списъка със заглавия. Екранният четец произнася заглавията, докато се придвижвате.

 4. За да се придвижите до заглавието в основния текст на документа, натиснете клавиша Enter. Фокусът се премества в началото на заглавния ред.

Търсене в документ

Използвайте търсене, за да намерите бързо определена дума или елемент, като например графика, във вашия документ.

Търсене на дума

 1. Натиснете Ctrl+F. Чувате: "Навигация, търсене в документ".

 2. Въведете думите за търсене. Списъкът с резултати от търсенето се актуализира, докато пишете.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Списък с резултати от търсенето", последвано от първия резултат от търсенето.

 4. Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижвате в списъка с резултати. Вашият екранен четец обявява резултатите.

 5. Когато чуете желания резултат от търсенето, натиснете Enter, за да преместите фокуса върху тялото на документа, където може да бъде намерена търсената дума.

Търсене на елемент

Търсене на конкретен елемент, например графика, таблица или коментар от определен човек.

 1. Натиснете Ctrl+F. Чувате: "Навигация, Търсене в документ".

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Търсене, бутон за разделяне", след което натиснете Alt+стрелка надолу, за да разгънете менюто.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания елемент, напр. "Изображение", след което натиснете Enter, за да изберете.

  Ако елементът има подменю, чувате елемента, последвано от "Свито, елемент от меню". Натиснете клавиша със стрелка надясно, за да разгънете менюто, и след това натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате подменюто.

 4. Фокусът се премества върху бутона за следващ резултат. Натискайте клавиша Enter, за да се придвижвате между резултатите.

Добавяне на номера на страници

 1. Натиснете Alt+N, N, U. Чувате: "Най-горе на страницата". Отваря се менюто Номер на страница и фокусът е върху първата опция.

 2. За да прегледате менюто, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаната от вас опция, и след това натиснете Enter. Отваря се списък със стилове за номер на страница.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаната от вас опция, и след това натиснете Enter.

 4. Ако сте избрали да добавите номерата на страниците в горния или долния край на страницата или в полето на страницата, се отваря екранът Горен колонтитул или Долен колонтитул. За да излезете от екрана и да се върнете към режим на редактиране на документа, натиснете Esc.

Печат на документи

Ако имате нужда от хартиени копия на вашите Word документи, можете лесно да ги отпечатате. Ако нямате незабавен достъп до принтер, можете да отпечатате документа в PDF формат и да го запишете на компютъра си.

Отпечатване на документ с помощта на принтер 

 1. Натиснете Ctrl+P. Отваря се диалоговият прозорец Печат . Направете едно от следните неща:

  • За печат с настройките по подразбиране натиснете Enter.

  • За да промените настройките за печат, натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате между опциите. За да отворите списъка с опции, натиснете интервал. За да се придвижвате в списъка с опции, като натискайте клавишите със стрелки. За да изберете опция, натиснете Enter. За печат с новите настройки натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Печат", след което натиснете Enter.

Отпечатване на документ в PDF 

 1. Натиснете Ctrl+P. Отваря се диалоговият прозорец Печат .

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Принтер, кой принтер", след което натиснете интервал, за да разгънете менюто Принтер . Натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете "Microsoft, Печат в PDF", след което натиснете Enter.

 3. Натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Печат", след което натиснете Enter.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Запиши изхода от печата като . Фокусът е върху текстовото поле Име на файл . Въведете име за документа. След това използвайте клавиша Tab и клавишите със стрелки, за да се придвижите до местоположението, където искате да запишете изхода от печата. Когато сте на правилното място, натиснете Alt+S, за да запишете файла като PDF файл.

Промяна на темата на приложението за увеличаване на контраста

Може да установите, че Word по-лесен за използване, ако настроите темата на такава, която предоставя повече контраст.

Забележка: Промяната на темата на приложението засяга всички ваши приложения на Microsoft 365.

 1. В Word натиснете Alt+F, D, Y и след това 2. Фокусът се премества върху списъка Тема на Office в менюто Файл. Чувате "Тема на Office", последвано от текущо избраната тема. 

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не намерите желаната тема, след което натиснете Enter. За най-висок контраст изберете Тъмносиво.

 3. За да излезете от менюто Файлове и да се върнете към основния текст на документа, натиснете Esc.

Съвет: За информация как да изберете тема с по-висок контраст в Windows вижте Използване на цвят и контраст за достъпност в Microsoft 365 и Направете Windows по-лесен за виждане.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Клавишни комбинации в Word

Клавишни комбинации за менюто "Файл" в Microsoft 365 за Windows

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да изпълнявате всички основни задачи, като например отваряне, създаване и четене на документ или добавяне на номера на страници.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец TalkBack на Android. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Отваряне наWord за Android

 1. На телефона намерете бутона за приложениетоWord за Android и докоснете двукратно екрана. Word се отваря с фокус върху раздела Последни.

Сега можете да започнете нов празен документ, за да добавите своя текст и друго съдържание или да създадете своя документ с помощта на шаблон с предварително проектирано форматиране. За инструкции вижте Създаване на нов празен документ или Използване на екранен четец за работа с шаблони в Word

Влезте в акаунта си заMicrosoft

Влезте в акаунта си заMicrosoft, за да се възползвате максимално от функциите наWord за Android и да вземете документите си с вас, където и да отидете. Можете също да отворите Word, без да влизате.

Забележка: Ако използвате акаунт в организация, стъпките за влизане може да са малко по-различни. Например може да се наложи да използвате ПИН или смарт карта, за да завършите влизането.

Съвет: Ако не сте излезли от Word последния път, когато сте го използвали, приложението се отваря, без да ви подканва да влизате.

 1. Направете едно от следните неща:

  • ОтворетеWord за Android.

  • Ако вече редактирате документ и искате да влезете, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Назад", и докоснете двукратно екрана. Ако имате незаписани промени, ще бъдете подканени да запишете документа. За инструкции как да запишете документ, отидете на Използване на екранен четец за записване на документ в Word.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Влизане", след което докоснете двукратно екрана.

  Съвет: Ако получите подкана да приемете правилата и условията, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Приемане", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Ще чуете: "Свършете си работата в движение, влезте". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Влизане", и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Поле за редактиране, имейл, телефон илиSkype ". Докоснете двукратно екрана и след това използвайте екранната клавиатура, за да въведете своя имейл адрес, телефонен номер илиSkype адрес. За да затворите екранната клавиатура, плъзнете надолу и след това наляво.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Напред", и докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Парола".

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Редактиране, парола", докоснете двукратно екрана и след това използвайте екранната клавиатура, за да въведете паролата си. За да затворите екранната клавиатура, плъзнете надолу и след това наляво.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Влизане", след което докоснете двукратно екрана.

Отваряне на скорошен документ

Всички документи, по които наскоро сте работили, могат да бъдат намерени на едно място, така че да можете бързо да продължите оттам, откъдето сте спрели.

 1. Направете едно от следните неща:

  • ОтворетеWord за Android.

  • Ако вече редактирате документ и искате да отворите друг, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Назад", след което докоснете двукратно екрана. Ако имате незаписани промени, ще бъдете подканени да запишете документа. За инструкции как да запишете документ, отидете на Използване на екранен четец за записване на документ в Word.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете името на желания документ, и докоснете двукратно екрана, за да го отворите.

Създаване на нов празен документ

 1. Направете едно от следните неща:

  • ОтворетеWord за Android.

  • Ако вече редактирате документ и искате да създадете нов, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Назад", след което докоснете двукратно екрана. Ако имате незаписани промени, ще бъдете подканени да запишете документа. За инструкции как да запишете документ, отидете на Използване на екранен четец за записване на документ в Word.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Създай", и докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Празен документ", и докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се новият документ. Фокусът е върху тялото на документа и екранната клавиатура се показва. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете текст в документа. Когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите клавиатурата.

За инструкции как да форматирате текст в документ, отидете на Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word.

Записване на документ

Word автоматично записва документа вOneDrive, когато автоматичното записване е включено.

За инструкции как да запишете копие на документ на телефона си, вижте Използване на екранен четец за записване на документ в Word.

Четене на документ

За да използвате жестовете за четене на текст в изглед Редактиране , поставете фокуса върху областта на основния текст на документа.

 • За да се прочете цялото съдържание на страницата, плъзгайте надясно, за да отидете на първото текстово поле, изображение или връзка на страницата. TalkBack започва да чете съдържанието.

 • За да прочете следващото текстово поле, изображение или връзка, плъзнете надясно.

 • За да промените начина на четене на текста, плъзгайте нагоре и след това надолу или надолу, докато не чуете например "Думи" или "Знаци". За да прочетете текста дума или знак по знак, плъзнете наляво или надясно.

 • За да спрете четенето, докоснете екрана веднъж с един пръст.

За подробния списък с всички жестове за четене на текст вижте Използване на менюто TalkBack & контроли за четене

Добавяне на номера на страници

 1. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон За повече опция", и докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню раздел", последвано от текущо избрания раздел, например "Начало, избрано".

 2. Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто на раздела. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Раздел Вмъкване", и докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Номер на страница", и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете позицията за номера на страницата, която искате, след което докоснете двукратно екрана.

 5. Отваря се менюто Горен & долен колонтитул . Ако искате да промените опциите за номер на страница, плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Номер на страница", и докоснете двукратно екрана. Плъзнете надясно, докато не чуете желаната опция, след което натиснете двукратно екрана.

 6. За да затворите менюто Горен & долен колонтитул , плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Затваряне на колонтитулите, бутон", и докоснете двукратно екрана. За да се върнете към основния текст на документа, плъзгайте наляво, докато TalkBack не започне да чете съдържанието на документа.

Печат на документи

Можете да печатате документи директно от телефона с Android – на Wi-Fi принтер. Ако нямате незабавен достъп до принтер, можете да отпечатате документа в PDF формат и да го запишете на компютъра си.

Отпечатване на документ с помощта на принтер 

Преди да започнете, се уверете, че вашият телефон и принтерът са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

 1. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Меню Още опции", и докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", и докоснете двукратно екрана.

  Забележка: Ако за първи път отпечатвате документ на Word от телефона си, ще се отвори диалогов прозорец с подкана да дадете разрешение за свързване с онлайн услуга, която подготвя файла за печат. За да продължите, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Разреши", и докоснете двукратно екрана. Отваря се диалоговият прозорец принтер и TalkBack произнася: "Диалогов прозорец Печат".

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Падащ списък, Изберете принтер", и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете името на желания принтер, след което докоснете двукратно екрана. Принтерът е избран и фокусът се премества на диалоговия прозорец Печат .

 5. За да отпечатате документа, плъзгайте надясно, докато не чуете "Печат на документ", след което докоснете двукратно екрана. Документът се отпечатва и фокусът се връща към тялото на документа.

Отпечатване на документ в PDF 

 1. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Меню Още опции", и докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", и докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Падащ списък, Изберете принтер", и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Запиши като PDF", и докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Записване в PDF", и докоснете двукратно екрана.

 6. Отваря се папката "Изтегляния " в приложението "Файлове ". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", и докоснете двукратно екрана, за да запишете изхода от печата като PDF файл.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word за уеб с клавиатурата и екранен четец, за да изпълнявате бързо всички основни задачи, като например отваряне, създаване и четене на документ или добавяне на номера на страници. Тествахме го с "Разказвач" вMicrosoft Edge и JAWS и NVDA в Chrome, но може да работи с други екранни четци и уеб браузъри, при условие че следват общи стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

 • Ако използвате "Разказвач" с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Microsoft 365 за уеб. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft 365.

 • Когато използвате Word за уеб с екранен четец, превключете в режим на цял екран. Натиснете F11, за да включите и изключите режима на цял екран.

 • Когато използвате Word за уеб, ви препоръчваме да използвате браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещаните клавишни комбинации – например F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Word за уеб.

В тази тема

Отваряне Word за уеб и влизане

Влезте в Word за уеб и вземете документите си с вас, където и да отидете.

 1. В браузъра отидете на Office.com. Отваря се страницата за влизане.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Влезте в акаунта си", след което натиснете Enter. Отваря се менюто Избор на акаунт .

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да използвате съществуващ акаунт за влизане, натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на желания акаунт, след което натиснете Enter.

  • За да добавите нов акаунт, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Използване на друг акаунт, бутон", след което натиснете Enter. Въведете своя имейл адрес, телефонен номер илиSkype адрес, след което натиснете Enter. Въведете паролата си и натиснете клавиша ENTER.

 4. Отваря се началната страница на Microsoft Office. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Икона за стартиране на приложения", след което натиснете Enter.

 5. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Връзка, Word", след което натиснете Enter.

 6. Отваря се Word за уеб. Чувате: "Връзка, създаване на нов празен документ". Фокусът е върху бутона Нов празен документ .

Сега можете да започнете нов празен документ, за да добавите своя текст и друго съдържание или да създадете своя документ с помощта на шаблон с предварително проектирано форматиране. За инструкции вижте Създаване на нов празен документ или Използване на екранен четец за работа с шаблони в Word.

Отваряне на скорошен документ

Всички документи, по които наскоро сте работили, могат да бъдат намерени на едно място, така че да можете бързо да продължите оттам, откъдето сте спрели.

 1. Направете едно от следните неща:

  • ОтворетеWord и след това натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Отвори", последвано от името на последния документ, който искате, и натиснете Enter, за да го отворите.

  • Ако вече редактирате документ и искате да отворите друг, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+F, за да отворите менюто Файл , и след това натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Последни", последвано от името на последно отварян документ. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете името на желания документ, след което натиснете Enter, за да го отворите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако чуете "Съдържание на документа, редактиране", можете да започнете да добавяте вашето съдържание към документа.

  • Ако чуете "Изглед за четене" или "Не е предназначено за действие на потребителя" вместо "Съдържание на документа, редактиране", документът е отворен в изглед четене , където не можете да правите промени. За да редактирате документа, трябва да превключите към изглед Редактиране . За инструкции вижте Превключване към изглед Редактиране, за да направите промени.

Отваряне на документ в пълната версия на Word

Ако имате пълната настолна версия на Word, тя ви дава много повече опции, когато работите с файловете си. Лесно е да отворите пълната версия от Word за уеб.

 1. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+Z, M и след това O. Документът се отваря в настолната версия.

 2. Върнете се към Word за уеб и след това натиснете Ctrl+W, за да затворите раздела на браузъра.

Превключване към изглед "Редактиране" за извършване на промени

Понякога Word за уеб отваря документ в изглед Четене . Преди да можете да правите промени в документа, трябва да превключите към изглед Редактиране .

 1. В изглед Четене натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Режим на достъпност", натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Редактиране на документ, бутонът е свит", след което натиснете интервал.

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Редактиране на документ. Направете бързи промени направо тук, като използватеWord ", и натиснете клавиша Enter. Документът се отваря в изглед Редактиране и можете да започнете да добавяте вашето съдържание към документа.

Създаване на нов празен документ

 1. Направете едно от следните неща:

  • ОтворетеWord за уеб. Фокусът е върху опцията за създаване на нов, празен документ.

  • Ако вече редактирате документ и искате да започнете нов, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+F, за да отворите менюто Файл , и след това натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Нов празен документ".

 2. За да изберете и отворите празния документ, натиснете клавиша Enter. Чувате името по подразбиране на документа, последвано от "Редактиране". Фокусът се премества в областта за редактиране в тялото на документа.

Сега можете да започнете да добавяте текст и друго съдържание към документа. За инструкции как да вмъквате и форматирате текст в документ, вижте Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word.

Съвет: За да създадете бързо нов документ в Word за уеб, отворете браузъра си, въведете Word.new в адресната лента и след това натиснете клавиша Enter.

Записване на документ

Word за уеб автоматично записва документа вOneDrive, докато работите, така че не е нужно да се тревожите за това. За инструкции как да преименувате документа или да запишете копие на документа на устройството си, вижте Използване на екранен четец за записване на документ в Word.

Четене на документ

За да използвате клавишните комбинации за четене на текст в изглед Редактиране , поставете фокуса върху областта на основния текст на документа.

 • За да започнете да четете оттам, откъдето е курсорът, с разказвача натиснете клавиша на разказвача+Ctrl+R или клавиша на разказвача+клавиша със стрелка надолу. С JAWS натиснете клавиша на разказвача+Page Up. При NVDA натиснете клавиша на разказвача+клавиша със стрелка надолу.

 • За четене на текущата страница с разказвача натиснете клавиша на разказвача+Ctrl+I. 

 • За да прочетете текущия абзац с разказвача, натиснете клавиша на разказвача+Ctrl+K. С JAWS натиснете Ctrl+5 на цифровата клавиатура.

 • За четене на следващия ред с разказвача натиснете клавиша на разказвача+O. С JAWS и NVDA натиснете клавиша със стрелка надолу.

 • За четене на предишния ред с "Разказвач" натиснете клавиша на разказвача+U. С JAWS и NVDA натиснете клавиша със стрелка нагоре.

 • За четене на следващата дума с разказвача натиснете клавиша на разказвача+L или клавиша на разказвача+Ctrl+стрелка надясно. С JAWS натиснете клавиша на разказвача+клавиша със стрелка надясно. С NVDA натиснете Ctrl+стрелка надясно.

 • За четене на предишната дума с разказвача натиснете клавиша на разказвача+J или клавиша на разказвача+Ctrl+стрелка наляво. С JAWS натиснете клавиша на разказвача+стрелка наляво. С NVDA натиснете Ctrl+стрелка наляво.

 • За да спрете четенето, натиснете Ctrl.

За подробни списъци с клавишните комбинации за четене на текст вижте указанията за потребителя на вашия екранен четец. С "Разказвач" вижте Глава 4: Четене на текст. С JAWS вижте Команди за четене на JAWS. С NVDA вижте Ръководство на потребителя за NVDA

Навигиране по заглавия

Ако сте използвали заглавните стилове в документа, можете да използвате навигационния екран , за да се придвижвате бързо от заглавие на заглавие.

 1. За да включите навигационния екран, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+W, K. Чувате: "Навигация, търсене на".

 2. Натискайте Shift+Tab, докато не чуете името на текущо избрания раздел, например "Търсене". Натискайте клавиша със стрелка наляво, докато не чуете "Заглавия".

 3. Натискайте клавиша Tab, за да прегледате списъка със заглавия. Екранният четец произнася заглавията, докато се придвижвате.

 4. За да се придвижите до заглавието в основния текст на документа, натиснете клавиша Enter. Фокусът се премества в началото на заглавния ред.

Търсене в документ

 1. Натиснете Ctrl+F. Чувате: "Избран е разделът с резултатите от този файл". Фокусът е върху текстовото поле за търсене. Въведете думите за търсене и след това натиснете Enter.

 2. За да преместите фокуса върху списъка с резултати от търсенето, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Показване на този файл, резултати за", последвано от думите за търсене. 

 3. За да прегледате списъка с резултати, използвайте клавишите със стрелки. Екранният четец обявява всеки съответстващ резултат, докато се придвижвате в списъка.

Добавяне на номера на страници

 1. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+N, N, U. Отваря се менюто Добавяне към горен или долен колонтитул .

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желаната опция за стила на номера на страница, след което натиснете Enter.

 3. Отваря се областта за редактиране на горен и долен колонтитул. За да излезете от областта и да се върнете към основния текст на документа, натиснете Esc.

Печат на документи

Ако имате нужда от хартиени копия на вашите Word документи, можете лесно да ги отпечатате. Ако нямате незабавен достъп до принтер, можете да отпечатате документа в PDF формат и да го запишете на компютъра си.

Отпечатване на документ с помощта на принтер 

 1. Натиснете Ctrl+P. Отваря се диалоговият прозорец Печат . Направете едно от следните неща:

  • За печат с настройките по подразбиране натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Печат", и натиснете Enter.

  • За да промените настройките за печат, натискайте Shift+Tab, за да се придвижвате между опциите. За да отворите списъка с опции, натиснете интервал. За да се придвижвате в списъка с опции, като натискайте клавишите със стрелки. За да изберете опция, натиснете Enter. За печат с новите настройки натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Печат", след което натиснете Enter.

Отпечатване на документ в PDF 

 1. Натиснете Ctrl+P. Отваря се диалоговият прозорец Печат .

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Принтер", последвано от текущия принтер, и натиснете интервал, за да разгънете менюто Принтер . Натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете "Печат в PDF на Microsoft", след което натиснете Enter.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Печат", след което натиснете Enter.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Запиши изхода от печата като . Фокусът е върху текстовото поле Име на файл . Въведете име за документа. След това използвайте клавиша Tab и клавишите със стрелки, за да се придвижите до местоположението, където искате да запишете изхода от печата. Когато сте на правилното място, натиснете Alt+S, за да запишете файла като PDF файл.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word 

Клавишни комбинации в Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Намерете решения на често срещани проблеми или получете помощ от агент за поддръжка.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×