Než prodáte nebo darujete svoje zařízení s Windows 10 nebo konzoli Xbox One

Platí pro: Účet Microsoft

Pokud se chystáte někomu prodat nebo darovat své zařízení s Windows 10 nebo konzoli Xbox One, najdete tu pár věcí, které můžete udělat, abyste se ujistili, že jste odebrali všechny své osobní údaje.

Na zařízení s Windows 10

Nejprve si zazálohujte všechny informace, které chcete zachovat, a pak zařízení resetujte:

  1. Vyberte tlačítko Start, vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení > Zálohování > Přidat jednotku a pak zvolte externí jednotku.
  2. Jakmile zazálohujete potřebné informace, vyberte tlačítko Start, vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení > Obnovení.
  3. V části Obnovit počítač do továrního nastavení vyberte Spustit a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jakmile zařízení resetujete, odeberte ho ze seznamu zařízení. Přihlaste se na stránce account.microsoft.com/devices, vyberte Spravovat limity zařízení, vyhledejte zařízení, které chcete odebrat, a pak vyberte Odebrat.

Pokud zařízení ztratíte nebo vám ho někdo ukradne, můžete ho najít a vzdáleně ho zamknout pomocí funkce Najít moje zařízení. Další informace najdete v článku Vyhledání a zamknutí ztraceného zařízení s Windows.

Na konzoli Xbox One

Nejprve odeberte účet Microsoft a pak konzoli resetujte:

  1. Stisknutím tlačítka Xbox  otevřete přehled.
  2. Vyberte System  (Systém) > Settings (Nastavení) > Account (Účet) > Remove accounts (Odebrat účty).
  3. Vyberte účet, který chcete odebrat, a pak akci potvrďte výběrem Remove (Odebrat).
  4. Jakmile svůj účet Microsoft odeberete, obnovte výchozí tovární nastavení konzole Xbox One.

Když je teď vaše konzole resetovaná, odeberte ji ze seznamu zařízení. Přihlaste se na stránce account.microsoft.com/devices, vyberte Spravovat limity zařízení, vyhledejte konzoli Xbox One, kterou chcete odebrat, a pak vyberte Odebrat.

Podívejte se, co můžete dělat, když vám někdo konzoli Xbox ukradne.