Свързани теми
×
Текст и таблици
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Текст и таблици

Задаване на посоката и позицията на текста във фигура или текстово поле

Текстовите полета и повечето фигури могат да съдържат текст. Текстът може да бъде разположен хоризонтално или вертикално и може да се показва на един ред или да се пренася на повече редове.

Можете да промените посоката на текста и можете също да промените полетата на текстовите полета и фигурите за оптимална разредка или за преоразмеряване на фигури за по-добър текст.

Линиите и конекторите са фигури, които не могат да съдържат текст.

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

Примери за посока на текста: хоризонтален, завъртян и насложен

Във фигура или текстово поле можете да промените посоката, в която се чете текстът. С други думи, можете да завъртите текста на 90 или 270 градуса, така че да се покаже настрани.

 1. Щракнете с десния бутон върху ръба на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  "Форматиране на фигура" в контекстното меню

 3. В екрана Форматиране на фигура щракнете върху Размер/Оформление и свойства Раздел "Оформление и свойства".

 4. Под Текстово поле изберете желаната от вас опция от списъка Посока на текста.

  Избиране на посока на текста в екрана "Форматиране на фигура"

Опцията С наслагване е налична в PowerPoint и Excel, но не и в Word.

Най-горе на страницата

Завъртане (огледално) на текст във фигура или текстово поле

Пример за огледален текст: първият е завъртян на 180 градуса по оста x, а вторият е завъртян 180 градуса по оста y
 1. Вмъкнете текстово поле или фигура в документа, след което въведете и форматирайте текста.

 2. Щракнете с десния бутон върху полето или фигурата и изберете Форматиране на фигура.

 3. В екрана Форматиране на фигура изберете Ефекти.

  Раздел "Ефекти" в екрана "Форматиране на фигура"
 4. Под 3D завъртане в полето Завъртане по X или Завъртане по Y въведете 180.

 5. (По желание) Ако текстовото поле се запълни с цвят, можете да премахнете цвета в екрана Форматиране на фигура. Под Опции за фигури щракнете върху раздела Запълване и линия Раздел "Запълване и линия", разгънете Запълване и изберете Без запълване.

 6. (По желание) За да премахнете контура на текстовото поле, щракнете с десния бутон върху текстовото поле, щракнете върху Контур в минилентата с инструменти, която се появява, и изберете Без контур.

Още опции за разполагане

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Хоризонтален текст във фигури

За да промените хоризонталното подравняване на един абзац или ред:

 1. Щракнете върху абзаца или реда с текст, които искате да промените.

 2. В раздела Начало (или раздела Съобщение в Outlook) щракнете върху желаната от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

За да промените хоризонталното подравняване на целия текст във фигура или текстово поле:

 1. Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, за да го изберете.

 2. В раздела Начало (или раздела Съобщение в Outlook) щракнете върху желаната от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

Най-горе на страницата

Три опции за вертикално подравняване на текста: отгоре, в средата и отдолу

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура.

  "Форматиране на фигура" в контекстното меню

 3. В екрана Форматиране на фигура щракнете върху Размер/Оформление и свойства Раздел "Оформление и свойства".

  Опциите за текстово поле в екрана "Форматиране на фигура"

 4. Изберете желаната от вас опция от списъка Вертикално подравняване.

Най-горе на страницата

Когато текстът се пренася, той автоматично продължава на нов ред, когато достигне дясната граница на фигурата или текстовото поле.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат текста, който искате да пренесете.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  "Форматиране на фигура" в контекстното меню

 3. В екрана Форматиране на фигура изберете Размер/Оформление и свойства Раздел "Оформление и свойства", след което изберете Обтичане на текста във фигура.

  Квадратче за отметка "Обтичане на текста във фигура"

Най-горе на страницата

Поле е разстоянието между текста и външната граница на оградената фигура или текстовото поле.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  "Форматиране на фигура" в контекстното меню

 3. В екрана Форматиране на фигура щракнете върху Размер/Оформление и свойства Раздел "Оформление и свойства".

  Опциите за текстово поле в екрана "Форматиране на фигура"

 4. Задайте размер в инчове или милиметри (мм) за следните полета:

  Поле

  Описание

  Ляво поле

  Разстояние между лявата граница на фигура и текста най-вляво

  Дясно поле

  Разстояние между дясната граница на фигура и текста най-вдясно

  Горно поле

  Разстояние между горната граница на фигура и текста най-горе

  Долно поле

  Разстояние между долната граница на фигура и текста най-долу

Най-горе на страницата

Можете автоматично да увеличите вертикалния размер на фигура или текстово поле, така че текстът да се побере вътре.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура.

  "Форматиране на фигура" в контекстното меню

 3. В екрана Форматиране на фигура щракнете върху Оформление и свойства Раздел "Оформление и свойства", щракнете върху Текстово поле, след което изберете Преоразмери фигурата да се побере в текста.

  Избиране на "Преоразмери фигура" в екрана "Форматиране на фигура" за побиране на текста

Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като щракнете върху Свий текста при препълване.

Най-горе на страницата

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

Примери за посока на текста: хоризонтален и завъртян

Можете да промените посоката на текста във фигура или текстово поле. Можете например да завъртите текста на 90 или 270 градуса, така че да се покаже настрани.

 1. Щракнете с десния бутон върху ръба на фигурата или текстовото поле, съдържащи текста.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

 3. В левия екран на диалоговия прозорец изберете Текстово поле.

  The Format Shape dialog box

 4. Под Оформление на текста изберете желаната от вас опция от списъка Посока на текста.

  Забележки: 

  • За допълнителна информация относно опциите в екрана Текстово поле на диалоговия прозорец Форматиране на фигура щракнете върху Помощ Изображение на бутона за помощ в горния край на диалоговия прозорец.

Завъртане (огледално) на текст във фигура или текстово поле

Пример за огледален текст: първият е завъртян на 180 градуса по оста x, а вторият е завъртян 180 градуса по оста y
 1. Вмъкнете текстово поле или фигура в документа, след което въведете и форматирайте текста.

 2. Щракнете с десния бутон върху полето или фигурата и изберете Форматиране на фигура.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура изберете 3D завъртане от лявата страна.

  Опции за 3D завъртане в диалоговия прозорец "Форматиране на фигура"
 4. В полето X въведете 180.

Още опции за разполагане

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Хоризонтален текст във фигури

За да промените хоризонталното подравняване на един абзац или ред:

 1. Щракнете върху абзаца или реда с текст, които искате да промените.

 2. В раздела Начало (или раздела Съобщение в Outlook) щракнете върху желаната от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

За да промените хоризонталното подравняване на целия текст във фигура или текстово поле:

 1. Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, за да го изберете.

 2. В раздела Начало (или раздела Съобщение в Outlook) щракнете върху желаната от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

Най-горе на страницата

Фигури, показващи вертикално подравняване на текст

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия екран.

  The Format Shape dialog box

 3. Под Оформление на текста изберете желаната от вас опция от списъка Вертикално подравняване.

Най-горе на страницата

Можете автоматично да увеличите вертикалния размер на фигура или текстово поле, така че текстът да се побере вътре.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които искате да преоразмерите.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия екран.

  The Format Shape dialog box

 3. Под Автопобиране щракнете върху Преоразмери фигурата да се побере в текста.

Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като щракнете върху Свий текста при препълване.

Най-горе на страницата

Вътрешното поле е разстоянието между текста и външната граница на дадена фигура или текстово поле, което може да се променя.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия екран.

  The Format Shape dialog box

 3. Под Вътрешно поле направете едно или повече от следните неща:

  • За да зададете разстоянието между лявата граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отляво.

  • За да зададете разстоянието между дясната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отдясно.

  • За да зададете разстоянието между горната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отгоре.

  • За да зададете разстоянието между долната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отдолу.

Най-горе на страницата

Вж. също

Обтичане на текст в клетка в Excel 

Обтичане на текст около кръг или друга фигура

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×