Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Тази статия е за хора с визуални или когнитивни увреждания, които използват програма за екранен четец, като например "Разказвач" на Microsoft, JAWS или NVDA с продукти на Microsoft 365. Тази статия е част от набора със съдържание за поддръжка на екранния четец Microsoft 365, където можете да намерите повече информация за достъпността в нашите приложения. За обща помощ посетете началната страница за поддръжка от Microsoft.

Използвайте Word с клавиатурата и екранен четец, за да добавите или промените текст в документ. Тествахме го с "Разказвач", JAWS и NVDA, но може да работи с други екранни четци, при условие че следват общи стандарти и техники за достъпност. Също така ще научите как да променяте шрифта, да прилагате стилове на форматиране и да използвате вградени заглавни стилове, за да подобрите достъпността и използваемостта на вашия документ.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на текст към документ

 1. Отворете документа на Word, към който искате да добавите текст. Фокусът е върху областта за редактиране в тялото на документа.

 2. Натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете мястото, където искате да добавите текст, и започнете да въвеждате.

 3. Когато сте готови, натиснете CTRL+S, за да запишете промените. За информация относно допълнителните опции за записване вижте Използване на екранен четец за записване на документ в Word.

Търсене и заместване на текст

 1. Докато редактирате документ на Word, натиснете Ctrl+H. Чувате: "Търсене и заместване". Фокусът е върху текстовото поле Търси .

 2. Въведете думата или фразата, която искате да намерите и заместите.

 3. Натиснете клавиша Tab. Чувате: "Замести с". Въведете думата или фразата, с която да заместите първоначалната.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да намерите и заместите съвпадащи думи или фрази една по една, натиснете Alt+R. Първият екземпляр се замества в основния текст на документа. Повторете за всички екземпляри, които искате да заместите. Ако искате да пропуснете заместването на екземпляр, натиснете Alt+F, за да преминете към следващото.

  • За да заместите всички съвпадащи думи или фрази в текста, натиснете Alt+A. Чувате известие, което показва броя на заместванията. За да затворите прозореца за известяване, натиснете Enter.

Избиране на текст

Можете бързо да изберете целия текст в документа или само определена част от текста.

 • За да изберете целия текст, натиснете Ctrl+A.

 • За да изберете част от текста, преминете към текста, който искате да изберете, и след това натиснете и задръжте натиснат клавиша Shift. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите курсора, докато текстът не бъде избран.

Използване на заглавия

Заглавията са много важни за достъпността, навигацията и използваемостта на документа. За да сте сигурни, че заглавията ви работят правилно за достъпността, използвайте вградените заглавни стилове, когато създавате заглавия. По този начин екранният четец и Word обменят правилната информация за плавна навигация.

Можете също да използвате заглавията като цели на връзките, за да създавате хипервръзки в текущия документ. За инструкции вижте раздела "Връзка към местоположение в документ" в Използване на екранен четец за вмъкване на хипервръзка в Word.

 1. В документа си изберете текста, който искате да превърнете в заглавие.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите стил Заглавие 1, натиснете Ctrl+Alt+1.

  • За да приложите стил Заглавие 2, натиснете Ctrl+Alt+2.

  • За да приложите стил Заглавие 3, натиснете Ctrl+Alt+3.

  • За да потърсите още заглавни стилове, натиснете Alt+H, L. Натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете желания стил, след което натиснете Enter, за да го приложите към вашия документ.

Прилагане на форматиране – получер текст, курсив и подчертан текст

Използването на форматиране на знаци може да подобри четливостта на вашия документ.

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите форматиране с получер текст, натиснете Ctrl+B.

  • За да приложите форматиране с курсив, натиснете Ctrl+I.

  • За да приложите форматиране с подчертаване, натиснете Ctrl+U.

Промяна на шрифта и размера на шрифта

За да направите документа си достъпен за всички потребители, сменете шрифта с по-четлив или увеличете или намалете размера на текста.

Смяна с друг шрифт

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Натиснете Alt+H, F, F. Чувате: "Шрифт", последвано от текущия шрифт.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter.

  Съвет: За да отидете направо на шрифта, който вече сте решили да използвате, започнете да въвеждате името на шрифта. Например въведете ti, за да намерите Times New Roman.

Промяна на размера на шрифта

 1. В документа изберете текста, който искате да преоразмерите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да направите текста с 1 пункт по-голям, натиснете Ctrl+дясна квадратна скоба (]).

  • За да направите текста с 1 пункт по-малък, натиснете Ctrl+лява квадратна скоба ([).

  • За постъпково увеличаване на размера на текста според размерите в бутона Увеличи размера на шрифта натиснете Ctrl+Shift+знак "по-голямо от" (>).

  • За постъпково намаляване на размера на текста според размерите в бутона Намали размера на шрифта натиснете Ctrl+Shift+знак "по-малко от" (<).

  • За да изберете конкретен размер, натиснете Alt+H, F, S. Чувате текущия размер на шрифта. Въведете желания размер на шрифта и след това натиснете клавиша Enter.

Промяна на няколко свойства на шрифта наведнъж

Можете да прегледате свойствата и ефектите на шрифта и да промените няколко наведнъж в диалоговия прозорец Шрифт .

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Шрифт , натиснете Alt+H, F, N.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да отидете на и да промените свойствата на шрифта:

   • Шрифт, натиснете Alt+F и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт.

   • Стил на шрифт, натиснете Alt+Y и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания стил на шрифта.

   • Размер на шрифта, натиснете Alt+S и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания размер на шрифта.

   • Цвят на шрифта, натиснете Alt+C, натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете желания цвят на шрифта, след което натиснете Enter.

   • Стил за подчертаване, натиснете Alt+U, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания стил за подчертаване, след което натиснете Enter.

   • Цвят на подчертаване, натиснете Alt+I, натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете желания цвят за подчертаване, след което натиснете Enter.

  • За да отидете на и да изберете ефектите за шрифт:

   • Зачеркнато, натиснете Alt+K.

   • Двойно зачеркнато, натиснете Alt+L.

   • Горен индекс, натиснете Alt+P.

   • Долен индекс, натиснете Alt+B.

   • Умалени главни, натиснете Alt+M.

   • Само главни, натиснете Alt+A.

   • Скрит, натиснете Alt+H.

   • Задай по подразбиране, натиснете Alt+D и след това натиснете клавиша Enter.

   • Текстови ефекти, натиснете Alt+E и след това натиснете клавиша Enter.

   • раздел Разширени, натиснете Alt+V.

   • раздел Шрифт, натиснете Alt+N.

 4. За да приложите промените, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK", след което натиснете Enter.

Използване на шрифтове на тема

Шрифтовете на тема променят шрифтовете в целия документ. Те използват двойка шрифтове, които са предназначени да работят добре заедно. Първият шрифт се използва за заглавия, а вторият – за основния текст.

Съвет: За да сте сигурни, че шрифтовете на тема се прилагат към заглавията, приложете заглавен стил на Word към текста на заглавието. За да научите как, вижте Използване на заглавия.

 1. Във вашия документ натиснете Alt+G, T, F.

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Word

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Word

Клавишни комбинации в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да добавите или промените текст в документ. Също така ще научите как да променяте шрифтовете, да прилагате стилове на форматиране и да използвате заглавия, за да подобрите потока и достъпността на текста.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец TalkBack на Android. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Добавяне на текст към документ

 1. Отворете документа на Word за Android, към който искате да добавите текст. Фокусът е върху основния текст на документа.

 2. Докоснете двукратно екрана и след това използвайте екранната клавиатура, за да въведете текста.

 3. Когато сте готови, за да затворите клавиатурата, плъзнете надолу и след това наляво. За инструкции как да запишете работата си, вижте Използване на екранен четец за записване на документ в Word.

Търсене и заместване на текст

 1. Докато редактирате Word за Android документ, плъзгайте един пръст около горния край на екрана, докато не чуете "Търсене, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Търсене, три точка, поле за редактиране". Екранната клавиатура се показва в долната част на екрана.

 2. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете думата или фразата, която искате да заместите. TalkBack произнася броя на съответстващите екземпляри, докато въвеждате. Плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите екранната клавиатура. 

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Подай, бутон", и докоснете двукратно екрана. TalkBack произнася кой съответстващ екземпляр е избран и осветен в основния текст.

 4. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Намиране на настройките на лентата", и докоснете двукратно екрана. Менюто Търсене на настройки се отваря в долната част на екрана. Чувате: "Не е отметнато, квадратче за отметка Замести".

 5. Натиснете екрана двукратно. Фокусът се премества на текстовото поле Заместване , а екранната клавиатура се показва в долната част на екрана.

 6. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете думата или фразата, с която искате да заместите първоначалната. За да затворите екранната клавиатура, плъзнете надолу и след това наляво.

 7. Направете едно от следните неща:

  • За да заместите съответстващите екземпляри един по един, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Замести", и след това докоснете двукратно екрана. Повторете тази стъпка за всички екземпляри, които искате да заместите един по един.

  • За да заместите всички съответстващи резултати от търсенето наведнъж, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Замести всички", и след това докоснете двукратно екрана. TalkBack ще обяви броя на заместванията.

 8. За да излезете от лентата Търсене и да се върнете към документа, плъзгайте наляво, докато не чуете "Затвори лентата за търсене, бутон", и докоснете двукратно екрана.

Избиране на текст

Можете да изберете определена част от текста или целия текст в документа си.

Избиране на част от текста

 1. За да изберете част от текста, се придвижете до текста, който искате да изберете.

 2. Докоснете двукратно и задръжте върху екрана, за да изберете елемента на фокус. TalkBack произнася избрания елемент.

 3. За да разширите селекцията, раздалечете с плъзгане два пръста върху екрана.

Избиране на целия текст

 1. За да изберете целия текст в документа, направете едно от следните неща в зависимост от версията на Android на вашия телефон:

  • С Android 9.1 или по-нова версия плъзнете нагоре и след това надясно. Ще чуете: "Меню TalkBack". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Действия", и докоснете двукратно екрана. Фокусът е върху елемента Стартиране на контекстното меню . Натиснете екрана двукратно. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Избери всички", и докоснете двукратно екрана.

  • С версия на Android, по-стара от 9.1, докоснете двукратно и задръжте на екрана. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Избери всички", и докоснете двукратно екрана.

Използване на заглавия

Заглавията са много важни за достъпността, навигацията и използваемостта на документа. За да сте сигурни, че заглавията ви работят правилно за достъпността, използвайте вградените заглавни стилове, когато създавате заглавия. По този начин екранният четец и Word обменят правилната информация за плавна навигация.

 1. В документа си изберете текста, който искате да превърнете в заглавие.

 2. Плъзгайте с един пръст около горната част на екрана, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете двукратно екрана. Ще чуете името на текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана, плъзгайте наляво, докато не чуете "Раздел Начало", и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Стилове", и докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Стилове.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаното заглавие, и докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща на раздела Начало.

Прилагане на форматиране – получер текст, курсив и подчертан текст

Използването на форматиране на знаци може да подобри четливостта на документа ви.

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да приложите получерно форматиране, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Не е отметнато, Получер, превключвател", и докоснете двукратно екрана.

  • За да приложите форматиране с курсив, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Не е отметнато, курсив, превключвател", и докоснете двукратно екрана.

  • За да приложите форматиране с подчертаване, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Не е отметнато, Подчертано, превключвател", и докоснете двукратно екрана.

Промяна на шрифта и размера на шрифта

За да направите документа си достъпен за всички потребители, сменете шрифта с по-четлив или увеличете или намалете размера на текста.

Смяна с друг шрифт

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Плъзгайте с един пръст около горната част на екрана, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете двукратно екрана. Ще чуете името на текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана, плъзгайте наляво, докато не чуете "Раздел Начало", и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Разгъващ се списък "Шрифт", последвано от текущия шрифт, и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желания шрифт, след което докоснете двукратно екрана.

Промяна на размера на шрифта

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Плъзгайте с един пръст около горната част на екрана, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете двукратно екрана. Ще чуете името на текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана, плъзгайте наляво, докато не чуете "Раздел Начало", и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Разгъващ се списък "Размер на шрифта", последвано от текущия размер на шрифта, и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желания размер на шрифта, и докоснете двукратно екрана.

Използване на шрифтове на тема

Шрифтовете на тема променят шрифтовете в целия документ. Те използват двойка шрифтове, които са предназначени да работят добре заедно. Първият шрифт се използва за заглавия, а вторият – за основния текст.

Съвет: За да сте сигурни, че шрифтовете на тема се прилагат към заглавията, трябва да приложите Word стил на заглавие към текста на заглавието. За да научите как, вижте Използване на заглавия.

 1. Плъзгайте с един пръст около горната част на екрана, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете двукратно екрана. Ще чуете името на текущия раздел.

 2. Докоснете двукратно екрана, плъзгайте наляво, докато не чуете "Раздел Начало", и докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Разгъващ се списък "Шрифт", последвано от текущия шрифт, и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Шрифтове на тема". Плъзнете надясно, за да прегледате наличните шрифтове на тема. За избор натиснете двукратно екрана.

  Списъкът с шрифтовете на тема свършва, когато чуете "Последно използвани шрифтове" или "Всички шрифтове".

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word за уеб с екранен четец и клавиатурата си, за да добавите или промените текст в документ. Тествахме го с "Разказвач" вMicrosoft Edge и JAWS и NVDA в Chrome, но може да работи с други екранни четци и уеб браузъри, при условие че следват общи стандарти и техники за достъпност. Също така ще научите как да промените шрифта, да приложите стилове на форматиране и да използвате заглавия, за да подобрите потока на текста.

Забележки: 

 • Ако използвате "Разказвач" с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Microsoft 365 за уеб. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft 365.

 • Когато използвате Word за уеб с екранен четец, превключете в режим на цял екран. Натиснете F11, за да включите и изключите режима на цял екран.

 • Когато използвате Word за уеб, ви препоръчваме да използвате браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещаните клавишни комбинации – например F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Word за уеб.

В тази тема

Добавяне на текст към документ

 1. Отворете документа на Word за уеб, към който искате да добавите текст. Когато документът се отвори, фокусът е върху областта за редактиране в тялото на документа.

 2. Натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете мястото, където искате да добавите текст, и започнете да въвеждате. Промените се записват автоматично.

Търсене и заместване на текст

 1. Докато редактирате документ на Word за уеб, натиснете Ctrl+F. Отваря се екранът Търсене . Фокусът е върху текстовото поле за търсене.

  В по-старите версии на JAWS, за да намерите и заместите текст, натиснете Ctrl+H.

 2. Натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Меню Още действия", след което натиснете Enter. Натиснете веднъж клавиша със стрелка нагоре. Чувате: "Заместване". За да изберете, натиснете Enter. Фокусът се връща върху текстовото поле за търсене.

 3. Въведете думата или фразата, която искате да заместите. Списъкът с резултати от търсенето се актуализира, докато пишете.

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Замести с", и след това въведете думата или фразата, с която искате да заместите първоначалния текст.

 5. За да прегледате списъка с резултати от търсенето, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Предишен резултат" или "Следващ резултат", и натиснете клавиша Enter. Екранният четец произнася екземплярите, докато се придвижвате в списъка.

 6. Направете едно от следните неща:

  • За да заместите резултатите от търсенето един по един, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Заместване", и след това натиснете клавиша Enter. Придвижете се до следващия екземпляр и повторете тази стъпка, ако е необходимо.

  • За да заместите всички екземпляри, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Замести всички", и натиснете клавиша Enter.

Избиране на текст

Можете бързо да изберете целия текст в документа или само определена част от текста.

 • За да изберете целия текст, натиснете Ctrl+A.

 • За да изберете част от текста, преминете към текста, който искате да изберете, и след това натиснете и задръжте натиснат клавиша Shift. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите курсора, докато текстът не бъде избран.

Използване на заглавия

Заглавията са много важни за достъпността, навигацията и използваемостта на документа. За да сте сигурни, че заглавията ви работят правилно за достъпността, използвайте вградените заглавни стилове, когато създавате заглавия. По този начин екранният четец и Word обменят правилната информация за плавна навигация.

 1. В документа си изберете текста, който искате да превърнете в заглавие.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите стил Заглавие 1, натиснете Ctrl+Alt+1.

  • За да приложите стил Заглавие 2, натиснете Ctrl+Alt+2.

  • За да приложите стил Заглавие 3, натиснете Ctrl+Alt+3.

  • За да намерите още стилове на заглавия, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, а след това H и L. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания стил, и след това натиснете клавиша Enter, за да изберете.

Прилагане на форматиране – получер текст, курсив и подчертан текст

Използването на форматиране на знаци може да подобри четливостта на документа ви.

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите форматиране с получер текст, натиснете Ctrl+B.

  • За да приложите форматиране с курсив, натиснете Ctrl+I.

  • За да приложите форматиране с подчертаване, натиснете Ctrl+U.

Промяна на шрифта и размера на шрифта

За да направите документа си достъпен за всички потребители, сменете шрифта с по-четлив или увеличете или намалете размера на текста.

Смяна с друг шрифт

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows и след това H, F и F. Чувате: "Име на шрифт".

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter.

  Съвет: За да отидете направо на шрифта, който вече сте решили да използвате, започнете да въвеждате името на шрифта. Например въведете ti, за да намерите Times New Roman.

Промяна на размера на шрифта

 1. В документа изберете текста, който искате да преоразмерите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да направите текста с 1 пункт по-голям, натиснете Ctrl+дясна квадратна скоба (]).

  • За да направите текста с 1 пункт по-малък, натиснете Ctrl+лява квадратна скоба ([).

  • За постъпково увеличаване на размера на текста според размерите в бутона Увеличи размера на шрифта натиснете Ctrl+Shift+знак "по-голямо от" (>).

  • За постъпково намаляване на размера на текста според размерите в бутона Намали размера на шрифта натиснете Ctrl+Shift+знак "по-малко от" (<).

  • За да изберете конкретен размер на шрифта, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+H, F и S. Чувате: "Размер на шрифта". Въведете желания размер на шрифта и след това натиснете клавиша Enter.

Промяна на няколко свойства на шрифта

Можете да преглеждате свойствата на шрифта и да ги променяте, като използвате опциите в групата прозорец Шрифт на раздела Начало.

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. За да отидете в раздела Начало , натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+H.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да отидете на и да промените:

   • Шрифт, натиснете F и след това F и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter.

   • Стил на шрифта, натиснете F и след това Y. Натискайте клавиша Tab и след това използвайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желания стил на шрифта, след което натиснете Enter.

   • Размер на шрифта, натиснете F и след това S и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания размер на шрифта, след което натиснете Enter.

   • Цвят на шрифта, натиснете F и след това C. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания цвят на шрифт, след което натиснете Enter.

   • Цвят на осветяване на текст, натиснете I. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания цвят на осветяване, след което натиснете Enter.

  • За да отидете на и да изберете:

   • Зачеркнато, натиснете 4.

   • Горен индекс, натиснете 6.

   • Долен индекс, натиснете 5.

Използване на шрифтове на тема

Шрифтовете на тема променят шрифтовете в целия документ. Те използват двойка шрифтове, които са предназначени да работят добре заедно. Първият шрифт се използва за заглавия, а вторият – за основния текст.

Съвет: За да сте сигурни, че шрифтовете на тема се прилагат към заглавията, трябва да приложите Word стил на заглавие към текста на заглавието. За да научите как, вижте Използване на заглавия.

 1. В документа натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+H, F и F. Чувате: "Име на шрифт".

 2. Натиснете Alt+стрелка надолу, за да разгънете менюто Шрифт .

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре, докато не чуете името на шрифт, последвано или от "Заглавия", или "Основен текст", и след това натиснете Enter, за да изберете.

  Съвет: Не всички шрифтове са шрифтове на тема. Шрифтовете на тема обикновено се намират в горния край на менюто.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Клавишни комбинации в Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането

ПОПИТАЙТЕ ОБЩНОСТТА >

Получаване на поддръжка

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×